Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen: wijzigingen per 1 januari 2017

Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen: wijzigingen per 1 januari 2017

Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen: wijzigingen per 1 januari 2017 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

De “Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector”,  beter bekend als de WNT, stelt grenzen aan de salarissen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Deze bezoldigingsgrenzen gelden ook voor de zorgsector. Voor de zorgsector is dit echter verder uitgewerkt in een specifieke regeling: de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

Bezoldigingsplafond in zorg is afhankelijk van de klasse-indeling

Uit deze regeling blijkt dat het bezoldigingsplafond in de zorgsector wordt vastgesteld aan de hand van een aantal karakteristieken van de zorginstelling waaraan de topfunctionaris leiding geeft. Er wordt onder andere gekeken naar de kennisintensiteit, het aantal taken dat de zorginstelling verricht en het aantal relevante financieringsbronnen in relatie tot de omzet die de zorginstelling met deze financieringsbronnen genereert. Op basis van een staffelsystematiek die in de regeling is vastgelegd, wordt, per zorginstelling, voor iedere karakteristiek een aantal punten toegekend. Het totale aantal punten leidt tot een indeling in een bepaalde klasse. En daaruit volgt de maximaal te betalen bezoldiging (op jaarbasis). Er zijn vijf klassen. Hoe hoger de klasse, hoe hoger de maximaal toegestane bezoldiging.

De belangrijkste veranderingen in de WNT op een rij

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017:

– De indexatie van de bezoldigingsmaxima
In klasse I mag de bezoldiging nu maximaal € 99.000,- bedragen, in klasse V maximaal € 181.000,-.

– Verandering van de staffelsystematiek
Ook de staffelsystematiek is per 1 januari 2017 gewijzigd. Een van de uitgangspunten van de regeling is dat de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris toeneemt als een instelling geneeskundige vervolgopleidingen verzorgt. Tot 1 januari 2017 werden hierbij alleen instellingen die voor het verzorgen van deze geneeskundige opleiding een zogenaamde beschikbaarheidsbijdrage ontvingen, aangemerkt als instellingen die geneeskundige vervolgopleidingen verzorgen. Dat is veranderd. Vanaf 1 januari 2017 bepaalt niet langer het ontvangen van een beschikbaarheidsbijdrage, maar het verzorgen van een geneeskundige vervolgopleiding of een extra punt wordt toegekend. Daarnaast worden vanaf 1 januari 2017 hiervoor punten toegekend als de zorginstelling in ten minste één van de drie kalenderjaren voorafgaande aan het beoordelingsjaar een geneeskundige vervolgopleiding heeft verzorgd.

– Andere puntentoekenning op grond van het aantal financieringsbronnen
Ook de puntentoekenning op grond van het aantal financieringsbronnen is op 1 januari 2017 gewijzigd. Daardoor worden, als een zorginstelling ten minste € 10 miljoen aan opbrengsten heeft, financieringsbronnen eerder als relevante financieringsbron beschouwd.

Slotopmerking over de WNT

Het bovenstaande bevestigt maar weer eens dat de WNT voortdurend in ontwikkeling is. Via onze website en nieuwsbrief houdt Capra u van de wijzigingen op de hoogte.

Contact over dit onderwerp

Jacobien Frederix-Gianotten

Jacobien Frederix-Gianotten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 69

Gerelateerd

Interim-bestuurder: Beloning en WNT 150 150 Capra Advocaten

Interim-bestuurder: Beloning en WNT

Artikel

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen 150 150 Capra Advocaten

WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen

Artikel

lees meer
Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg) 150 150 Capra Advocaten

Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg)

Artikel

lees meer
Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT 150 150 Capra Advocaten

Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
De integere zorgbestuurder? 150 150 Capra Advocaten

De integere zorgbestuurder?

Artikel

lees meer
Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg

Nieuws

lees meer
Actualiteiten WNT in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten WNT in de zorgsector

Artikel

lees meer
Actualiteiten WNT in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten WNT in de zorgsector

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Getob over aftoppen topinkomens 150 150 Capra Advocaten

Getob over aftoppen topinkomens

Artikel

lees meer
Wet openbaarmaking topinkomens 150 150 Capra Advocaten

Wet openbaarmaking topinkomens

Artikel

lees meer
Wet normering topinkomens in de semipublieke sector 150 150 Capra Advocaten

Wet normering topinkomens in de semipublieke sector

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl