Experiment zorg en onderwijs: maatwerk in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Experiment zorg en onderwijs: maatwerk in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Experiment zorg en onderwijs: maatwerk in het (voortgezet) speciaal onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Experiment onderwijszorgarrangementen: maatwerk en kwaliteit

Op 1 januari 2023 ging het ‘Experiment onderwijszorgarrangementen’ van start. Scholen en samenwerkingsverbanden krijgen tijdens het experiment gedurende vijf jaar de mogelijkheid om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren waarin onderwijs en zorg worden gecombineerd. Dit artikel gaat in op de doelstelling van het experiment en de invulling van het experiment. Ook leest u wat u kunt doen wanneer u verzoekt of een verzoek krijgt om deel te nemen aan het experiment.

Doel

Het doel van het experiment is om te onderzoeken of de toegankelijkheid van het onderwijs wordt vergroot door een ruimer aanbod van maatwerk op het gebied van onderwijs en zorg te faciliteren voor leerlingen met een ‘complexe ondersteuningsbehoefte’. Hiermee wordt de ondersteuningsbehoefte bedoeld van een jongere op het gebied van onderwijs en zorg die zodanig complex is dat die niet kan worden ondervangen in het basis-, voortgezet, speciaal, en voortgezet speciaal onderwijs. Daarbij mag worden afgeweken van bestaande wet- en regelgeving op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs.

Afwijken van bestaande wet- en regelgeving

Dat betekent concreet dat samenwerkingsverbanden de mogelijkheid krijgen om maximaal 2,5% van hun ondersteuningsbudget flexibel in te zetten voor activiteiten op het snijvlak van onderwijs en zorg. Voor de onderwijstijd geldt er geen minimum of maximum aantal uren en hoeft er niet? gewerkt te worden met de beleidsregel afwijking onderwijstijd. Inzake de inhoud van het onderwijs mag er worden afgeweken van de kerndoelen binnen het onderwijs. Wat de locatie betreft mag er ook onderwijs worden geboden op een zorglocatie.

Deadline

Dit experiment doet recht aan de doelstelling van de overheid dat alle kinderen naar school moeten kunnen gaan, ook als zij daarnaast extra zorg nodig hebben. Met het experiment wordt getracht zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter te regelen. Capra Advocaten ziet dit als een positieve ontwikkeling waarmee de overheid samen met onderwijszorginitiatieven kijkt naar maatwerkoplossingen. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen zich tot en met 31 juli 2023 aanmelden voor deelname aan het experiment.

Advisering

Bent u als schoolbestuur of samenwerkingsverband benieuwd naar dit experiment en naar de kaders waarbinnen dat kan plaatsvinden? Of heeft u van de ouders of verzorgers van een minderjarige al een verzoek om maatwerk gehad? Capra Advocaten adviseert u daar graag bij. Onze ervaren advocaten zijn gespecialiseerd in onderwijsrecht en kunnen u begeleiden bij het navigeren door de wet- en regelgeving. Wanneer u behoefte heeft aan deskundig advies en begeleiding om het maximale uit dit experiment te halen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
Het ABC van de Awb en meer … 150 150 Capra Advocaten

Het ABC van de Awb en meer …

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl