Bent u voorbereid op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?
Masterclasses,
achtergronden en FAQ's over
de Wnra
 
 

Sectoren

Partner voor

Sector Overheid

 
Sector Overheid

Sector Onderwijs & Cultuur

 
Sector Onderwijs & Cultuur

Sector Zorg

 
Sector Zorg

Actueel

Artikelen

16 april 2019

Aanpassingwet Wnra ook door Eerste Kamer aangenomen

Op 16 april 2019 heeft de Eerste Kamer de Aanpassingswet Wnra als hamerstuk aangenomen. Daarmee staat niets een invoering van de Wnra per 1 januari 2020 in de weg.   Lees verder >>

29 maart 2019

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Op 6 november 2018 werd het wetsvoorstel Aanpassingswet Wnra ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft dit voorstel op 28 maart 2019 aangenomen. Capra Advocaten volgt het wetgevingsproces op de voet. Jacobien Frederix-Gianotten en Gerdin Boelens bespreken 3 belangrijke punten voor de praktijk.   Lees verder >>

29 maart 2019

Uitgesproken – New Hairstyle

In deze Uitgesproken gaat Pieter Joost Schaap in op het ontslag van een kapster door New Hairstyle.   Lees verder >>

Nieuws

03 februari 2019

Capra Advocaten en Vereniging werken voor waterschappen organiseren in maart themabijeenkomsten over reorganisatieontslag

Capra Advocaten en de Vereniging werken voor waterschappen organiseren op 13 maart, 20 maart en 3 april 2019 drie themabijeenkomsten over het reorganisatieontslag onder het civiele recht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor P&O-medewerkers en leden van de medezeggenschap van alle waterschappen en gelieerde organisaties. Op 13 maart vindt de bijeenkomst plaats in Houten en op 20 maart in Amersfoort. De locatie op 3 april is nog niet bekend.   Lees verder >>

01 februari 2019

Capra Advocaten geeft 3 workshops voor Zorg aan zet Limburg

Zorg aan zet Limburg organiseert op 21 maart, 18 april en 23 mei samen met Capra Advocaten een aantal workshops over arbeidsverhoudingen in de zorg. Tijdens deze workshops komen duurzame inzetbaarheid van medewerkers, dossiervorming en flexibele arbeidsrelaties aan de orde.   Lees verder >>

10 januari 2019

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Vooruitlopend op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren introduceert Capra Advocaten de Wnra-helpdesk. Hier kunt u terecht met vragen over de normalisering van het ambtenarenrecht.   Lees verder >>

Agenda

25 april 2019

Dag 2 leergang Arbeidsrecht in 's-Hertogenbosch

Tweede dag van de leergang Arbeidsrecht in 's-Hertogenbosch. Op deze dag gaan we verder met de inhoud en invulling van de arbeidsovereenkomst. Ook maken we een begin met het ontslagrecht. De andere cursusdagen zijn 11 april en 16 mei 2019.   Lees verder >>

14 mei 2019

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in 's-Hertogenbosch

Op dinsdagmiddag 14 mei 2019 organiseert Capra Advocaten een kennisbijeenkomst over de cao Gemeenten. De bijeenkomst vindt plaats in 's-Hertogenbosch.   Lees verder >>

16 mei 2019

Dag 3 leergang Arbeidsrecht in 's-Hertogenbosch

Derde dag van de leergang Arbeidsrecht in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met het ontslagrecht en we nemen u mee in de regels van de sociale zekerheid en schikken in het arbeidsrecht. De andere cursusdagen zijn 11 en 25 april 2019.   Lees verder >>

Twitter

Geschiedenis

Capra, voor 85 jaar bewezen kennis

1928
1929
1948
1966
1971
1980
1988
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2009
2012
2013
1928 - Capra wordt opgericht
Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samson. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.