Nietigverklaring

de term nietigverklaring wordt gebruikt als synoniem voor vernietiging (zie aldaar).