Verdiepende Leergang Publiek Arbeidsrecht

Start: 3 november 2022

i.s.m. prof. mr. B. Barentsen en mr. M.A. Schneider van de Universiteit Leiden

De leergang in het kort

Deze Verdiepende Leergang Publiek Arbeidsrecht (VLPA) is, in overleg met professor Barend Barentsen van de Universiteit Leiden, speciaal ontworpen voor arbeidsjuristen en HR-adviseurs die werken voor en bij overheidswerkgevers. Het arbeidsrecht wordt behandeld vanuit dat specifieke perspectief. Er is dan ook veel aandacht voor de bijzondere facetten van het arbeidsrecht in het publieke domein.

De leergang wordt verzorgd door ervaren en deskundige advocaten/docenten van Capra Advocaten en docenten van de Universiteit Leiden. Het kleine deelnemersaantal, de individuele intake en de huiswerkopdrachten waarborgen dat de inhoud van de VLPA goed aansluit op de wensen van de deelnemers en uiteindelijk goed zal beklijven.

De deelnemers mogen zich na het uitreiken van het certificaat dan ook met recht ‘specialist publiek arbeidsrecht’ noemen!

8.9

deelnemers
waardering

Voor wie?

De leergang kent maximaal 12 deelnemers en is geschikt voor opleidingsniveau HBO+/WO en voor deelnemers met meerjarige ervaring in ambtenarenrecht/arbeidsrecht.

Meer weten of aanmelden?

Heeft u vragen over de inhoud van de leergang en of deze aansluit bij uw situatie? Neem dan gerust contact op met Opleidingscoördinator Manuela Dieters via 088 – 579 000 1 of per email academie@capra.nl. U kunt zich aanmelden voor de leergang via de onderstaande button.

Praktische details

Duur en data

De VLPA bestaat uit 2 cursusdagen op locatie en 7 online modules. De leergang wordt gegeven o  3 en 17 november, 1 en 15 december, 12 en 26 januari, 9 februari en 12 en 23 maart.

Intake en docenten

Vooraf vindt een online intake per individuele deelnemer plaats door één van de docenten. De leergang wordt verzorgd door diverse docenten van Capra Advocaten, prof. mr. B. Barentsen en mr. M.A. Schneider.

Kosten

De kosten bedragen € 3.495,– (over dit bedrag is geen BTW verschuldigd).

Programma van de leergang

Eerste cursusdag (2 dagdelen) in Den Bosch | 3 november 2022

1. Inleiding publiek arbeidsrecht
Het ochtenddeel vormt de inleiding van de leergang. Aan bod komen de bijzondere kenmerken van de arbeidsverhouding bij de overheid: de Ambtenarenwet 2017, grondrechten en integriteit/aanpak ambtelijk wangedrag.
Docenten: prof. mr. B. (Barend) Barentsen en mr. G.H. (Gerdin) Boelens

2. Ontslagrecht bij de overheid
In de middag staat het ontslagrecht centraal. De voor de overheid meest relevante ontslaggronden komen aan bod, waarbij steeds een verband wordt gelegd met de financiële kant: de vergoedingen en uitkeringsrechten. Voor voorbeelden wordt geput uit de laatste WNRA-rechtspraak.
Docent: mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten

Online modules (2,5 uur excl. pauze cursusdag) | diverse data

3. Sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten
Datum: 17 november 2022
Tijdens deze module duiken de deelnemers in sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten, met bijzondere aandacht voor de meer publieke aspecten: het eigenrisicodragerschap voor de WW, de verantwoordelijkheid van de overheidswerkgever voor de re-integratie en de implicaties van een eventueel derde ziektejaar.
Docent: mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens

4. Overplaatsing/wijzigen arbeidsvoorwaarden
Datum: 1 december 2022
De WNRA heeft veel impact gehad op het onderwerp wijzigingen arbeidsvoorwaarden op het niveau van de individuele werknemer. Dat onderwerp wordt in deze praktische verdiepingsmodule behandeld vanuit het perspectief van de (eenzijdige) overplaatsing van een medewerker naar een functie met een lager salarisniveau.
Docent: mr. T. (Tom) Koomen

5. Arbeidsprocesrech
Datum: 15 december 2022
Deze module behandelt het arbeidsprocesrecht. Daarbij staat de ontbindingsprocedure centraal, waarbij de nadruk ligt op de praktische kant van de zaak.
Docent: mr. G.H. (Gerdin) Boelens

6. Rechtspositie bestuurder
Datum: 12 januari 2023
De rechtspositie van de politiek bestuurder is een bijzondere. De arbeidsvoorwaardelijke kant komt aan bod, evenals de meer ingewikkelde APPA-vraagstukken. Ook is aandacht voor het politiek verlof én ontslag na politiek verlof, een onderwerp dat door de WNRA ingrijpend is gewijzigd.
Docent: mr. drs. (Marien) M.P. Korevaar

7. Wet normering topinkomens
Datum: 26 januari 2023
Een specialistisch en belangrijk onderwerp met een hoog afbreukrisico: de WNT. Vanuit de arbeidsrechtpraktijk vooral interessant als de overheidswerkgever afscheid wil nemen van een topfunctionaris. De docent maakt de belangrijkste voetangels en klemmen van zo’n traject inzichtelijk.
Docent: mr. V.L.S. (Vincent) van Cruijningen

8. Collectief arbeidsrecht
Datum: 9 februari 2023
In deze module komt de vorming van de arbeidsvoorwaarden aan bod, zowel op cao-niveau als ‘lokaal’. Er is aandacht voor het ‘lokaal overleg’, dat bij veel overheidswerkgevers een belangrijke rol speelt. Ook de problematiek van binding aan cao’s voor genormaliseerde werknemers komt aan bod.
Docent: mr. J.J. (Jan) Blanken

9. Medezeggenschap/politiek primaat
Docent: 2 maart 2023 
Sinds de jaren negentig is de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing bij de overheid. Medezeggenschap in een publiekrechtelijke context kent zijn eigen dynamiek. De docent behandelt de ins en outs, met extra aandacht voor het politiek primaat. Een belangrijk thema, dat de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen in de rechtspraak.
Docent: mr. G.P.F. (Gregoor) van Duren

Slotdag (2 dagdelen) in Den Bosch | 23 maart 2023

10. Organisatiewijzingen bij de overheid
Veel overheden hebben te maken met organisatiewijzigingen of reorganisaties. De docenten staan in dit ochtenddeel stil bij de complicaties die daarbij kunnen optreden. Zij nemen de deelnemers mee langs de vereisten die UWV of de cao-ontslagcommissie stelt aan een ontslag op de a-grond. Marije Schneider is voorzitter van de cao-ontslagcommissie van de VNG.

Docenten: mr. drs. M.L.M. (Mark) van de Laar & mr. M.A. (Marije) Schneider

11. Overgang van onderneming
Het laatste inhoudelijk deel van de leergang gaat over ‘ovo’, een onderwerp dat door de WNRA sterk aan belang heeft gewonnen. De docent staat stil bij de juridische kaders en zoekt daarlangs de verdieping in thema’s als (de)privatisering, de ontmanteling van een gemeenschappelijke regeling en herindelingen.

Docent: mr. M.J.J. (Maartje) Rutten

De leergang wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van de certificaten en een etentje.

“Als docent blijft het mooi om te zien wat deelnemers aan de Leergang leren van elkaars ervaringen.”

Maartje Rutten is docent in de leergang en werkzaam sinds 2011 als advocaat bij Capra en directeur van onze vestiging in ‘s-Hertogenbosch.

Deelnemers waarderen de leergang
met een 8,9

Arbeidsjurist bij een gemeente
“Er is veel ruimte om verdiepende vragen te stellen en dat is erg leerzaam”

Jurist bij een gemeente
Veel enthousiasme van de docent en een prettige manier van presenteren

Arbeidsjurist bij een gemeente
De informatie wordt met passie aangereikt (theorie en praktijk mooi in balans)

Wilt u zich aanmelden voor de leergang
of heeft u vragen?

Op dit moment kunt u zich nog niet aanmelden voor de leergang. In de tweede helft van 2023 start weer een leergang. Wilt u op de hoogte blijven over de leergang? Laat dan hieronder uw gegevens achter en we berichten wanneer de nieuwe data bekend zijn.

  • Persoonsgegevens

   Aanhef ManVrouw

   Velden met een * zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van het formulier

  Capra Academie
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 088 – 579 000 1
  academie@capra.nl

  De Capra Academie is onderdeel
  van Capra Advocaten

  De Capra Academie is geregistreerd
  bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO)

  Onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitscode
  en zijn daarom vrijgesteld van btw.