De medisch specialist

De medisch specialist

De medisch specialist 150 150 Capra Advocaten

Op 23 mei 2022 maakten Sanne Dassen en Mark van de Laar een podcast voor Avdr, over de rechtspositie van de medisch specialist. Daarbij is ingegaan op de toekomstige positie van de medisch specialisten. Zal deze veranderen?

Veel medisch specialisten zijn nu nog vrijgevestigd. Zij hebben zich in een ziekenhuis vaak verenigd in een zogenaamd medisch specialistisch bedrijf. Zij hebben dan geen dienstverband met het ziekenhuis. Al enige tijd bestaat het idee om dit te veranderen. Dit plan staat ook in het regeerakkoord.

Reden voor dit plan is dat een dienstverband efficiënter zou zijn. Er zou daardoor – kort gezegd – sprake zijn van een betere beheers- en bestuurbaarheid van de zorg in een ziekenhuis. Hierover zijn inmiddels enkele juridische rapporten verschenen en daaruit blijkt dat er verschillend over wordt gedacht. Vraag is vooral ook of het eenzijdig opleggen van een dienstverband juridisch wel kan. Daar worden grote vraagtekens bij gezet. Overigens is bij de normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar (de Wnra), (ook) sprake geweest van een eenzijdige omzetting naar een arbeidsovereenkomst.

De Minister heeft onlangs laten weten dat hij de komende tijd zal nagaan, of de sector zelf tot een betere beheers- en bestuurbaarheid van de zorg komt. Hij kondigde verder een nieuw onderzoek aan, waarin de gevolgen in kaart worden gebracht, als alle specialisten in dienstverband van het ziekenhuis zouden komen.

Het is nu afwachten wat er echt gaat gebeuren. Het is dus nog niet zeker of de plannen daadwerkelijk worden omgezet in wetgeving. Als er niets verandert, zal dit niet betekenen dat de positie van de medisch specialist een rustig bezit zal zijn. Want niet is uit te sluiten, dat eens in de zoveel tijd aan de rechter de vraag wordt voorgelegd, of de medisch specialist toch niet een werknemer van het ziekenhuis is. De specialist kan daar een belang bij hebben, zoals ontslagbescherming en pensioenopbouw. De rechter zal dan vooral kijken naar de feitelijke situatie. Dat er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is, betekent dus niet per definitie dat er geen dienstverband is.

Als de plannen van het kabinet worden doorgezet, zal dit ingrijpende gevolgen hebben. De ziekenhuizen worden dan werkgever, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Ook voor de artsen zal er het nodige veranderen. Er is ook wel gezegd dat het veel beter zou zijn om de artsen vrijgevestigd te laten, zoals het nu is. Er zou dan nog veel meer winst te halen zijn uit innovatie. De huidige inefficiëntie zou vooral voortkomen uit de contracten met de zorgverzekeraars.

Maar laten we nu eerst afwachten wat het door de Minister aangekondigde onderzoek zal uitwijzen.

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl