Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 150 150 Capra Advocaten

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking.

Op dit moment bestaat voor ouders de mogelijkheid om 26 weken ouderschapsverlof op te nemen. Dit verlof kan worden opgenomen tot het kind acht jaar oud is en is onbetaald dan wel (gedeeltelijk) betaald als dat in de cao is geregeld, zoals bijvoorbeeld in de Cao Gemeenten en Cao Rijk.

Het onbetaald zijn van ouderschapsverlof is voor veel ouders reden om daarvan geen gebruik te maken. De ratio achter de Wbo is tweeledig: het wegnemen van de (financiële) belemmeringen voor ouders om daadwerkelijk ouderschapsverlof op te nemen en het belang van de eerste periode na een geboorte die bepalend is voor de verdeling van arbeid en zorgtaken. De eerste periode na de geboorte van een kind wordt blijkens de memorie van toelichting bepalend geacht voor de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat de opname van ouderschapsverlof kort na de geboorte zorgt voor een meer gelijke verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de ouders en op langere termijn een positief effect kan hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen. En daarnaast zou langer verlof in het eerste jaar na de geboorte bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.

De Wbo regelt dat de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald zijn. Dat houdt niet in dat salaris wordt doorbetaald, maar dat bij het UWV een uitkering kan worden aangevraagd door de werkgever. Die uitkering bedraagt 50% van het dagloon tot 50% van het maximum dagloon en wordt betaald aan de ouder/werknemer.

Vanuit het hiervoor genoemde belang van de eerste periode, is wettelijk bepaald dat het betaalde ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind moet zijn opgenomen. De negen verlofweken mogen niet over het jaar heen lopen. Met andere woorden: het betaald ouderschapsverlof moet aanvangen uiterlijk negen weken vóór het eerste levensjaar voorbij is.

Ouders van wie het kind geboren is vóór de inwerkingtreding van de Wbo, kunnen ook nog een beroep doen op betaald ouderschapsverlof mits het kind op het moment dat de wet in werking treedt, jonger is dan één jaar. Indien echter al volledig (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof is genoten, bestaat geen aanspraak meer op betaald ouderschapsverlof.

Als het (gedeeltelijk) onbetaalde ouderschapsverlof nog maar gedeeltelijk is genoten, kan voor het resterende niet genoten ouderschapsverlof eventueel nog aanspraak gemaakt worden op betaald ouderschapsverlof.

Bij wijze van voorbeeld: een medewerker heeft voor de ingangsdatum van de Wbo al (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof opgenomen voor twintig weken. Het kind is op 2 augustus 2022 acht maanden oud. Dan kan nog gedurende vier maanden – namelijk tot dat het kind één jaar wordt – zes weken betaald ouderschapsverlof worden opgenomen.

Is het kind in hetzelfde voorbeeld op de ingangsdatum één jaar oud, dan kan geen aanspraak meer worden gedaan op zes weken betaald ouderschapsverlof, Het betaald ouderschapsverlof moet immers in het eerste levensjaar van het kind zijn opgenomen. Wel kan nog zes weken (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof worden genoten.

Betaald ouderschapsverlof komt bovenop het (betaalde) geboorteverlof (sinds 1 januari 2019: één week) en het (betaalde) aanvullende geboorteverlof (sinds 1 juli 2020: vijf weken) voor de partner. Het betaalde verlof van de partner bedraagt dus vijftien weken in het eerste levensjaar van hun kind.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl