5 jaar AVG

5 jaar AVG

5 jaar AVG 150 150 Capra Advocaten

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, en viert vandaag dus haar vijfjarig bestaan. Capra Advocaten wil die gelegenheid graag benutten om niet alleen de AVG te belichten, maar ook om aandacht te geven aan de vernieuwingen en de impact van de AVG op overheden en andere instellingen in het publieke domein.

De AVG is cruciale Europese wetgeving, die een keerpunt markeert in de behandeling en bescherming van privacy en persoonsgegevens. De invoering was een reactie op de toenemende digitalisering en globalisering van gegevensverwerking. Met de AVG werd harmonisering van het privacyrecht in Europa beoogd, waarbij het hoofddoel is om individuen meer controle te geven over hun persoonsgegevens en organisaties te verplichten om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Met deze wetgeving is een solide kader vastgelegd voor gegevensbescherming, met nieuwe rechten en verplichtingen voor zowel burgers als bedrijven.

Uitbreiding van rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is de versterking van de rechten van individuen. Burgers hebben met de AVG aanzienlijk meer controle over hun persoonsgegevens gekregen. Zo kregen zij het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van hun gegevens, het recht op toegang tot hun gegevens, het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en het recht om vergeten te worden. Deze rechten bieden individuen de mogelijkheid om actief de controle over hun persoonlijke informatie op te eisen.

Impact publiek domein

Ook instanties in het publieke domein ondervinden op verschillende niveaus de impact van de AVG. De AVG legt nieuwe verplichtingen op, zoals het hebben van een juridische basis voor gegevensverwerking en het waarborgen van privacy met passende maatregelen. Bovendien moeten instanties datalekken melden en een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen.

Handhaving

Een ander belangrijk aspect van de AVG is de versterking van de handhaving en de invoering van strenge sancties voor niet-naleving. Toezichthoudende autoriteiten hebben meer bevoegdheden gekregen om naleving te controleren, klachten te onderzoeken en boetes op te leggen. Deze strikte handhaving dient als een sterke stimulans voor organisaties om gegevensbescherming serieus te nemen.

Vijf jaar na de invoering van de AVG kunnen we concluderen dat, met de versterking van individuele rechten en de invoering van nieuwe verplichtingen voor organisaties, de AVG het bewustzijn van privacy op de voorgrond heeft geplaatst en een nieuw tijdperk van gegevensbescherming heeft ingeluid. De AVG als geheel heeft geleid tot grotere transparantie, verantwoordelijkheid en controle over persoonsgegevens, en tot verhoogde waakzaamheid bij het verwerken van deze gegevens.

Laten we samen stilstaan bij de vijfde verjaardag van de AVG en blijven werken aan een sterke bescherming van persoonsgegevens bij de overheid en aanverwante sectoren. Als Capra Advocaten staan we klaar om u te informeren en te adviseren over de juridische en inhoudelijke aspecten van de AVG. Met onze expertise kunnen we organisaties helpen bij het naleven van de wetgeving, het implementeren van passende maatregelen en het bevorderen van de privacybescherming.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl