Capra Advocaten organiseert het lustrumsymposium
Vernieuwde arbeidsrelaties: illusie of werkelijkheid?
1 november 2018
Prodentfabriek
Amersfoort
 
 

Sectoren

Partner voor

Sector Overheid

 
Sector Overheid

Sector Onderwijs & Cultuur

 
Sector Onderwijs & Cultuur

Sector Zorg

 
Sector Zorg

Actueel

Artikelen

18 oktober 2018

Update voorgenomen maatregelen ter versterking van de integriteit van het lokaal bestuur

Afgelopen week heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die zij voornemens is te nemen om de integriteit van het lokaal bestuur te versterken en bestuurlijke problemen aan te pakken. Luc Janssen bespreekt de brief.   Lees verder >>

17 oktober 2018

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff

In deze Uitgesproken besteedt Pieter Joost Schaap aandacht aan het De Bourbon Naundorff-arrest, de oudste nog geldige jurisprudentie op het gebied van bestuursrecht.   Lees verder >>

17 oktober 2018

Tellen dienstjaren als ambtenaar mee bij het berekenen van de transitievergoeding?

Zoals het er nu uitziet, zal met ingang van 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treden. Vanaf dan geldt voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht. De transitievergoeding is daar een onderdeel van. Jacobien Frederix-Gianotten verwacht pittige discussies over de vraag of dienstjaren als ambtenaar meetellen voor de berekening van de transitievergoeding.   Lees verder >>

Nieuws

09 september 2018

Capra Advocaten 's-Gravenhage zoekt een advocaat-stagiair en een advocaat-medewerker

Capra Advocaten 's-Gravenhage zoekt vanwege toegenomen werkzaamheden op korte termijn een advocaat-stagiair en een advocaat-medewerker. Interesse? Bekijk de vacaturepagina.   Lees verder >>

04 april 2018

Juryrapport Jo Maes / capra prijs 2017

De jury van de Jo Maes/Capra Prijs heeft zich wederom, dit jaar voor het laatst, belast met de mooie taak een keuze te maken uit de inzendingen van masterscripties op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. In het jaar 2017 zijn twee scripties ontvangen die beide van hoog niveau waren.   Lees verder >>

25 juni 2017

Capra Advocaten sponsorde deelnemer Alpe d'HuZes

Capra Advocaten sponsorde tijdens de afgelopen editie van Alpe d'HuZes Ton van der Biezen bij zijn beklimming van deze berg. Ton besloot deel te nemen nadat een goede vriend en een oom werden getroffen door kanker en deze ziekte niet overleefden. Hij vertelt zijn verhaal.   Lees verder >>

Agenda

30 oktober 2018

Dag 3 leergang Arbeidsrecht

Derde dag van de leergang Arbeidsrecht. We gaan verder met het ontslagrecht en we nemen u mee in de regels van de sociale zekerheid en schikken in het arbeidsrecht. De andere cursusdagen zijn 25 september en 9 oktober 2018.   Lees verder >>

01 november 2018

Lustrumsymposium Vernieuwde arbeidsrelaties: illusie of werkelijkheid?

Ter ere van het 90-jarig bestaan organiseert Capra Advocaten op 1 november 2018 het lustrumsymposium Vernieuwde arbeidsrelaties: illusie of werkelijkheid?   Lees verder >>

15 november 2018

Kennisbijeenkomst 6 maanden AVG: hoe gaat het ermee?

Op 15 november 2018 organiseert Capra Advocaten in 's-Gravenhage een kennisbijeenkomst over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bijeenkomst vindt plaats vanwege het feit dat de AVG een half jaar eerder inging. Hoe staat het ervoor? Welke vragen leven er?   Lees verder >>

Twitter

Geschiedenis

Capra, voor 85 jaar bewezen kennis

1928
1929
1948
1966
1971
1980
1988
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2009
2012
2013
1928 - Capra wordt opgericht
Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samson. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.