De preventieve rol van de bedrijfsarts

De preventieve rol van de bedrijfsarts

De preventieve rol van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol op het gebied van verzuimbegeleiding. Daarnaast wordt de bedrijfsarts geacht te adviseren over preventie en daarmee bij te dragen aan een duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Een belangrijke rol. In de eerste van de tien kernwaarden die door de NVAB zijn vastgesteld op 7 november 2012, staat immers ook al dat het handelen van de bedrijfsarts mede gericht is op behoud van duurzame inzetbaarheid van de werknemer. In artikel 14 lid 2 onder j van de Arbeidsomstandighedenwet staat bovendien uitdrukkelijk dat de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid.

In een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg van 23 oktober 2020 benadrukt het college het belang van preventie, en laat dit zelfs prevaleren. De betreffende (aangeklaagde) bedrijfsarts, werkzaam voor een gezondheidscentrum, had tijdens spreekurencontacten gehoord dat een huisarts vrouwelijke collega’s onheus zou bejegenen. Deze informatie gaf de bedrijfsarts door aan de leiding van het gezondheidscentrum. De huisarts vond dit klachtwaardig, onder meer omdat er geen wederhoor was toegepast. Dat vond het Regionaal Tuchtcollege ook, en legde de bedrijfsarts daarom een berisping op.

Maar het Centraal Tuchtcollege oordeelt anders: “De bedrijfsarts (in het algemeen) speelt immers een belangrijke rol bij het voorkomen van gezondheidsschade door de arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat hij gevraagd en ongevraagd de werkgever kan en moet adviseren over risico’s voor gezondheid en veilig werken en maatregelen die preventief kunnen werken. De adviezen kunnen betrekking hebben op de fysieke veiligheid van de werkomgeving, maar ook op zaken als gedrag van medewerkers en onderlinge bejegening op de werkvloer.” Het Centraal Tuchtcollege maakte de berisping ongedaan.

Niet alleen met deze uitspraak, maar ook uit diverse andere ontwikkelingen, blijkt dat de preventieve rol van de bedrijfsarts steeds meer aandacht krijgt. Bijvoorbeeld in de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ van het ministerie VWS, die vanaf 14 december 2020 ter internetconsultatie voorligt.

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar Capra Maastricht

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Gerelateerd

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl