FAQ

 • Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren blijkt dat het  streven naar een gelijke rechtspositie voor alle werkenden bovenal een principiële keuze. De indieners van het wetsvoorstel vinden het onrechtvaardig dat ambtenaren en werknemers – met verwijzing naar de aard van hun werkzaamheden – verschillend worden behandeld, terwijl de aard van de arbeidsverhouding met hun werkgever – ondergeschiktheid en loonafhankelijkheid – in beide gevallen dezelfde is.
  Naast dat de normalisering bijdraagt aan deregulering en (op termijn) kosten bespaart, geven de indieners van het wetsvoorstel onder meer de volgende argumenten voor normalisering van de ambtelijke rechtspositie:

  • De publiekrechtelijke rechtsbescherming van ambtenaren is niet geschikt voor het oplossen van arbeidsgeschillen;
  • Normalisering is goed voor het imago en de beroepstrots van ambtenaren;
  • Het is niet efficiënt om twee rechtssystemen naast elkaar in stand te houden voor het reguleren van nagenoeg dezelfde vraagstukken.
 • Nee, sommige categorieën ambtenaren worden uitgezonderd van normalisering. Dit geldt voor politieambtenaren en voor zowel militaire ambtenaren als het burgerpersoneel bij de krijgsmacht. Ook benoemde ambtsdragers (zoals ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en commissarissen van de Koning), rechterlijke ambtenaren en de leden van de Hoge Colleges van Staat behouden hun vertrouwde ambtelijke aanstelling.

 • Het is de bedoeling dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking zal treden met ingang van 1 januari 2020. Dat staat in de brief van minister Plasterk van 20 januari 2017. Deze datum is gekozen om de regering de tijd te geven de nodige aanpassingswetgeving tot stand te brengen. Verder geeft dit overheidswerkgevers en de organisaties voor overheidspersoneel gelegenheid om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten die gelijktijdig met de wet in werking kunnen treden. De tijd tot de inwerkingtreding kan verder worden benut op personeelsmedewerkers en leidinggevende om te scholen naar het arbeidsrecht. Meer informatie over de planning leest u in het artikel Wet normalisering: Minister presenteert ‘spoorboekje’. Wilt u zich verdiepen in de Wnra? Schrijf u dan in voor een van onze cursussen over Normalisering en arbeidsrecht.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl