Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeids- en ambtenarenrecht?
Elke maand
het laatste
nieuws
 
 

Sectoren

Partner voor

Sector Overheid

 
Sector Overheid

Sector Onderwijs & Cultuur

 
Sector Onderwijs & Cultuur

Sector Zorg

 
Sector Zorg

Actueel

Artikelen

09 januari 2018

Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken

Voor een feitenonderzoek is zorgvuldigheid van groot belang. Juristen kunnen door hun opleiding deze zorgvuldigheid betrachten. Zij zijn in staat om eerst een grondige en deugdelijke feitelijke analyse te maken om pas daar na de rechtsregels daarop los te laten. Voor een feitenonderzoek door een advocaat gelden extra waarborgen op basis van de Advocatenwet. Zij zijn tuchtrechtelijk aansprakelijk voor gemaakte fouten. In deze column bespreekt Jan Blanken twee uitspraken van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten.   Lees verder >>

09 januari 2018

Zwijgen is zilver, spreken is goud?

Een apotheker had zich volgens een zorgverzekeraar schuldig gemaakt aan declaratiefraude. Vanwege deze klacht stond hij voor de tuchtrechter. De apotheker ontkende de fraude, vond dat alleen een strafrechter hierover mocht oordelen en zweeg er verder toe. Professor Aart Hendriks en Esther van Gaal schreven voor het Tijdschrift Zorg & Recht in de Praktijk een artikel over de gevolgen van deze strategie voor de apotheker.   Lees verder >>

19 december 2017

Rechtsbescherming onder de Wnra

Naar verwachting op 1 januari 2020 worden de meeste ambtenaren werknemers naar burgerlijk recht. Eén van de doelstellingen van de initiatiefnemers van deze wet is het bekorten van de doorlooptijd van juridische procedures, zonder de rechtsbescherming van het overheidspersoneel werkelijk te beknotten. Vincent van Cruijningen staat in deze bijdrage stil bij de vraag of die doelstelling inderdaad zal worden verwezenlijkt. Op welke manier verandert het procesrecht en welke gevolgen heeft dit voor de ambtenaar die voortaan in dienst zal zijn op basis van een arbeidsovereenkomst?   Lees verder >>

Nieuws

25 juni 2017

Capra Advocaten sponsorde deelnemer Alpe d'HuZes

Capra Advocaten sponsorde tijdens de afgelopen editie van Alpe d'HuZes Ton van der Biezen bij zijn beklimming van deze berg. Ton besloot deel te nemen nadat een goede vriend en een oom werden getroffen door kanker en deze ziekte niet overleefden. Hij vertelt zijn verhaal.   Lees verder >>

06 april 2017

Linda Couvreur wint de Jo Maes/Capra scriptieprijs 2016

Op 27 maart 2017 ontving Linda Couvreur uit handen van mr. Jo Maes de Jo Maes/Capra Scriptieprijs 2016. Aan deze prijs is een geldbedrag van € 1000 verbonden. De scriptie van Linda Couvreur ging over de aansprakelijkheid van Nederlandse internationals voor arbeidsrechtenschendingen.   Lees verder >>

03 april 2017

Capra Advocaten kijkt terug op succesvol Zorgcongres

Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de Wkkgz organiseerde Capra Advocaten het Zorgcongres ‘Eén jaar Wkkgz’. Het congres vond plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Het werd een interessante middag waarbij duidelijk werd dat er nog veel vragen zijn over de Wkkgz.   Lees verder >>

Agenda

25 januari 2018

Kennisbijeenkomst Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in Maastricht

Op donderdag 25 januari 2018 organiseert Capra Advocaten een lunchkennisbijeenkomst over actualiteiten in het arbeids- en ambtenarenrecht in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.   Lees verder >>

01 februari 2018

Kennisbijeenkomst Nieuwe overheidswerkgevers

Op 1 januari 2020 wordt een groot aantal organisaties overheidswerkgever. Dat komt door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Op 1 februari 2018 organiseert Capra Advocaten een kennisbijeenkomst voor deze organisaties. Tijdens deze bijeenkomst hoort u wat de gevolgen zijn als uw organisatie op 1 januari 2020 overheidswerkgever wordt.   Lees verder >>

06 februari 2018

Cursus Normaliseren kun je leren in Zwolle

Op dinsdag 6 februari 2018 organiseert de Capra Academie de cursus Normaliseren kun je leren. Na het volgen van deze cursus bent u goed voorbereid op de veranderingen die komen na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020.   Lees verder >>

Twitter

Geschiedenis

Capra, voor 85 jaar bewezen kennis

1928
1929
1948
1966
1971
1980
1988
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2009
2012
2013
1928 - Capra wordt opgericht
Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samson. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.