Feitenonderzoek en integriteitsonderzoek

Vrijwel elke organisatie krijgt een keer te maken met een integriteitsmelding of een melding ongewenst gedrag, maar ook met een werknemer die niet goed functioneert of zorgt voor een verstoorde arbeidsrelatie. Een onderzoek naar de feiten of integriteit kan bijdragen aan een oplossing. Het vormt de basis voor rechtspositionele maatregelen of opent de weg naar een beter functioneren van de medewerker. Capra Advocaten heeft veel ervaring met feiten- en integriteitsonderzoeken. Onze onderzoeken en het onderzoeksprotocol hebben zich bewezen in geschillen die het gevolg zijn van (rechtspositionele) maatregelen.

Wanneer kunt u denken aan een onderzoek?

U kunt denken aan een feiten- of integriteitsonderzoek als u bijvoorbeeld het volgende opmerkt binnen uw organisatie:

 • Er zijn signalen dat een medewerker zich misdraagt en grensoverschrijdend gedrag vertoont.
 • Het vermoeden bestaat dat een medewerker fraudeert of gedragsregels overtreedt.
 • U ontvangt klachten over mogelijke belangenverstrengeling door een bestuurder.
 • Een medewerker functioneert slecht.
 • Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie.

In deze en andere situaties kunt u contact opnemen met onze experts en de situatie voorleggen. Samen met u bekijken we wat de beste aanpak is. De oplossing varieert: van een goed gesprek tot een onderzoek.

Het belang van gedegen feiten- en integriteitsonderzoek

Een organisatie kan niet ongefundeerd maatregelen nemen bij een integriteitsmelding of een melding ongewenst gedrag. De werkgever dient blijkt te geven van goed werkgeverschap en dus moet een maatregel gebaseerd zijn op een deugdelijk vastgestelde, feitelijk juiste en draagkrachtige motivering. Een goed opgebouwd personeelsdossier over een werknemer kan volstaan. Maar in de praktijk zien we regelmatig dat het dossier tekortkomingen vertoont waardoor een procedure bij de kantonrechter in het voordeel van de medewerker uitpakt. Een feiten- of integriteitsonderzoek kan het dossier ondersteunen en de basis vormen voor een voldoende motivering.
Bij het verrichten van onderzoek dient rekenschap gegeven te worden van de grenzen die daaraan door wet- en regelgeving worden gesteld. Dit betekent in ieder geval dat:

 • hoor en wederhoor moet worden toegepast;
 • de vertrouwelijkheid geborgd moet zijn (dit vereist per definitie geen geheimhouding);
 • degenen die een verklaring afleggen altijd op hun rechten gewezen moeten worden.

Wat levert ons onderzoek u op?

Na afronding van het onderzoek heeft u een volledig beeld van de feiten en omstandigheden. Dan wordt duidelijk of er vervolgstappen nodig zijn. Is dit het geval, dan kunt u eventueel overgaan tot afgewogen en proportionele rechtspositionele maatregelen.

Feiten- en integriteitsonderzoeken van Capra Advocaten

We hebben veel ervaring met onderzoeken naar de feiten, grensoverschrijdend gedrag of de integriteit van medewerkers. Op basis hiervan hebben we een eigen protocol opgesteld. Onze onderzoeksmethode en het protocol hebben zich bewezen tijdens geschillen over rechtspositionele maatregelen tegen medewerkers.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over feiten- of integriteitsonderzoek voor uw organisatie? Download dan onze brochure, neem contact op met één van onze specialisten onderaan deze pagina of gebruik het onderstaande formulier.

  • Aanhef heermevrouw
  Direct
  naar

  Feiten- en integriteitsonderzoek

  Download

  Actueel

  Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

  Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp

  Artikel

  lees meer
  Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

  Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

  Artikel

  lees meer
  Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

  Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

  Artikel

  lees meer
  Wangedrag van de ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

  Wangedrag van de ambtenaar

  Artikel

  lees meer

  Contact

  Mark van de Laar

  Mark van de Laar

  Advocaat
  Vestiging:
  Maastricht
  Sector:
  Overheid, Zorg
  Expertteam:
  Arbeidsrecht,
  Telefoon:
  043 - 7 600 600
  Mobiel:
  06 15 05 42 23
  Tom Koomen

  Tom Koomen

  Advocaat
  Vestiging:
  Den Haag
  Sector:
  Overheid, Zorg
  Expertteam:
  Arbeidsrecht
  Telefoon:
  070 - 364 81 02
  Mobiel:
  06 14 47 12 89
  Esther van Gaal

  Esther van Gaal

  Advocaat
  Vestiging:
  's-Hertogenbosch
  Sector:
  Overheid, Zorg
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenreacht
  Telefoon:
  073 - 61 31 345
  Mobiel:
  06 38 77 17 22
  Bart Jeroen Boiten

  Bart Jeroen Boiten

  Advocaat
  Vestiging:
  Zwolle
  Sector:
  Onderwijs, Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
  Telefoon:
  038 - 423 54 14
  Mobiel:
  06 48 18 15 94

  Onze nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  s-gravenhage@capra.nl
  Kvk nr. 27333997

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-760 06 09
  maastricht@capra.nl