Historie Capra Advocaten

Maak kennis met de geschiedenis van Capra Advocaten. Lees hoe Capra Advocaten in 90 jaar uitgroeide tot hét kantoor op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid, de zorg en het onderwijs. In deze historie leest u ook over de grote veranderingen in ons vakgebied. Veranderingen die wij voor u op de voet volgden en waarover wij u hebben geïnformeerd en geadviseerd.

1928

Oprichting Capra

1 januari 1928

Onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid) en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samsom wordt Capra opgericht. Het kantoor richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit

Intreding Ambtenarenwet

2 januari 1929

De Ambtenarenwet 1929 treedt in werking en biedt ambtenaren een aparte rechtsgang voor geschillen met hun werkgever. Ze kunnen terecht bij het Ambtenarengerecht en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Het verlenen van bijstand bij deze nieuwe rechtsgang wordt een kernactiviteit van Capra. De ambtenarengerechten zijn in 1993 opgegaan in de Sectoren Bestuursrecht van de Rechtbanken. De Centrale Raad van Beroep is gebleven.

Aanpassing doorlooptijd

2 januari 1948

De doorlooptijd van een ambtenarenrechtelijke procedure in beroep en hoger beroep bedraagt gemiddeld één jaar. Tegenwoordig kan dat wel drie jaar zijn. Dat feit en het altijd aanwezige procesrisico maken dat partijen er veelal goed aan doen te beproeven of een schikking in der minne mogelijk is. Hierbij kan Capra Advocaten uiteraard goede diensten bewijzen.

Dr. Th.A.M. van der Horst treedt aan als directeur van Capra

2 januari 1966

Vooral onder zijn leiding groeit Capra Advocaten uit tot het toonaangevende bureau op het terrein van personele vraagstukken binnen het publieke domein.

De Wet op de Ondernemingsraden biedt ondernemingsraden nieuwe medezeggenschap bij belangrijke besluiten

2 januari 1971

Capra Advocaten verleent bij daaruit voortvloeiende procedures deskundige bijstand.

Wet openbaarheid van Bestuur

2 januari 1980

De Wet openbaarheid van Bestuur regelt de openbaarmaking van informatie door de overheid.

Capra maakt zich los van uitgeverij Samson

2 januari 1988

Capra Advocaten maakt zich los van uitgeverij Samson en gaat als juridisch adviesbureau, met inmiddels vijf juristen, zelfstandig verder. De medewerkers blijven nog een aantal jaren ondergebracht bij het VUT-fonds voor de uitgeverijen.

Capra opent een vestiging in ‘s-Hertogenbosch

2 januari 1992

Capra Advocaten, tot dan alleen gevestigd in Den Haag, opent een tweede vestiging in ‘s-Hertogenbosch.

De Algemene wet bestuursrecht treedt in werking

2 januari 1994

Daarmee wordt in vrijwel elk bestuursrechtelijk geschil een bezwarenprocedure verplicht gesteld. Vaak is dit een prima manier om een geschil uit de wereld te helpen zonder dat een langdurige procedure bij rechterlijke instanties moet worden doorlopen. Cliënten waarderen de bijstand van Capra Advocaten in de bezwarenfase ten zeerst.

Capra opent ook een vestiging in Zwolle

2 januari 1995

In hetzelfde jaar wordt de Wet op de ondernemingsraden van toepassing op de overheid.

Privatisering van het Abp

2 januari 1996

De wet overheidspersoneel

2 januari 1997

De wet overheidspersoneel onder werknemersverzekeringen regelt de fasegewijze invoering van de werknemersverzekeringen voor overheidspersoneel.

Capra viert voor het eerst een lustrum met een symposium met congresbundel

2 januari 1998

Capra Advocaten bestaat 70 jaar. De lustrumuitgave van dat jaar en die van volgende lustrumjaren zullen veel geraadpleegde werken op het vakgebied worden.

Capra maakt de omslag van adviesbureau naar advocatenkantoor

2 januari 2002

Dit biedt de mogelijkheid om ook in hoger beroep in arbeidsrechtelijke procedures op te treden en leidt tot een toename van het aantal cliënten buiten de publieke sector.

De Capra Academie wordt opgericht

2 januari 2009

Vanwege de opleidingsbehoefte van onze advocaten wordt de Capra Academie opgericht. Binnen de Capra Academie wordt een hoogwaardig aanbod van cursussen samengesteld. Sinds 2012 kan elke jurist, P&O-medewerker, HR-functionaris en leidinggevende die werken binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg een volgen bij de Capra Academie.

Capra opent een vestiging in Maastricht

2 januari 2013

In 2013 opent Capra Advocaten een vestiging in Maastricht. In hetzelfde jaar introduceert de Centrale Raad van Beroep de zogenaamde ambtenarenrechtersformule.

Capra viert 90-jarig bestaan

1 november 2018

Capra bestaat 90 jaar en viert dit met een lustrumsymposium in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Heden

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl