De Stichting Jo Maes/Capra prijs
Print pagina

De Stichting Jo Maes/Capra prijs
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Ter bevordering van het enthousiasme en de belangstelling voor het ambtenarenrecht, arbeidsrecht en algemeen bestuursrecht heeft Capra Advocaten ter gelegenheid van het afscheid van zijn voormalige partner mr. J.M.M.B. Maes een stichting in het leven geroepen, genaamd Stichting Jo Maes/Capra Prijs. Deze stichting stelt jaarlijks een scriptieprijs ter beschikking voor studenten aan een Nederlandse Universiteit die een masterscriptie hebben geschreven over een onderwerp op het gebied van het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht dan wel het algemeen bestuursrecht, die gewaardeerd is met een cijfer 8 of hoger. Met de toekenning van de prijs is een geldbedrag gemoeid van € 1.000,00. 

Belangstellenden dienen hun masterscriptie (in zevenvoud), opgesteld in de Nederlandse taal, vóór 1 november 2017 in te dienen bij de secretaris van de Stichting, mr. J.J. Blanken, verbonden aan Capra Advocaten, Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC, ’s-Gravenhage.
De scripties worden beoordeeld door een jury, bestaande uit:  mr. J.M.M.B. Maes, prof. mr. F.A.M. Stroink en mr. C.P.J. Goorden.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Bekijk ook

Juryrapport Jo Maes / capra prijs 2017

Juryrapport Jo Maes / capra prijs 2017

De jury van de Jo Maes/Capra Prijs heeft zich wederom, dit jaar voor het laatst, belast met de mooie taak een keuze te maken uit de inzendingen van masterscripties op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. In het jaar 2017 zijn twee scripties ontvangen die beide van hoog niveau waren.

Uitreiking Capra scriptieprijs 2015

Uitreiking Capra scriptieprijs 2015

Op 16 maart 2016 is de Jo Maes / Capra scriptieprijs 2015 uitgereikt aan de heer mr. A.S. Hamans voor zijn scriptie “Oneigenlijk gebruik van de Wob. Naar een antimisbruikbepaling in de Awb?”.

Uitreiking Capra scriptieprijs 2014

Uitreiking Capra scriptieprijs 2014

Op 11 maart 2015 is de Jo Maes / Capra scriptieprijs 2014 uitgereikt. De scriptieprijs 2014, waaraan een bedrag van € 1.000,00 is verbonden, is uitgereikt aan mevrouw mr. S.L.I. van Eijs. De scriptie is getiteld “De bestuurlijke lus”. De prijs is uitgereikt door de jury, bestaande uit de heer mr. J.M.M.B. Maes, de heer prof. mr. F.A.M. Stroink en de heer mr. C.P.J. Goorden.

Uitreiking Capra scriptieprijs 2013

Uitreiking Capra scriptieprijs 2013

Op 6 mei 2014 is de Jo Maes / Capra scriptieprijs 2013 uitgereikt. De scriptieprijs 2013, waaraan een bedrag van € 2.500,00 is verbonden, is uitgereikt aan de heer mr. drs. L.H. Janssen. De scriptie is getiteld “Op weg naar een nieuwe ambtelijke status.” De prijs is uitgereikt door de jury, bestaande uit de heer Maes, de heer prof. mr. F.A.M. Stroink en de heer mr. C.P.J. Goorden.

Uitreiking scriptieprijs 2012

Uitreiking scriptieprijs 2012

Op 11 maart 2013 is de Jo Maes / Capra scriptieprijs uitereikt aan de heer mr. drs. W.F. Spinhoven voor zijn scriptie getiteld 'De subjectivering van de rechtsbescherming in het bestuursrecht'.