Werkgevers opgelet: wat moet u voor 1 april 2020 regelen voor de lage WW-premie?

Werkgevers opgelet: wat moet u voor 1 april 2020 regelen voor de lage WW-premie?

Werkgevers opgelet: wat moet u voor 1 april 2020 regelen voor de lage WW-premie? 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Als gevolg van deze wet is het ontslagrecht op onderdelen versoepeld en is de ketenregeling verruimd. Dat is voor veel werkgevers natuurlijk goed nieuws. De Wab biedt werkgevers nóg een kans, op het punt van de WW-premie. Per 1 januari 2020 is namelijk WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract geïntroduceerd. Kort gezegd komt het erop neer dat de werkgever voor werknemers met een vast dienstverband voortaan een lagere WW-premie betaalt dan voor werknemers met een flexibel contract.

Lagere WW-premie voor vaste dienstverbanden

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, moet de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen overleggen waaruit blijkt dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is en dat geen sprake is van een oproepovereenkomst. Als de werkgever niet aan deze voorwaarden kan voldoen, geldt – enkele uitzonderingen daargelaten – de hoge WW-premie.

Soms blijkt het vaste karakter van het dienstverband niet uit de arbeidsovereenkomst

De WW-premiedifferentiatie geldt niet alleen voor werknemers die vanaf 1 januari 2020 in dienst treden, maar ook voor werknemers die op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren. En daar doet zich in de praktijk soms een probleem voor: er is lang niet altijd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst vastgelegd dat de medewerker voor onbepaalde tijd in dienst is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de werknemer in eerste instantie werkzaam was op basis van contracten voor bepaalde tijd, waarbij het laatste contract in de loop van 2019 (of wellicht al jaren eerder) stilzwijgend is overgegaan in een contract voor onbepaalde tijd. In zo’n situatie zou de werkgever niet in aanmerking komen voor de lage WW-premie, tenzij hij één en ander vóór 1 januari 2020 alsnog zou vastleggen in een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Zorg dat u voor 1 juli 2020 de schriftelijke bevestiging van het vaste dienstverband geregeld heeft

Aanvankelijk leek het erop dat de werkgever voor alle medewerkers die op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren, op 1 januari 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst moest kunnen overleggen waarin is vastgelegd dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is en dat geen sprake is van een oproepovereenkomst. Mede op aangeven van de werkgeversorganisaties zijn de regels op dit punt echter verruimd. Om de administratieve lasten te beperken heeft de minister in december 2019 laten weten dat werkgevers, ten aanzien van de medewerkers die op 31 december 2019 al in dienst waren, mogen volstaan met een schriftelijk, door beide partijen ondertekend, addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Daarnaast besloot de minister, in samenspraak met de Belastingdienst, om werkgevers drie maanden extra de tijd te geven om aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie te voldoen.

Verlenging termijn vanwege het corona virus

In verband met het corona virus is de termijn waarbinnen de schriftelijke bevestiging van het vaste dienstverband bij bestaande dienstverbanden geregeld moet zijn, onlangs opnieuw verruimd, en wel tot 1 juli 2020. Dit volgt uit de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (de NOW).

Let op, het uitstel geldt alleen voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren. Voor medewerkers die per of na 1 januari 2020 in dienst zijn getreden, moet, om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, van meet af aan de gestelde voorwaarden worden voldaan.

Met terugwerkende kracht hogere WW-premie als u een vast contract niet kunt aantonen

Als u de WW-lasten wilt verlagen, is het zaak dat u er vóór juli 2020 voor zorgt dat u, voor de medewerkers die op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren, een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum bij de arbeidsovereenkomst in de loonadministratie heeft opgeslagen, waaruit blijkt dat de werknemer op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was (èn dat geen sprake is van een oproepovereenkomst). Als u dit niet tijdig in orde heeft gemaakt, zult u voor de betreffende werknemer(s) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie moeten voldoen.

Tips voor lagere WW-lasten voor overheidswerkgevers

Voor overheidswerkgevers is het bovenstaande niet relevant, omdat zij eigenrisicodrager voor de WW zijn. Overheidswerkgevers kunnen overigens wel andere maatregelen nemen om de WW-lasten te beperken, door nauwlettend te volgen of de ex-medewerker die een WW-uitkering ontvangt aan zijn sollicitatieverplichtingen voldoet, door hem (of haar) zo nodig actief te begeleiden en door, als de betrokkene niet aan zijn verplichtingen voldoet, het UWV te verzoeken om aan de ex-medewerker een maatregel op te leggen.

Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan gerust contact op met mij of met uw vaste contactpersoon.

Contact over dit onderwerp

Jacobien Frederix-Gianotten

Jacobien Frederix-Gianotten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 69

Gerelateerd

Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
Integriteit in het onderwijs lastig? 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in het onderwijs lastig?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl