Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Voor deze kennisbijeenkomst kunt u zich niet meer aanmelden. Voor vragen over de inhoud van de kennisbijeenkomst, neem dan gerust contact met ons op.

In het voorjaar van 2020 organiseert Capra Advocaten het seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs. Tijdens het seminar staan vier interactieve workshops centraal:

  • Dossieropbouw in het onderwijs
  • Ziekteverzuim: kun je een loonsanctie wel voorkomen?
  • Leren over integriteit
  • Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: de kunst van geven en nemen

U kunt twee workshops naar keuze volgen, waarin aan de hand van casussen de praktijk van het arbeidsrecht aan bod komt.

Voor wie is het Onderwijsseminar bedoeld?

Het Onderwijsseminar is bedoeld voor directie, leidinggevenden en HRM-professionals in het primair en voortgezet onderwijs. Het seminar is relevant voor zowel onderwijsinstellingen die nu al onder het civiele arbeidsrecht vallen als onderwijsinstellingen die daar vanaf 1 januari 2020 mee te maken krijgen.

Het programma

Het seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs vindt plaats in voorjaar van 2020. Dat exacte datum en locatie volgen nog.

13:30 Ontvangst
14:00 Opening Onderwijsseminar
14:15 – 15:15 Workshopronde 1
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Workshopronde 2
16:30 Afsluiting en borrel

Workshops

1. Dossieropbouw in het onderwijs

Ervaart u dossieropbouw ook vaak als lastig en tijdrovend? In de workshop Dossieropbouw in het onderwijs leert u dat dit niet zo hoeft te zijn. Aan de hand van praktijksituaties bespreken we op een interactieve manier de do’s and don’ts van het goed opbouwen van een dossier.
De workshop wordt verzorgd door mr. Marianne Boschman-Stoel, advocaat bij Capra Advocaten.

2. Ziekteverzuim: kun je een loonsanctie wel voorkomen?

U kent de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). U weet hoe u samen met een zieke medewerker aan de slag gaat met zijn re-integratie. Toch legt het UWV een loonsanctie op. Aan de hand van een casus nemen wij u mee langs een aantal valkuilen en aandachtspunten. Daarbij komen ook de AVG en de Wet Arbeidsmarkt in Balans aan de orde. Aan het einde van de workshop weet u hoe u loonsancties zo veel mogelijk kunt vermijden.
De workshop wordt verzorgd door mr. Aleid te Voortwis, consultant bij Groenendijk Onderwijsconsultancy en door mr. Paula Berends-Schellens, advocaat bij Capra Advocaten.

3. Leren over integriteit

Integriteit is belangrijk! Juist ook in het onderwijs. Daarover is iedereen het eens. Sterker nog, iedereen meent te weten wat het begrip integriteit inhoudt. Maar is dat inderdaad zo? En denkt iedereen daar dan ook hetzelfde over?  In de workshop Leren over integriteit nemen we interactief een aantal dilemma’s met u door. Daarbij bespreken we vragen als ‘Wat is integriteit?’ en ‘Wat houdt integer handelen in?’.
De workshop wordt verzorgd door mr. Jan-Paul van Zanten en mr. Marion Kolijn, beiden advocaat bij Capra Advocaten.

4. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: de kunst van geven en nemen

Als een arbeidsovereenkomst zijn houdbaarheidsdatum voorbij is, kan het sluiten van een beëindigingsovereenkomst een goede manier zijn om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan. Hoe bereikt u dit resultaat? Wij geven u een aantal belangrijke tips & tricks om goed beslagen ten ijs te komen.
De workshop wordt verzorgd door een advocaat van Capra Advocaten.

Heeft u interesse of wilt u iets vragen?

Voor deze kennisbijeenkomst kunt u zich niet meer aanmelden. Voor vragen over de inhoud van de kennisbijeenkomst, neem dan gerust contact met ons op.

Contact over dit onderwerp

Paula Berends-Schellens

Paula Berends-Schellens

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Sociale Zekerheidsrecht
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 43 17 15

Gerelateerd

Stoomcursus Arbeidsrecht bij de gemeente en GR 150 150 Capra Advocaten

Stoomcursus Arbeidsrecht bij de gemeente en GR

Stoomcursus Arbeidsrecht bij de gemeente en GR

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’ 150 150 Capra Advocaten

Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

lees meer
Online kennisbijeenkomst – Integriteit in de zorg: de GGD’s 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst – Integriteit in de zorg: de GGD’s

4 november 2021

lees meer
Online integriteitmodule voor organisaties 150 150 Capra Advocaten

Online integriteitmodule voor organisaties

Integer handelen borgen in uw hele organisatie
(via www.integriteit.nl)

lees meer

X

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl