Functiebeschrijving

vastlegging van de inhoud van de functie; het samenstel van taken dat die functie uitmaakt.