Verdiepende Leergang Publiek Arbeidsrecht

Start: 1 oktober 2024

i.s.m. prof. mr. B. Barentsen en mr. M.A. Schneider van de Universiteit Leiden

De leergang in het kort

De Verdiepende Leergang Publiek Arbeidsrecht (VLPA) is, speciaal ontworpen voor arbeidsjuristen en HR-adviseurs die werken voor en bij overheidswerkgevers. Er is dan ook veel aandacht voor de bijzondere facetten van het arbeidsrecht in het publieke domein. De Leergang is ontwikkeld in overleg met professor Barend Barentsen van de Universiteit Leiden.

De leergang wordt verzorgd door ervaren en deskundige advocaten van Capra Advocaten en docenten van de Universiteit Leiden. Het kleine deelnemersaantal, de individuele intake en de huiswerkopdrachten waarborgen dat de inhoud van de VLPA goed aansluit op de wensen van de deelnemers.

De deelnemers mogen zich na het uitreiken van het certificaat dan ook met recht ‘specialist publiek arbeidsrecht’ noemen!

8.9

deelnemers
waardering

Voor wie?

De leergang is geschikt voor juristen of ervaren HRM-medewerkers met het opleidingsniveau HBO+/WO.

Aantal deelnemers?

Aan de Leergang nemen maximaal 12 deelnemers deel zodat er veel interactie is tijdens de verschillende dagdelen.

Meer weten of aanmelden?

Heeft u vragen over de inhoud van de leergang en of deze aansluit bij uw situatie? Neem dan gerust contact op met Opleidingscoördinator Manuela Dieters via 088 – 579 000 1 of per email academie@capra.nl. U kunt zich aanmelden voor de leergang via de onderstaande button.

Praktische details

Duur en data

De VLPA bestaat uit 3 cursusdagen op locatie en 6 online modules. De leergang wordt gegeven op 1 oktober, 17 oktober, 14 november, 28 november, 12 december 2024 en 16 januari, 30 januari, 13 februari en 13 maart 2025.

Intake

Vooraf vindt een online intake per individuele deelnemer plaats door één van de docenten zodat de Leergang aansluit op de verwachtingen en situatie van de deelnemers.

Docenten

De leergang wordt verzorgd door diverse docenten van Capra Advocaten, prof. mr. B. Barentsen en mr. M.A. Schneider van de Universiteit Leiden.

Kosten

De kosten bedragen €4.175,– (over dit bedrag is geen BTW verschuldigd).

De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de hoogste kwaliteitseisen voor opleidingen. Uw voordeel is dat u geen btw betaalt over de cursuskosten.

Programma van de leergang

Eerste cursusdag (2 dagdelen) in Utrecht | dinsdag 1 oktober 2024

1. Inleiding publiek arbeidsrecht
Het ochtenddeel vormt de inleiding van de leergang. Aan bod komen de bijzondere kenmerken van de arbeidsverhouding bij de overheid: de Ambtenarenwet 2017, grondrechten en integriteit/aanpak ambtelijk wangedrag.
Docenten: prof. mr. B. (Barend) Barentsen en mr. G.H. (Gerdin) Boelens

2. Ontslagrecht bij de overheid
In de middag staat het ontslagrecht centraal. De voor de overheid meest relevante ontslaggronden komen aan bod, waarbij steeds een verband wordt gelegd met de financiële kant: de vergoedingen en uitkeringsrechten. Voor voorbeelden wordt natuurlijk met name geput uit de laatste WNRA-rechtspraak.
Docent: mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten

Online modules (2,5 uur excl. pauze) | diverse data

3. Sociale zekerheidsrechtelijke aspecten
Datum: 17 oktober 2024
Tijdens deze module duiken de deelnemers in sociale zekerheidsrechtelijke aspecten, met bijzondere aandacht voor de meer publieke aspecten: het eigenrisicodragerschap voor de WW, de verantwoordelijkheid van de overheidswerkgever voor de re-integratie en de implicaties van een eventueel derde ziektejaar.
Docent: docent binnenkort bekend

4. Overplaatsing/wijzigen arbeidsvoorwaarden
Datum: 14 november 2024
De WNRA heeft veel impact gehad op het onderwerp wijzigingen arbeidsvoorwaarden op het niveau van de individuele werknemer. Dat onderwerp wordt in deze praktische verdiepingsmodule behandeld vanuit het perspectief van de (eenzijdige) overplaatsing van een medewerker naar een functie met een lager salarisniveau.
Docent: mr. T. (Tom) Koomen

5. Rechtspositie bestuurder
Datum: 28 november 2024
De rechtspositie van de politiek bestuurder is een bijzondere. De arbeidsvoorwaardelijke kant komt aan bod, evenals de meer ingewikkelde APPA-vraagstukken. Ook is aandacht voor het politiek verlof én ontslag na politiek verlof, een onderwerp dat door de WNRA ingrijpend is gewijzigd.
Docent: mr. drs. M.P. (Marien) Korevaar

Tweede cursusdag (2 dagdelen) in Utrecht | 12 december 2024

6. Arbeidsprocesrecht – praktisch procederen bij de kantonrechter
Het ochtenddeel van deze dag vol met praktisch arbeidsrecht en interactie behandelt het arbeidsprocesrecht, met name de procedure bij de kantonrechter. Daarbij met name aandacht voor de ontbindingsprocedure, waarbij de nadruk ligt op de praktische kant van de zaak. Hoe verloopt de procedure bij de kantonrechter en hoe kun je je daar het beste op voorbereiden? Wat zijn the do’s en don’ts?
Docent: mr. G.H. (Gerdin) Boelens en mr. V. (Vincent) Stavleu

7. Publiek arbeidsrecht in de praktijk – casuïstiek
In het middagdeel wordt stilgestaan bij de “dagdagelijkse” arbeidsrechtpraktijk in het publieke sector. De deelnemers gaan samen met de docent aan de slag met een aantal casusposities, waarin veelvoorkomende arbeidsrechtelijke kwesties aan bod komen. Daarbij is veel ruimte voor eigen inbreng en interacties en uiteraard wordt afgesloten met een evaluatie, zodat de deelnemers met handige tips en tricks naar huis gaan.
Docent: mr. G.H. (Gerdin) Boelens en mr. V. (Vincent) Stavleu

Online modules (2,5 uur excl. pauze) | diverse data

8. Wet normering topinkomens
Datum: 16 januari 2025
Een specialistisch en belangrijk onderwerp met een hoog afbreukrisico: de WNT. Vanuit de arbeidsrechtpraktijk vooral interessant als de overheidswerkgever afscheid wil nemen van een topfunctionaris. De docent maakt de belangrijkste voetangels en klemmen van zo’n traject inzichtelijk.
Docent: mr. V.L.S. (Vincent) van Cruijningen

9. Collectief arbeidsrecht
Datum: 30 januari 2025
In deze module komt de vorming van de arbeidsvoorwaarden aan bod, zowel op cao-niveau als ‘lokaal’. Er is aandacht voor het ‘lokaal overleg’, dat bij veel overheidswerkgevers een belangrijke rol speelt. Ook de problematiek van binding aan cao’s voor genormaliseerde werknemers komt aan bod.
Docent: mr. J.J. (Jan) Blanken

10. Medezeggenschap/politiek primaat
Datum: 13 februari 2025
Sinds de jaren negentig is de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing bij de overheid. Medezeggenschap in een publiekrechtelijke context kent zijn eigen dynamiek. De docent behandelt de ins en outs, met extra aandacht voor het politiek primaat. Een belangrijk thema, dat de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen in de rechtspraak.
Docent: mr. L.S. (Suzanne) van Loon

Derde cursusdag / Slotdag (2 dagdelen) in Utrecht | 13 maart 2025

11. Organisatiewijzigingen bij de overheid
Veel overheden hebben te maken met organisatiewijzigingen of reorganisaties. De docenten staan in dit ochtenddeel stil bij de complicaties die daarbij kunnen optreden. Zij nemen de deelnemers mee langs de vereisten die UWV of de cao-ontslagcommissie stelt aan een ontslag op de a-grond. Marije Schneider is voorzitter van de cao-ontslagcommissie van de VNG.
Docenten: mr. drs. M.L.M. (Mark) van de Laar & mr. M.A. (Marije) Schneider

12. Overgang van onderneming
Het laatste inhoudelijk deel van de leergang gaat over ‘ovo’, een onderwerp dat door de WNRA sterk aan belang heeft gewonnen. De docent staat stil bij de juridische kaders en zoekt daarlangs de verdieping in thema’s als (de)privatisering, de ontmanteling van een gemeenschappelijke regeling en herindelingen.
Docent: mr. M.J.J. (Maartje) Rutten

De leergang wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van de certificaten en een etentje.

“Als docent blijft het mooi om te zien wat deelnemers aan de Leergang leren van elkaars ervaringen.”

Maartje Rutten is docent in de leergang en werkzaam sinds 2001 als advocaat bij Capra en directeur van onze vestiging in ‘s-Hertogenbosch.

Deelnemers waarderen de leergang
met een 8,9

Arbeidsjurist bij een gemeente
“Er is veel ruimte om verdiepende vragen te stellen en dat is erg leerzaam”

Jurist bij een gemeente
Veel enthousiasme van de docent en een prettige manier van presenteren

Arbeidsjurist bij een gemeente
De informatie wordt met passie aangereikt (theorie en praktijk mooi in balans)

Wilt u zich aanmelden voor de leergang
of heeft u vragen?

Heeft u vragen over de leergang? Neem dan contact op met Opleidingscoördinator Manuela Dieters via 088 – 579 000 1 of per e-mail academie@capra.nl.

Heeft u interesse in het volgen van de leergang, gebruikt u dan het aanmeldformulier hieronder.

 • Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

  Persoonsgegevens

  Aanhef

  Adresgegevens

  Factuurgegevens (invullen indien afwijkend)

  Op de cursussen van de Capra Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. *
  Op de cursussen van de Capra Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

  Sectie verdeler

  De nieuwste cursussen en artikelen van Capra Advocaten per mail ontvangen?

  Sectie verdeler

  Wanneer u zich via de website hebt opgegeven voor een cursus ontvangt u onmiddellijk via de mail een bevestiging van uw inschrijving. Ontvangt u geen mail, dan is uw inschrijving niet bij ons aangekomen. In die situatie vragen wij u een mail te sturen naar academie@capra.nl. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze opleidingscoördinator.
  Velden met een * zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van het formulier

Capra Academie
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 088 – 579 000 1
academie@capra.nl

De Capra Academie is onderdeel
van Capra Advocaten

De Capra Academie is geregistreerd
bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO)

Onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitscode
en zijn daarom vrijgesteld van btw.