Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeids- en ambtenarenrecht?
Elke maand
het laatste
nieuws
 
 

Sectoren

Partner voor

Sector Overheid

 
Sector Overheid

Sector Onderwijs & Cultuur

 
Sector Onderwijs & Cultuur

Sector Zorg

 
Sector Zorg

Actueel

Artikelen

07 februari 2018

Centrale Raad staat ongeschiktheidsontslag toe ondanks gebrekkig dossier en niet gevolgde interne gesprekkencyclus

Een school startte in het nieuwe schooljaar een verbetertraject met een docent nadat in het voorgaande schooljaar een veelheid aan klachten en opmerkingen over de docent waren binnengekomen. De school begon met het verbetertraject onder meer omdat het dossier te fragmentarisch was opgebouwd, er informatie over langere perioden ontbrak en dat de docent niet is aangesproken op zijn functioneren. Het verbetertraject levert onvoldoende op, waarna ontslag volgt. De betreffende docent vecht het ontslag aan. Amke de Visser beschrijft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.   Lees verder >>

04 februari 2018

Vervolg: Vrijwillige vertrekregeling in sociaal plan is geen RVU

Vorig jaar oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling in het kader van een reorganisatie niet kwalificeert als Regeling voor Vervroegde Uitkering (RVU). De staatssecretaris van Financiën is in cassatie gegaan. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de uitspraak van het Hof te volgen.   Lees verder >>

04 februari 2018

Door Normalisering verdwijnt ambtenarenstatus onderwijsmedewerkers

Na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn onderwijsmedewerkers niet langer ambtenaar. Dit feit en andere gevolgen van de Normalisering leest u in het consultatiedocument dat nu voorligt.   Lees verder >>

Nieuws

25 juni 2017

Capra Advocaten sponsorde deelnemer Alpe d'HuZes

Capra Advocaten sponsorde tijdens de afgelopen editie van Alpe d'HuZes Ton van der Biezen bij zijn beklimming van deze berg. Ton besloot deel te nemen nadat een goede vriend en een oom werden getroffen door kanker en deze ziekte niet overleefden. Hij vertelt zijn verhaal.   Lees verder >>

06 april 2017

Linda Couvreur wint de Jo Maes/Capra scriptieprijs 2016

Op 27 maart 2017 ontving Linda Couvreur uit handen van mr. Jo Maes de Jo Maes/Capra Scriptieprijs 2016. Aan deze prijs is een geldbedrag van € 1000 verbonden. De scriptie van Linda Couvreur ging over de aansprakelijkheid van Nederlandse internationals voor arbeidsrechtenschendingen.   Lees verder >>

03 april 2017

Capra Advocaten kijkt terug op succesvol Zorgcongres

Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de Wkkgz organiseerde Capra Advocaten het Zorgcongres ‘Eén jaar Wkkgz’. Het congres vond plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Het werd een interessante middag waarbij duidelijk werd dat er nog veel vragen zijn over de Wkkgz.   Lees verder >>

Agenda

01 maart 2018

Kennisbijeenkomst Rechten en plichten gewezen wethouder

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag heeft mogelijk het vertrek van een wethouder tot gevolg. Bent u daarop voorbereid? Weet u wat de rechten en plichten van de gewezen wethouder zijn? Kom naar de kennisbijeenkomst op 1 maart 2018 in 's-Hertogenbosch   Lees verder >>

08 maart 2018

Cursus Normaliseren kun je leren in 's-Gravenhage

Op donderdag 8 maart 2018 organiseert de Capra Academie de cursus Normaliseren kun je leren. Na het volgen van deze cursus bent u goed voorbereid op de veranderingen die komen na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020.   Lees verder >>

15 maart 2018

Cursus Normaliseren kun je leren in 's-Hertogenbosch

Op donderdag 15 maart 2018 organiseert de Capra Academie de cursus Normaliseren kun je leren. Na het volgen van deze cursus bent u goed voorbereid op de veranderingen die komen na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020.   Lees verder >>

Twitter

Geschiedenis

Capra, voor 85 jaar bewezen kennis

1928
1929
1948
1966
1971
1980
1988
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2009
2012
2013
1928 - Capra wordt opgericht
Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samson. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.