Update cao’s PO en VO

Update cao’s PO en VO

Update cao’s PO en VO 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

De afgelopen maand waren de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) veel in het nieuws. Dat komt wellicht omdat in de cao’s de salarissen van de leraren worden geregeld en dat is – in combinatie met het lerarentekort – het nieuws van het jaar te noemen binnen beide onderwijssectoren.

De onderhandelingen werden ook door ons op de voet gevolgd. Voor ons ging het niet om de salarissen – dat is nou eenmaal niet interessant voor een jurist – maar om de vraag of er voor 1 januari 2020 een nieuwe cao zou zijn voor het openbaar onderwijs en wat er in zou staan.

Alle leraren in het openbaar onderwijs zijn met ingang van 1 januari 2020 geen ambtenaar meer maar werknemer en vallen onder het arbeidsrecht. Dit is het gevolg van twee wetten, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaar (Wnra) en de Wet normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (Wnra—o). Daarmee is er geen verschil meer in de arbeidsverhouding tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Het onderscheid dat zowel de cao PO en cao VO nu kennen is dan niet meer nodig.

Cao PO

Op 11 december 2019 kwam het nieuws dat er een cao-akkoord is gesloten in het PO. Naast een mooi resultaat voor de salarissen van de leraren zijn er ook afspraken gemaakt over de gevolgen van de Wnra en Wnra-o. Een volledige cao-tekst ligt er nog niet, maar uit het akkoord kunnen we wel het volgende opmaken.

Er is afgesproken dat de ketenregeling van het bijzonder onderwijs van toepassing wordt op het openbaar onderwijs. De gemaakte uitzonderingen voor het PO in de wettelijke ketenregeling worden daarin meegenomen. Verder worden ook de bovenwettelijke uitkeringen en transitievergoeding gelijkgetrokken en komt er overgangsrecht voor de RDDF-plaatsing. Dit betekent dat er geen aparte hoofdstukken meer nodig zijn in de cao om het onderscheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs te verduidelijken en de cao dus een stuk minder lang zal zijn.

Naast het gelijk trekken van de rechtspositie is een belangrijk andere afspraak de van-werk-naar-werk-regeling voor de boventallige medewerker. Uitgangspunt van deze regeling is om een werkloosheidsuitkering te voorkomen en afspraken te maken om de boventallige medewerker naar ander werk te begeleiden. Een dergelijk traject zou maximaal twee jaar mogen duren en vooral maatwerk moeten zijn. Onderdeel van deze van-werk-naar-werk-regeling is ook het overleg met de bonden over een sociaal plan. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken dat deze van-werk-naar-werk-regeling gezien moet worden als een vervangende voorziening zodat geen transitievergoeding verschuldigd is bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden.

Cao VO

Het laatste nieuws over de cao-onderhandelingen in het VO zijn minder positief. Tot op heden is het niet gelukt om een cao-akkoord te bereiken en de verwachting is dat dit niet meer voor 1 januari 2020 gaat lukken. De huidige cao VO liep tot 1 oktober 2019, maar de bepalingen die gelden tussen werkgevers en individuele werknemers werken na. Als niet vóór 1 januari 2020 een nieuwe cao zal zijn gesloten, moet dus nog steeds worden uitgegaan van de tekst van de huidige cao. Welke regels gelden dan bij het aanbieden van nieuwe arbeidsovereenkomsten?

In de huidige cao VO wordt geen rekening gehouden met de normalisering. Het is in deze sector dus niet zo dat de cao-bepalingen die nu gelden voor het bijzonder onderwijs, vanaf 1 januari 2020 automatisch ook gelden voor het openbaar onderwijs.

In de cao staat dat de werknemer bij zijn indiensttreding een akte van aanstelling ontvangt volgens het in bijlage 1c of 1d opgenomen model (artikel 9.b.1, lid 1). Deze bepaling is opgenomen in deel 2 van de cao. De bepalingen uit deel 2 van de cao hebben een minimumkarakter (dit staat in artikel 1.3, lid 2). Dat houdt in dat niet ten nadele van een werknemer van deze bepalingen mag worden afgeweken. Het minimumkarakter lijkt er niet aan in de weg te staan dat een eigen model worden gehanteerd, mits dat model ten minste voldoet aan hetgeen is opgenomen in het cao-model.

Overigens is het raadzaam om per 1 januari 2020 in ieder geval gebruik te maken van de term ‘arbeidsovereenkomst’ in plaats van ‘akte van aanstelling’. De termen ‘akte’ en ‘aanstelling’ benadrukken eenzijdige besluitvorming en dat past niet binnen het arbeidsovereenkomstenrecht.

Ten slotte nog het volgende. Uit de wet volgt dat een proeftijd mag worden overeengekomen als een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van meer dan zes maanden. In het cao-model wordt bij de optie ‘aanstelling voor onbepaalde tijd’ de mogelijkheid geboden om een proeftijd overeen te komen. Deze optie wordt niet geboden bij een ‘aanstelling voor bepaalde tijd’. Het is goed denkbaar dat een rechter zou oordelen dat ook het model een minimumkarakter heeft, zodat daarvan niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken. Het is daarom risicovol om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een proeftijd overeen te komen.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van alle actualiteiten binnen de onderwijssector? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief onderwijs.

Contact over dit onderwerp

Eliza Christiaansen

Eliza Christiaansen

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Normalisering
Telefoon:
070 - 36 48 102
Mobiel:
06 42 55 06 80
Marianne Boschman-Stoel

Marianne Boschman-Stoel

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 14 47 11 86

Gerelateerd

Mondkapjesplicht valt onder het instructierecht 150 150 Capra Advocaten

Mondkapjesplicht valt onder het instructierecht

Artikel

lees meer
Een ‘oud’ Sociaal Statuut: geldt dat nog? 150 150 Capra Advocaten

Een ‘oud’ Sociaal Statuut: geldt dat nog?

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de onderwijssector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de onderwijssector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Hoogleraar terecht ontslagen 150 150 Capra Advocaten

Hoogleraar terecht ontslagen

Artikel

lees meer
Integriteit en geanonimiseerde verklaringen 150 150 Capra Advocaten

Integriteit en geanonimiseerde verklaringen

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl