Hello Goodbye
Print pagina

Hello Goodbye
Sprekers:
Locatie:
Datum:
13 oktober 2016
Aanvang:
Kosten:
Datum:
13 oktober 2016
Locatie:
Datum:
13 oktober 2016
Geplaatst op:
13 oktober 2016
Door:
Kent u dat tv-programma? Als kijker wordt u meegenomen in de verhalen van reizigers op Schiphol, die soms afscheid nemen en soms aan iets nieuws beginnen. Vandaag neem ik u mee in mijn verhaal. Ik heb afscheid genomen van mijn dienstverband met Capra en ik sta aan het begin van iets nieuws in samenwerking met Capra. In de afgelopen vijf en een half jaar was ik voor Capra MfN registermediator en advocaat.

Vanaf 1 oktober 2016 ben ik zelfstandig mediator in samenwerking met Capra. Het is mijn veronderstelling dat mensen die vastlopen in een zakelijke relatie, of gevangen zitten in een conflict, letterlijk geen ruimte meer ervaren en dus ook niet in beweging kunnen komen. We hebben ruimte nodig om afwegingen te kunnen maken, opties te zien en beslissingen te kunnen nemen. In een conflictsituatie is die ruimte er niet. Dat is niet zo gek, want in de meeste gevallen, krijgen de emoties dan de overhand. Dat heeft tot gevolg dat afstand nemen en perspectieven zien tijdelijk niet meer mogelijk is. Daar heb je iemand bij nodig, die geen onderdeel is van de situatie en alle partijen een spiegel kan voorhouden.

Geen uitweg zien is voor niemand fijn en het versterkt vaak negatieve emoties. Dat kan tot escalatie leiden. Mijn drijfveer is om cliënten zo snel mogelijk te laten inzien dat ze keuzes hebben en dat ze beslissingen kunnen nemen. Dat betekent dat ik in mijn mediations niet langer dan noodzakelijk blijf stilstaan bij hoe het conflict is ontstaan, maar meer gericht ben op de vraag “Hoe zou het in de toekomst anders moeten en hoe kunt u allebei daarbij behulpzaam zijn?”. Hoewel ik geen garanties kan geven, omdat iedere situatie anders is, is het mijn ervaring dat arbeidsrechtelijke mediations gemiddeld drie bijeenkomsten vergen. Een bijeenkomst duurt maximaal 2,5 uur. De eerste bijeenkomst is bedoeld om terug te kijken, vertrouwen op te bouwen en te onderzoeken welke oplossingsrichting cliënten nastreven. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn cliënten vaak al meer met elkaar in gesprek en kunnen opties worden bedacht die tegemoet komen aan de doelen van de cliënten. Tijdens de derde bijeenkomst kunnen dan de afspraken worden geconcretiseerd.

Ik krijg vaak de vraag of ik kan beoordelen of het inzetten van mediation zinvol zal zijn. Als ik voorafgaand aan het eerste gezamenlijke mediationgesprek afzonderlijke intakegesprekken voer met de deelnemers, dan is het zeker mogelijk om daarvan een inschatting te maken. Wanneer u vragen heeft over de inzet van mediation in een concrete situatie of algemene informatie wenst over mediation of mijn werkwijze, neemt u dan gerust contact op voor het maken van een afspraak.

Astrid Kraag
06-51346035
info@astridkraag.nl
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken