Klachtenregeling

Capra Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder kunt u lezen op welke wijze u uw ontevredenheid kenbaar kunt maken.

Interne klachtenregeling Capra Advocaten

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. J.J. Blanken, klachtenfunctionaris van ons kantoor.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Onze Kantoorklachtenregeling kunt u hier inzien: Kantoorklachtenregeling

Geschillencommissie Advocatuur

Capra Advocaten is aangesloten bij een tweetal geschillencommissies, te weten de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten en de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Deze commissies zijn bevoegd om klachten in behandeling te nemen van particuliere dan wel zakelijke cliënten. U kunt de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor nadere informatie hierover en voor de reglementen die de beide commissies hanteren, wordt verwezen naar de website www.degeschillencommissie.nl

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt hebben over de Klachten- en Geschillenregeling, kunt u informatie aanvragen bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl