Eerste Kamer verwerpt initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’

Eerste Kamer verwerpt initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’

Eerste Kamer verwerpt initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ 150 150 Capra Advocaten

Dit artikel met betrekking tot het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ betreft inmiddels ons vijfde artikel over dit onderwerp. Het laatste artikel, gepubliceerd op 11 april 2023, betrof een samenvatting van de toenmalige ontwikkelingen en de toenmalige stand van zaken. Ik heb destijds aan u toegezegd dat ik u op de hoogte zou houden omtrent de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het initiatiefwetsvoorstel. Op dinsdag 12 september 2023 heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over het initiatiefwetsvoorstel, waarna de Eerste Kamer op 26 september 2023 het initiatiefwetsvoorstel heeft verworpen

Het debat van 12 september 2023

De Eerste Kamer debatteerde op dinsdag 12 september 2023 over het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’. Daarin wordt bepaald dat een thuiswerk- of werkplekverzoek van een werknemer hetzelfde behandeld wordt als bijvoorbeeld verzoeken tot wijziging van de arbeidsduur en werktijd. De ‘Wet werken waar je wilt’ betreft een wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werk naar arbeidsplaats.

Gedurende het debat bleken de meeste fracties het initiatiefvoorstel sympathiek te vinden, maar werd het nut en de noodzaak ervan door verscheidene woordvoerders in twijfel getrokken. Anderen stelden zichzelf de vraag of de wet niet te veel regeldruk voor werkgevers tot gevolg zou hebben. Er bestonden tevens zorgen over de consequenties van structureel thuiswerken voor grensarbeiders, zeker nadat de tijdelijke speciale regelingen, die gedurende de Covid-19 pandemie getroffen waren, niet langer van toepassing zijn.

Gedurende het debat is er één motie ingediend. Deze motie verzoekt het kabinet om zo snel mogelijk een hernieuwd gesprek aan te gaan met Duitsland en België ten aanzien van het oplossen van het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders. Volgens de motie dient daarbij te worden gereflecteerd in hoeverre de verscheidene oplossingen ook voor de Nederlandse grensarbeiders toe te passen zijn.

De stemming van 26 september 2023

De Eerste Kamer heeft op 26 september 2023 jl. het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ van de Tweede Kamer verworpen. De fracties OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie stemden vóór het wetsvoorstel, de fracties SGP, JA21, FVD, VVD, BBB en 50PLUS stemden tegen. Het initiatiefwetsvoorstel is met een kleine meerderheid verworpen.

Conclusie

Met de verwerping van het initiatiefwetsvoorstel op 26 september 2023 door de Eerste Kamer, blijft alles zoals het nu is. Als een werknemer verzoekt om thuis te werken, moet de werkgever dat verzoek serieus nemen, maar kan hij het verzoek afwijzen en de werknemer toch verplichten om naar het werk te komen. Het recht van de werknemer om thuis te werken blijft zo een onderwerp dat in de arbeidsovereenkomst geregeld wordt: een kwestie van het maken van goede afspraken.

Mocht u als werkgever vragen hebben met betrekking tot het maken van goede afspraken met uw werknemer ten aanzien van thuiswerkverzoeken, neem dan gerust contact met ons op.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl