Mark van de Laar
Print pagina

Mark van de Laar
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. drs. M.L.M. (Mark) van de Laar (1965) * Nederlands recht en economie Universiteit van Amsterdam * 2012 Capra * advocaat sinds 1997 * auteur publicaties arbeidsrecht en ambtenarenrecht * docent

“Vanaf 1 juni 2012 ben ik werkzaam bij Capra Advocaten. Na mijn studies Nederlands recht en economie ben ik eerst enkele jaren werkzaam geweest als medewerker rechtspositie & arbeidsvoorwaarden bij de provinciale overheid (Flevoland en Overijssel). Vervolgens ben ik ruim 14 jaar als advocaat werkzaam geweest bij Boels Zanders Advocaten te Maastricht en Eindhoven. Sinds 2012 werk ik bij Capra. Ik houd mij bezig met het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht, ten behoeve van zowel de overheid als de semi-overheid (vooral zorg en onderwijs). Naast onderwerpen als disfunctioneren, problemen bij arbeidsongeschiktheid, disciplinaire procedures en reorganiseren, heeft mijn bijzondere interesse de steeds verdergaande gelijkschakeling van het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Onder meer daarover heb ik enkele publicaties op mijn naam staan. Bovendien verzorg ik met enige regelmaat cursussen. Ik heb de specialisatieopleiding arbeidsrecht gedaan (Grotius Academie) en ben lid van de vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (VAAN). Ik ben zeer betrokken bij wat in Limburg en omgeving speelt. Met de opening van de Limburgse vestiging van Capra in Maastricht geldt voor mij dan ook dat ik mag wonen èn werken in deze prachtige provincie en dat voelt bijzonder goed.”
Telefoon:
043-7600600
Mobiel:
0615054223
Linkedin

Zoeken

Publicaties

De rechtspositie van de medisch specialist

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Medisch specialist valt niet onder de Wet normering topinkomens

De frauderende apotheker en samenloop van rechtsgangen

Wkkgz versus arbeidsrecht: Botst goede zorg met goed werkgeverschap?

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst

De enquêteprocedure in de zorgsector

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Actualiteiten WNT in de zorgsector

Hoe bereken je de vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding uit de WWZ?

Medisch specialisten - over communiceren en samenwerken

Onderhandelaarsakkoord cao VVT 2014-2016: eindelijk!

Over de (zieke) medewerker die niet meewerkt aan re-integratie

Het functioneren van de medisch specialist: over bomen en regie

Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling

Decentralisatie van zorg (WMO 2015): naar de gemeente! Of, nee … toch naar de zorgverzekeraar

De bedrijfsarts bedreigd

Werk, zorg en jeugd

Mediation in arbeidszaken deel II

Over het opheffen van functies

Organisatieaanpassingen bij de Nederlandse universiteiten belangrijk genoeg voor de OR?

Mediation in arbeidszaken

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Wat verandert er door de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’?

Regeerakkoord VVD-PvdA: bruggen slaan!