Risicoanalyse integriteit wethouder

Risicoanalyse integriteit wethouder

Risicoanalyse integriteit wethouder 150 150 Capra Advocaten

Met de Risicoanalyse integriteit wethouder bevordert u bestuurlijke integriteit

Direct na de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen, maar soms ook op andere momenten, vindt een zoektocht naar een geschikte wethouder plaats. In de benoemingsprocedure van de kandidaat-wethouders verdient (de bewustwording van) integer handelen nadrukkelijk aandacht. Op deze pagina leest u waarom dit zo belangrijk is en wat wij hierin kunnen betekenen.

Integriteitskwesties zorgen voor instabiel bestuur

Uit onderzoek van De Collegetafel blijkt dat integriteitskwesties een belangrijke reden zijn voor het vertrek van een wethouder. Als een wethouder voortijdig moet vertrekken, levert dat veel onrust op in de gemeenteraad en mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de samenwerking tussen coalitiepartijen. Als bestuurder binnen een gemeente wilt u dat uiteraard zoveel mogelijk voorkomen.

Integriteitskwesties zijn een belangrijke reden
voor het vertrek van een wethouder

Dat is natuurlijk niet de enige reden om aandacht te besteden aan de integriteit. Formeel zijn burgemeesters sinds 1 februari 2016 ‘hoeders van de integriteit’. Artikel 170 van de Gemeentewet bepaalt namelijk dat de burgemeester de integriteit van de gemeente bevordert. Wij bieden u een instrument om vorm te geven aan deze verantwoordelijkheid: de risicoanalyse integriteit. Deze analyse heeft tot doel om de mogelijke integriteitsrisico’s in kaart te brengen die verbonden zijn aan een benoeming van een wethouder

Waaruit bestaat onze risicoanalyse wethouder?

We gaan bij het uitvoeren van de risicoanalyse integriteit als volgt te werk.

1. Verstrekken gegevens door de kandidaat-wethouder
De risicoanalyse integriteit begint met het aan de hand van een vragenformulier verstrekken van gegevens door de kandidaat-wethouder over onder andere nevenfuncties en kennis van de gedragscode.

2. Gesprek met kandidaat-wethouder
Vervolgens voert een advocaat van Capra een gesprek met de kandidaat-wethouder. Dit gesprek kent twee onderdelen:

Bewustwording
Aan de hand van voorbeelden, zoveel mogelijk gerelateerd aan de (maatschappelijke) positie van de kandidaat-wethouder, wordt het begrip integriteit ingevuld. Centraal staat de bewustwording van de kandidaat-wethouder in zijn handelen als toekomstig wethouder en in het bijzonder de onafhankelijke positie die de wethouder moet innemen. Niet de intenties van de kandidaat-wethouder, maar de maatschappelijke opvattingen bepalen of er integer is gehandeld.

Scan op integriteitsrisico’s
Aan de hand van de door de kandidaat-wethouder verstrekte informatie worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd en besproken. Te denken valt aan persoonlijke of financiële belangenverstrengeling en nevenfuncties. Niet alleen de kandidaat-wethouder zelf, maar ook zijn directe relaties zijn onderwerp van gesprek.

3. Rapportage
Na afloop van het gesprek stelt de advocaat van Capra een rapportage op. Deze rapportage wordt, na instemming van de kandidaat-wethouder, aan de burgemeester gezonden. Het rapport bestaat uit een weergave van de geraadpleegde stukken, de met de kandidaat-wethouder besproken onderwerpen, de mogelijke integriteitsrisico’s en eventuele aanbevelingen.

Het is een persoonlijk advies aan de burgemeester dat bedoeld is voor intern beraad. Daarmee valt het rapport niet onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeenteraad benoemt de wethouders en dat betekent dat de burgemeester de raadsleden zal moeten informeren over de conclusies van de risicoanalyse.

De maatschappelijke opvattingen bepalen
of er integer is gehandeld

Het kosteloos sparren met een advocaat is inbegrepen bij de risicoanalyse. Krijgt een wethouder tijdens zijn zittingsperiode te maken met een integriteitsdilemma, dan bieden wij kosteloos de mogelijkheid om contact op te nemen met één van onze advocaten. Deze service is onderdeel van ons totaalpakket.

Reikwijdte risicoanalyse integriteit

De verantwoordelijkheid voor integer handelen ligt bij de bestuurder zelf, daarom voert Capra de risicoanalyse uit aan de hand van schriftelijke informatie die de kandidaat-wethouder vooraf aan Capra toestuurt en gegevens die de kandidaat-wethouder tijdens het persoonlijke gesprek met de advocaat van Capra deelt.

Heeft u vragen over de Risicoanalyse integriteit wethouders?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u de Risicoanalyse integriteit wethouder inzetten voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of met één van de contactpersonen onderaan deze pagina. Zij helpen u graag verder.

  Contact over dit onderwerp

  Jan Blanken

  Jan Blanken

  Advocaat
  Vestiging:
  Den Haag
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Schadevergoedingsrecht, Rechtspositie bestuurders
  Telefoon:
  070 - 364 81 02
  Mobiel:
  06 18 50 10 59
  Marion Kolijn-van de Merwe

  Marion Kolijn-van de Merwe

  Advocaat
  Vestiging:
  Zwolle
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Normalisering
  Telefoon:
  038 - 423 54 14
  Mobiel:
  06 42 79 89 96
  Jos de Rover

  Jos de Roover

  Advocaat
  Vestiging:
  's-Hertogenbosch
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
  Telefoon:
  073 - 613 13 45
  Mobiel:
  06 41 66 02 66
  Gregoor van Duren

  Gregoor van Duren

  Advocaat
  Vestiging:
  Maastricht
  Sector:
  Overheid, Onderwijs
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenreacht, Bestuurlijke samenwerking
  Telefoon:
  043-7 600 600
  Mobiel:
  06 18 50 10 55

  Gerelateerd

  Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling 150 150 Capra Advocaten

  Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling

  Artikel

  lees meer
  Integriteit: het belang van het gesprek daarover 150 150 Capra Advocaten

  Integriteit: het belang van het gesprek daarover

  Artikel

  lees meer
  Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes 150 150 Capra Advocaten

  Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes

  Artikel

  lees meer
  Esther van Gaal
  Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur 800 533 Capra Advocaten

  Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur

  Artikel

  lees meer
  Integriteit en geanonimiseerde verklaringen 150 150 Capra Advocaten

  Integriteit en geanonimiseerde verklaringen

  Artikel

  lees meer
  Ambtenaren blijven bijzondere werknemers 1508 826 Capra Advocaten

  Ambtenaren blijven bijzondere werknemers

  Blog Publiek Arbeidsrecht

  lees meer
  Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

  Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren

  Blog Publiek Arbeidsrecht

  lees meer
  Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen 1508 826 Capra Advocaten

  Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen

  Blog Publiek Arbeidsrecht

  lees meer
  Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek! 150 150 Capra Advocaten

  Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek!

  Artikel

  lees meer
  Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

  Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

  Artikel

  lees meer
  Integriteit volgens de civiele rechter 150 150 Capra Advocaten

  Integriteit volgens de civiele rechter

  Artikel

  lees meer
  Integriteit in tijden van corona 150 150 Capra Advocaten

  Integriteit in tijden van corona

  Artikel

  lees meer
  De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

  De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

  Artikel

  lees meer
  Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over 150 150 Capra Advocaten

  Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over

  Nieuws

  lees meer
  Integriteitsanalyse leden en (hoog)heemraden waterschappen 150 150 Capra Advocaten

  Integriteitsanalyse leden en (hoog)heemraden waterschappen

  Nieuws

  lees meer
  Integriteitsanalyse besturen provinciale staten 150 150 Capra Advocaten

  Integriteitsanalyse besturen provinciale staten

  Nieuws

  lees meer
  Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

  Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

  Artikel

  lees meer
  Cursus Integriteit voor de overheid in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

  Cursus Integriteit voor de overheid in het arbeidsrecht

  Cursus Integriteit voor overheidswerkgevers

  lees meer
  Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

  Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken

  Artikel

  lees meer
  Uitgesproken: Satudarah 150 150 Capra Advocaten

  Uitgesproken: Satudarah

  Artikel

  lees meer
  Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

  Uitgesproken: Frans Naerebout

  Artikel

  lees meer
  Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders 150 150 Capra Advocaten

  Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders

  Artikel

  lees meer
  In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

  In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

  Artikel

  lees meer
  Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue 150 150 Capra Advocaten

  Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue

  Artikel

  lees meer
  Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag 150 150 Capra Advocaten

  Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

  Artikel

  lees meer
  Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

  Feitenonderzoeken: geen sinecure

  Artikel

  lees meer
  Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

  Niet elke fout is een integriteitsschending

  Artikel

  lees meer
  Een beetje integer … 150 150 Capra Advocaten

  Een beetje integer …

  Artikel

  lees meer
  Het bewustwordingsgesprek 150 150 Capra Advocaten

  Het bewustwordingsgesprek

  Artikel

  lees meer
  Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’ 150 150 Capra Advocaten

  Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’

  Artikel

  lees meer
  Misbruik van Suwinet wordt aangepakt 150 150 Capra Advocaten

  Misbruik van Suwinet wordt aangepakt

  Artikel

  lees meer
  De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 150 150 Capra Advocaten

  De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

  Artikel

  lees meer
  Een beetje meer integer graag! 150 150 Capra Advocaten

  Een beetje meer integer graag!

  Artikel

  lees meer
  Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

  Leidt loonbeslag tot strafontslag?

  Artikel

  lees meer
  Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

  Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

  Artikel

  lees meer
  Onrechtmatig verkregen bewijs 150 150 Capra Advocaten

  Onrechtmatig verkregen bewijs

  Artikel

  lees meer
  Integriteit overkomt je 150 150 Capra Advocaten

  Integriteit overkomt je

  Artikel

  lees meer
  De voorbeeldfunctie van de bestuurder 150 150 Capra Advocaten

  De voorbeeldfunctie van de bestuurder

  Artikel

  lees meer
  Integriteit, een blijvend actueel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

  Integriteit, een blijvend actueel onderwerp

  Artikel

  lees meer
  Appels 150 150 Capra Advocaten

  Appels

  Artikel

  lees meer
  Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit 150 150 Capra Advocaten

  Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit

  Artikel

  lees meer
  Klokkenluiden of onrechtmatig lekken 150 150 Capra Advocaten

  Klokkenluiden of onrechtmatig lekken

  Artikel

  lees meer

  Blijf op de hoogte

  Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  denhaag@capra.nl

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-7 600 609
  maastricht@capra.nl