Arbeidsvoorwaarden Nederlandse Universiteiten – onderhandelaarsakkoord

Arbeidsvoorwaarden Nederlandse Universiteiten – onderhandelaarsakkoord

Arbeidsvoorwaarden Nederlandse Universiteiten – onderhandelaarsakkoord 150 150 Capra Advocaten

Het recent gesloten onderhandelaarsakkoord vormt idealiter een impuls voor een solide personeelsbeleid binnen de Nederlandse Universiteiten, openbaar en bijzonder. Waarom juist vanwege dit akkoord? Kort gezegd, omdat op basis van de nog af te sluiten cao veel meer vaste dienstverbanden zullen ontstaan. Dit brengt wel mee dat het vaste personeel over de nodige flexibiliteit (wendbaarheid) moet beschikken. Het dienstverband kan immers vast zijn (voor onbepaalde tijd), projectmatig onderzoek en/of onderwijs is dat niet. Na afloop van het project moeten vaste medewerkers er dan ook rekening mee houden dat zij met ander werk worden belast.

Wendbaarheid

Dat vraagt een strategische personeelsplanning en een brede blik op mobiliteit van de universiteit. Van het personeel vraagt dit, zoals gezegd, de bereidheid om zo nodig mee te bewegen met een van tijd tot tijd veranderende vraag naar inzet en deskundigheid. Natuurlijk blijven strikte voorwaarden gelden voor het eenzijdig wijzigen van een individuele arbeidsovereenkomst. De wens van de onderhandelaars om wendbaar te zijn, respectievelijk te worden, heeft daar geen invloed op. Capra vraagt zich af of de onderhandelaars zich er wel voldoende bewust van zijn dat wendbaarheid niet zo maar eenzijdig aan het personeel kan worden opgelegd.

Nog meer wendbaarheid

Het lijkt erop dat de onderhandelaars zich in belangrijke mate hebben laten inspireren door de Commissie Borstlap (commissie regulering van werk). In het eindrapport van de commissie wordt wendbaarheid immers als een belangrijke kwaliteit gezien waarover werkgevers en werknemers dienen te beschikken. Ook het onderhandelaarsakkoord maakt expliciet melding van wendbaarheid die aan de zijde van de universiteiten nodig zal zijn. Die wendbaarheid moet zich vertalen in aanpassingen van de organisatie in het geval van een wijzigende bekostiging. Niet genoemd in het onderhandelaarsakkoord, maar wel direct hieruit voortvloeiend is dan ook het belang van een gezonde medezeggenschapscultuur. De ondernemingsraad heeft namelijk een belangrijke rol bij de advisering over organisatiewijzigingen. Ook binnen de Ondernemingsraden zal wendbaarheid zichtbaar moeten zijn.

Tijdelijk wordt nu echt vast

Voor veel medewerkers met een tijdelijk contract tenslotte, bevat het onderhandelaarsakkoord veelbelovende afspraken. Veelal is namelijk het uitgangspunt dat een tijdelijk contract slechts 12 maanden mag duren. Daarna volgt een vast dienstverband op voorwaarde dat de medewerker geschikt is voor de functie. Om dit goed te kunnen beoordelen, moet het functioneren uiteraard wel worden vastgelegd.

HRM in actie

Strategische personeelsplanning, mobiliteit, functioneringsgesprekken, reorganisatie en medezeggenschapstrajecten: alleen al op hoofdlijnen zijn de personele gevolgen van het akkoord aanzienlijk, mede omdat het akkoord niet voorziet in een overgangstermijn.

Het is nu eerst aan de achterbannen om het onderhandelaarsakkoord te bevestigen voordat alle afspraken kunnen worden uitgewerkt. De datum hiervoor is bepaald op 1 augustus a.s..

Daarna lijkt het ons dat het ‘alle hens aan dek is’ bij de universiteiten. Bij alle tijdelijke medewerkers moet immers worden nagegaan of, en zo ja hoe en wanneer het contract wordt omgezet. Op dit moment ontvangt Capra al vele vragen over de mogelijke betekenis van de afspraken voor individuele situaties. Heeft u ook vragen? Bel! Ook in de vakantieperiode is Capra gewoon bereikbaar.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl