Bent u voorbereid op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?
Masterclasses,
achtergronden en FAQ's over
de Wnra
 
 

Sectoren

Partner voor

Sector Overheid

 
Sector Overheid

Sector Onderwijs & Cultuur

 
Sector Onderwijs & Cultuur

Sector Zorg

 
Sector Zorg

Actueel

Artikelen

09 februari 2019

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

De invoering van de Wnra en de vervanging van de rechtspositieregelingen door de cao's hebben gevolgen voor lokale regelingen. Het is van belang dat organisaties nagaan of de lokale regelingen moeten worden aangepast. Hiervoor biedt Capra Advocaten de scan lokale regelingen aan. Marien Korevaar licht deze scan toe.   Lees verder >>

09 februari 2019

De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten

De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren heeft ook gevolgen voor mandaat- en volmachtbesluiten van organisaties. Capra Advocaten kan uw regelingen aanpassen zodat ze voldoen aan de Wnra. Marien Korevaar gaat in op wat Capra hierin voor u kan betekenen.   Lees verder >>

08 februari 2019

Medewerker ziek uit dienst? Pas op voor verhaal Ziektewetuitkering!

Soms spannen werkgevers zich niet of onvoldoende in voor een re-integratietraject als een zieke werknemer binnen afzienbare tijd na de ziekmelding uit dienst gaat. Dat kan voor het UWV aanleiding zijn om de Ziektewetuitkering te verhalen. Dat ondervond een werkgever. Jacobien Frederix-Gianotten behandelt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.   Lees verder >>

Nieuws

03 februari 2019

Capra Advocaten en Vereniging werken voor waterschappen organiseren in maart themabijeenkomsten over reorganisatieontslag

Capra Advocaten en de Vereniging werken voor waterschappen organiseren op 13 maart, 20 maart en 3 april 2019 drie themabijeenkomsten over het reorganisatieontslag onder het civiele recht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor P&O-medewerkers en leden van de medezeggenschap van alle waterschappen en gelieerde organisaties. Op 13 maart vindt de bijeenkomst plaats in Houten en op 20 maart in Amersfoort. De locatie op 3 april is nog niet bekend.   Lees verder >>

01 februari 2019

Capra Advocaten geeft 3 workshops voor Zorg aan zet Limburg

Zorg aan zet Limburg organiseert op 21 maart, 18 april en 23 mei samen met Capra Advocaten een aantal workshops over arbeidsverhoudingen in de zorg. Tijdens deze workshops komen duurzame inzetbaarheid van medewerkers, dossiervorming en flexibele arbeidsrelaties aan de orde.   Lees verder >>

10 januari 2019

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Vooruitlopend op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren introduceert Capra Advocaten de Wnra-helpdesk. Hier kunt u terecht met vragen over de normalisering van het ambtenarenrecht.   Lees verder >>

Agenda

26 februari 2019

Cursus Normaliseren kun je leren in Zwolle

Op 26 februari 2019 organiseert de Capra Academie de cursus Normaliseren kun je leren. Na het volgen van deze cursus bent u goed voorbereid op de veranderingen die komen na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020.   Lees verder >>

04 maart 2019

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Ridderkerk

Op maandagmiddag 4 maart 2019 organiseert Capra Advocaten een kennisbijeenkomst over de cao Gemeenten. De bijeenkomst vindt plaats in Ridderkerk.   Lees verder >>

12 maart 2019

Cursus Normaliseren kun je leren in Maastricht

Op 12 maart 2019 organiseert de Capra Academie de cursus Normaliseren kun je leren. Na het volgen van deze cursus bent u goed voorbereid op de veranderingen die komen na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020.   Lees verder >>

Twitter

Geschiedenis

Capra, voor 85 jaar bewezen kennis

1928
1929
1948
1966
1971
1980
1988
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2009
2012
2013
1928 - Capra wordt opgericht
Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samson. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.