Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers

Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers

Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers 150 150 Capra Advocaten

ECLI:NL:RBNNE:2021:1066

Op 23 maart 2021 heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen) zich gebogen over een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. In dit kader stond centraal de vraag of de werkneemster – werkzaam voor een apotheek – bij haar werkgever een zorgbonus kan vorderen.

Het verzoek tot ontbinding werd gedaan door de werkgever. De kantonrechter constateerde dat partijen het erover eens waren dat de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding moest worden ontbonden, herplaatsing niet in de rede lag en dat de werkgever een transitievergoeding aan werkneemster verschuldigd was. Ook had de werkneemster volgens de kantonrechter recht op een billijke vergoeding van € 34.545,–. Daarbij werd in aanmerking genomen dat de werkgever naar het oordeel van de kantonrechter ernstig verwijtbaar had gehandeld jegens de werkneemster, en dat de werkgever geen verweer had gevoerd tegen de hoogte van de gevorderde billijke vergoeding.

In deze procedure heeft de werkneemster ook verzocht om de werkgever te veroordelen tot betaling van de zorgbonus over 2020 en 2021 ten bedrage van € 2.000,– netto. De werkgever heeft hiertegen verweer gevoerd en aangevoerd dat er geen juridische grondslag bestaat op grond waarvan hij verplicht kan worden om de zorgbonus in verband met de coronacrisis voor de werkneemster aan te vragen. De werkgever heeft er tevens op gewezen dat de werkneemster inderdaad de enige medewerker is die geen zorgbonus heeft ontvangen, maar dat dit ermee te maken heeft dat zij ook de enige medewerker is die geen contact heeft met klanten.

De kantonrechter is het met de werkgever eens dat er geen juridische verplichting bestaat voor het aanvragen van een zorgbonus. Dat de werkgever de zorgbonus in de vaststellingsovereenkomst heeft aangeboden, maakt dit niet anders. Hieraan kan de werkneemster geen rechten ontlenen. Zij heeft immers niet ingestemd met deze vaststellingsovereenkomst. Het verzoek van de werkneemster tot uitbetaling van de zorgbonus is om deze redenen dan ook afgewezen.

Kortom, naar het oordeel van de kantonrechter bestaat er geen juridische verplichting van de werkgever om een Corona-zorgbonus aan te vragen.

Contact over dit onderwerp

Esther van Gaal

Esther van Gaal

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenreacht
Telefoon:
073 - 61 31 345
Mobiel:
06 38 77 17 22

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl