Bent u voorbereid op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?
Masterclasses,
achtergronden en FAQ's over
de Wnra
 
 

Sectoren

Partner voor

Sector Overheid

 
Sector Overheid

Sector Onderwijs & Cultuur

 
Sector Onderwijs & Cultuur

Sector Zorg

 
Sector Zorg

Actueel

Artikelen

08 maart 2019

Het openbaar onderwijs normaliseert verder

De invoering van de Wnra op 1 januari 2020 heeft ook gevolgen voor het openbaar onderwijs. Medewerkers in het openbaar onderwijs zijn vanaf die datum geen ambtenaar meer. Paula Berends-Schellens bespreekt het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de ambtenarenstatus van medewerkers in het openbaar onderwijs   Lees verder >>

01 maart 2019

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

De VNG heeft met het oog op de invoering van de Wnra een aantal producten ontwikkeld, waaronder een model arbeidsovereenkomst. Jacobien Frederix-Gianotten zet enkele kritische kanttekeningen bij de model arbeidsovereenkomst van de VNG.   Lees verder >>

09 februari 2019

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

De invoering van de Wnra en de vervanging van de rechtspositieregelingen door de cao's hebben gevolgen voor lokale regelingen. Het is van belang dat organisaties nagaan of de lokale regelingen moeten worden aangepast. Hiervoor biedt Capra Advocaten de scan lokale regelingen aan. Marien Korevaar licht deze scan toe.   Lees verder >>

Nieuws

03 februari 2019

Capra Advocaten en Vereniging werken voor waterschappen organiseren in maart themabijeenkomsten over reorganisatieontslag

Capra Advocaten en de Vereniging werken voor waterschappen organiseren op 13 maart, 20 maart en 3 april 2019 drie themabijeenkomsten over het reorganisatieontslag onder het civiele recht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor P&O-medewerkers en leden van de medezeggenschap van alle waterschappen en gelieerde organisaties. Op 13 maart vindt de bijeenkomst plaats in Houten en op 20 maart in Amersfoort. De locatie op 3 april is nog niet bekend.   Lees verder >>

01 februari 2019

Capra Advocaten geeft 3 workshops voor Zorg aan zet Limburg

Zorg aan zet Limburg organiseert op 21 maart, 18 april en 23 mei samen met Capra Advocaten een aantal workshops over arbeidsverhoudingen in de zorg. Tijdens deze workshops komen duurzame inzetbaarheid van medewerkers, dossiervorming en flexibele arbeidsrelaties aan de orde.   Lees verder >>

10 januari 2019

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Vooruitlopend op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren introduceert Capra Advocaten de Wnra-helpdesk. Hier kunt u terecht met vragen over de normalisering van het ambtenarenrecht.   Lees verder >>

Agenda

21 maart 2019

Zorg aan zet Limburg: Workshop duurzame inzetbaarheid en de rol van de bedrijfarts

Op 21 maart verzorgt Capra Advocaten voor Zorg aan Zet Limburg een workshop Duurzame inzetbaarheid en de rol van de bedrijfsarts. Tijdens deze bijeenkomst gaan Mark van de Laar en Sanne Dassen in op het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.   Lees verder >>

03 april 2019

Themabijeenkomst Reorganisatieontslag met Vereniging werken voor waterschappen

Op 3 april organiseert de Vereniging werken voor waterschappen in samenwerking met Capra Advocaten een extra themabijeenkomst over reorganisatieontslag. De locatie is nog onbekend.   Lees verder >>

11 april 2019

Dag 1 leergang Arbeidsrecht in 's-Hertogenbosch

Eerste dag van de leergang Arbeidsrecht in 's-Hertogenbosch. We staan stil bij de definitie van de arbeidsovereenkomst en de inhoud en invulling van de arbeidsovereenkomst. De andere cursusdagen voor de leergang Arbeidsrecht in 's-Hertogenbosch zijn 25 april en 16 mei 2019.   Lees verder >>

Twitter

Geschiedenis

Capra, voor 85 jaar bewezen kennis

1928
1929
1948
1966
1971
1980
1988
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2009
2012
2013
1928 - Capra wordt opgericht
Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samson. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.