Het ABC van de Awb

Incompany cursus voor MBO instellingen

Een introductie op de Algemene wet bestuursrecht

De cursus in het kort

De regels die over de rechtspositie en de rechtsbescherming gaan van de student in het MBO zijn ingrijpend gewijzigd. Per 1 augustus 2023 is de Awb op deze onderwerpen van toepassing in plaats van het civiele recht. Kennis van de Awb is dan ook noodzakelijk om de juiste beslissingen te nemen en om deze op de juiste wijze te toetsen.

De cursus bestaat uit drie dagdelen voor drie verschillende doelgroepen. Neemt u beslissingen over studenten, bijvoorbeeld over inschrijving, uitschrijving of een schorsing? Dan past het dagdeel voor de beslissers het beste voor u. Bent u betrokken bij de totstandkoming van beslissingen op bezwaar of de behandeling van bezwaren of beroepen? Dan past het dagdeel voor de toetsers het beste bij u. En als u lid bent van een examencommissie, dan past het dagdeel voor examencommissies het beste.

Dagdeel voor beslissers

In het dagdeel voor de beslissers brengen we u op de hoogte van de basisbegrippen in de Awb, over de eisen die aan beslissingen worden gesteld, over de voorbereiding ervan, over de bevoegdheid om een beslissing te nemen en over de mandatering daarvan, en over de diverse termijnen die binnen de Awb gelden.

Dagdeel voor toetsers

In het dagdeel voor de toetsers gaan we in op de mogelijkheden om bezwaar of beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen, de eisen die aan rechtsmiddel worden gesteld, en de manier waarop de onderwijsinstelling een bezwaarschrift moet behandelen.

De verhouding tussen de Awb en de WEB komt in beide dagdelen aan de orde. Voorbeelden spitsen we toe op de praktijk van het MBO.

Dagdeel examencommissies

De beslissing van de examencommissie kan aan de basis liggen van een juridische procedure. Voor die procedure is de Awb leidend. In dit dagdeel lichten we toe wat dit betekent voor de beslissingen van de examencommissies naar aanleiding van klachten en/of beroepen.

8.7

deelnemers
waardering

Voor wie?

De cursus is geschikt voor diegenen binnen de MBO onderwijsinstelling die direct betrokken zijn bij beslissingen over de rechtspositie van studenten. Dit kunnen locatieleiders zijn, coördinatoren, afdelingsleiders, locatiedirecteuren, algemeen directeuren, leden van het college van bestuur, juristen, leden van de Geschillenadviescommissie, secretariaatsmedewerkers van de commissie, etc.. Maar ook voor leden van de verschillende examencommissies of een delegatie daarvan.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze cursus of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Opleidingscoördinator Manuela Dieters via 088 – 579 000 1 of per email academie@capra.nl. Ook kunt u het formulier onderaan deze pagina gebruiken.

Praktische details

Duur en deelnemers

De cursus omvat één dagdeel voor beslissers, één dagdeel voor toetsers, en één dagdeel voor leden van examencommissies. Alle dagdelen kunnen los van elkaar worden georganiseerd. De cursus wordt incompany verzorgd op locatie van uw onderwijsinstelling. U kunt ook met meerdere organisaties gezamenlijk de cursus volgen. Het aantal deelnemers per dagdeel is maximaal 20.

Vrijblijvende intake

Om de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van uw onderwijsinstelling hoort een vrijblijvende intake via MS Teams tot de mogelijkheden. We bespreken dan voor wie binnen de onderwijsinstelling welk dagdeel het beste past en hoe dat het beste kan worden vorm gegeven. Ook kan aan de orde komen of behoefte bestaat aan extra aandacht voor bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld het opstellen van beleidsregels (o.a. aanname, verwijderingsbeleid).

Docenten

De cursus wordt verzorgd door docent Paula Berends-Schellens (Capra Advocaten Den Haag).

Kosten

De kosten van de incompany cursus zijn per dagdeel € 2.500,– (over dit bedrag is geen BTW verschuldigd).

Wat weet u na het volgen van deze cursus?

Aan het eind van de cursus bent u als ‘beslisser’ op de hoogte van begrippen uit de Awb die voor de praktijk in het MBO nodig zijn. Daarbij gaat het niet alleen om (de voorbereiding van) individuele besluiten maar ook om de totstandkoming van besluiten met een algemene strekking. Denk hierbij aan een studentenstatuut en ook aan beleidsregels. De juiste toepassing van begrippen als bevoegdheid en mandaatverlening voorkomen dat tegen onbevoegd genomen besluiten met succes wordt opgekomen.

Aan het eind van de cursus bent u als ‘toetser’ niet alleen op de hoogte van de basisbegrippen in de Awb maar ook van het proces dat moet worden gevolgd bij de behandeling van bezwaren, de spoedvoorziening, en de totstandkoming van een beslissing op bezwaar. Ook wordt aandacht besteed aan de beroepsprocedure bij de Raad van State.

Aan het eind van de cursus bent u zich als lid van de examencommissie ervan bewust welke beslissing van de commissie kan leiden tot een juridische procedure en hoe de commissie dit duidelijk moet maken in de communicatie met de student (en/of ouder/verzorger/gemachtigde). Met zoveel mogelijk voorbeelden uit de praktijk laten we zien waar een procedure toe kan leiden

De volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

 • Begrippen: o.a. bestuursorgaan, besluit, belanghebbende
 • Voorbereiding van besluiten
 • Besluiten van algemene strekking
 • Bevoegdheid en mandaat
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Bezwaar en termijnen
 • Geschillenadviescommissie
 • Beslissing op bezwaar
 • Beroep

Tijdens de cursus wordt gewerkt met oefenopdrachten om het geleerde direct in de praktijk te kunnen brengen.

“De onderwijsinstelling kan dezelfde soort beslissingen blijven nemen. Met onze kennis van de Awb maken we de instelling bewust welke regels uit de wet belangrijk zijn voor de vraag wie er beslist, over de voorbereiding en de vastlegging daarvan.”

Paula Berends-Schellens is één van de docenten van de cursus en werkzaam sinds 2004 als advocaat bij Capra Advocaten op onze vestiging in Den Haag.

Deelnemers waarderen onze cursussen
met een 8,7

Relatiemanager
“De docenten hebben een erg prettige wijze van cursus geven.”

Juridisch adviseur
“Docenten zorgen voor goede kennisoverdracht en mogelijkheid tot inbreng van cursisten”

Jurist
“Duidelijk, overzichtelijk, goede balans tussen details en hoofdlijnen”

Heeft u vragen over deze cursus?

Heeft u vragen over de cursus, neemt u dan contact op met Opleidingscoördinator Manuela Dieters via 088 – 579 000 1 of per e-mail academie@capra.nl. U kunt ook het formulier hieronder gebruiken en dan nemen wij contact met u op.

  • Persoonsgegevens

   Aanhef ManVrouw

   Velden met een * zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van het formulier

  Capra Academie
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 088 – 579 000 1
  academie@capra.nl

  De Capra Academie is onderdeel
  van Capra Advocaten

  De Capra Academie is geregistreerd
  bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO)

  Onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitscode
  en zijn daarom vrijgesteld van btw.