Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

In het voorjaar van 2020 organiseert Capra Advocaten het seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs. Tijdens het seminar staan vier interactieve workshops centraal:

  • Dossieropbouw in het onderwijs
  • Ziekteverzuim: kun je een loonsanctie wel voorkomen?
  • Leren over integriteit
  • Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: de kunst van geven en nemen

U kunt twee workshops naar keuze volgen, waarin aan de hand van casussen de praktijk van het arbeidsrecht aan bod komt.

Voor wie is het Onderwijsseminar bedoeld?

Het Onderwijsseminar is bedoeld voor directie, leidinggevenden en HRM-professionals in het primair en voortgezet onderwijs. Het seminar is relevant voor zowel onderwijsinstellingen die nu al onder het civiele arbeidsrecht vallen als onderwijsinstellingen die daar vanaf 1 januari 2020 mee te maken krijgen.

Het programma

Het seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs vindt plaats in voorjaar van 2020. Dat exacte datum en locatie volgen nog.

13:30 Ontvangst
14:00 Opening Onderwijsseminar
14:15 – 15:15 Workshopronde 1
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Workshopronde 2
16:30 Afsluiting en borrel

Workshops

1. Dossieropbouw in het onderwijs

Ervaart u dossieropbouw ook vaak als lastig en tijdrovend? In de workshop Dossieropbouw in het onderwijs leert u dat dit niet zo hoeft te zijn. Aan de hand van praktijksituaties bespreken we op een interactieve manier de do’s and don’ts van het goed opbouwen van een dossier.
De workshop wordt verzorgd door mr. Marianne Boschman-Stoel en mr. Amke de Visser, beiden advocaat bij Capra Advocaten.

2. Ziekteverzuim: kun je een loonsanctie wel voorkomen?

U kent de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). U weet hoe u samen met een zieke medewerker aan de slag gaat met zijn re-integratie. Toch legt het UWV een loonsanctie op. Aan de hand van een casus nemen wij u mee langs een aantal valkuilen en aandachtspunten. Daarbij komen ook de AVG en de Wet Arbeidsmarkt in Balans aan de orde. Aan het einde van de workshop weet u hoe u loonsancties zo veel mogelijk kunt vermijden.
De workshop wordt verzorgd door mr. Aleid te Voortwis, consultant bij Groenendijk Onderwijsconsultancy en door mr. Paula Berends-Schellens, advocaat bij Capra Advocaten.

3. Leren over integriteit

Integriteit is belangrijk! Juist ook in het onderwijs. Daarover is iedereen het eens. Sterker nog, iedereen meent te weten wat het begrip integriteit inhoudt. Maar is dat inderdaad zo? En denkt iedereen daar dan ook hetzelfde over?  In de workshop Leren over integriteit nemen we interactief een aantal dilemma’s met u door. Daarbij bespreken we vragen als ‘Wat is integriteit?’ en ‘Wat houdt integer handelen in?’.
De workshop wordt verzorgd door mr. Jan-Paul van Zanten en mr. Marion Kolijn, beiden advocaat bij Capra Advocaten.

4. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: de kunst van geven en nemen

Als een arbeidsovereenkomst zijn houdbaarheidsdatum voorbij is, kan het sluiten van een beëindigingsovereenkomst een goede manier zijn om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan. Hoe bereikt u dit resultaat? Wij geven u een aantal belangrijke tips & tricks om goed beslagen ten ijs te komen.
De workshop wordt verzorgd door mr. Luc Janssen en mr. Eliza Christiaansen, beiden advocaat bij Capra Advocaten.

Heeft u interesse of wilt u iets vragen?

Via het onderstaande formulier kunt u aangeven dat u geïnteresseerd bent in deelname aan het Capra Onderwijsseminar. Zodra de datum en de locatie bekend is, ontvangt u bericht van ons. Dan kunt u ook aangeven naar welke workshops uw voorkeur uitgaat. Heeft u (andere) vragen over het Capra Onderwijsseminar, neem dan gerust contact op met ons op.

Ja, ik heb interesse in het seminar Arbeidsrecht in het onderwijs

heermevrouw

Ja, graag ontvang ik ook 4 keer per jaar de Onderwijsnieuwsbrief met daarin artikelen en actualiteiten voor de onderwijssector.

Contact over dit onderwerp

Paula Berends-Schellens

Paula Berends-Schellens

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Sociale Zekerheidsrecht
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 43 17 15

Gerelateerd

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online)

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regeling en de actuele jurisprudentie

lees meer
Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag 150 150 Capra Advocaten

Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag

Interactieve cursus over actualiteiten in het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid

In twee dagdelen een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Actualiteitendagen 2020 150 150 Capra Advocaten

Actualiteitendagen 2020

Vierdaagse interactieve cursus over actualiteiten verspreid over 2020

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor de overheid in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor de overheid in het arbeidsrecht

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier in het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Inleiding ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding ambtenarenrecht

In twee dagdelen een goed overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Cursus Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid (ook online)

Korte introductie van het arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden

lees meer
Regels voor het regelen: Masterclass vaststellingsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Regels voor het regelen: Masterclass vaststellingsovereenkomsten

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

lees meer
Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Cursus van een dagdeel over de arbeidsrechtelijke gevolgen van reorganisaties

lees meer
Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass over integriteit voor leidinggevenden in de zorg

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

Masterclass over intimidatie op de werkvloer binnen de zorg

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Integriteit voor de overheid in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Integriteit voor de overheid in het arbeidsrecht

Cursus Integriteit voor overheidswerkgevers

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s 150 150 Capra Advocaten

Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s

Gevolgen van de Normalisering voor de UMC’s

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl