Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

In deze selectie van arbeidsrechtelijke jurisprudentie voor het onderwijs bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Arbeidsovereenkomst docentassistent door uitlatingen over homoseksualiteit op ‘paarse vrijdag’ ontbonden wegens verstoorde verhoudingen

In deze uitspraak gaat het over het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een docentassistent die werkzaam was op een christelijke school voor voortgezet onderwijs. De school besteedde op ‘paarse vrijdag’ met o.a. een regenboogvlag aandacht aan het thema dat bij die dag past. De docentassistent verkondigde dat homoseksualiteit zondig was en ging heftige discussies aan met leerlingen die daardoor hevig ontsteld raakten. Volgens de school was de manier waarop de medewerker zijn opvattingen uitdroeg in strijd met de sociale en pedagogische veiligheid. Omdat de zaak daarna, mede door toedoen van de medewerker ook in de publiciteit kwam die volgens de rechter niet constructief was voor de verhouding tussen partijen, was er volgens de rechter geen weg meer terug. Daarom is de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens een duurzaam verstoorde verhouding. In de media is gesuggereerd dat er mogelijk een hoger beroep tegen deze uitspraak zou worden ingesteld.

Rechtbank Rotterdam 19 mei 2023 (ECLI:NL:RBROT:4489)

2. Ondeugdelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en onterechte schorsing van hbo-docent

In deze uitspraak in kort geding veegt de rechter de vloer aan met een ‘cultuuronderzoek’ dat binnen de hbo-instelling werd gehouden naar aanleiding van signalen van sociale onveiligheid. Een les van de rechter ‘hoe het niet moet’. Volgens de rechter bleek dat er door de onderzoekers in het geheel geen neutrale houding was aangenomen tijdens gesprekken en werd daar een ‘spervuur van verwijten en beschuldigingen afgevuurd’, zonder enige concrete onderbouwing of voorbeelden te noemen. De docent werd volgens de rechter ook te snel geschorst en heeft daardoor ook schade geleden. Desondanks laat de rechter in kort geding de schorsing uiteindelijk wel in stand om een nieuw onderzoek naar de vraag of en hoe rehabilitatie kan plaatsvinden een kans te geven.

Rechtbank Noord-Nederland 14 juni 2023 (ECLI:NL:RBNNE:2023:2355)

3. Geen opzegverbod wegens ziekte bestuurder VO-school, door ondeugdelijk onderzoek verstoorde verhoudingen wel forse ‘billijke vergoeding’

De Raad van Toezicht (RvT) van deze VO-school, ontsloeg de statutair bestuurder, in een vergadering van de RvT op basis van de uitkomsten van een onderzoek waarbij tien medewerkers waren geïnterviewd. Hoewel de bestuurder kennelijk al ziek was, meldde zij zich pas ziek na de uitnodiging voor de vergadering van de RvT en daarom gaat de rechter ervan uit dat er geen opzegverbod geldt. Het onderzoek naar de verstoorde verhoudingen was echter onzorgvuldig gedaan o.a. omdat onduidelijk was hoe de werknemers waren geselecteerd die waren gehoord. De werkgever had een terugkeer te snel onmogelijk gemaakt volgens de rechter. Daarom moet de werkgever een forse billijke vergoeding betalen van € 101.000,-. Ook deze zaak leert dat belangrijk is dat onderzoeken juist en zorgvuldig worden gedaan (Capra heeft daarom daarvoor een uitgebreid protocol).

Rechtbank Midden-Nederland 29 juni 2023 (ECLI:NL:RBMNE:2023:3383)

4. Een uitspraak van de Commissie van Beroep voor het VO is geen bindend advies

De Cao VO geeft in artikel 19 aan dat de werknemer over diverse besluiten beroep in kan stellen bij de Commissie van Beroep. Volgens lid 5 van dit artikel is de uitspraak van de commissie bindend. In een voetnoot bij dit artikel wordt echter vermeld: “Dit laat onverlet de mogelijkheid om het geschil alsnog voor te leggen aan de kantonrechter, indien partijen zich niet kunnen vinden in de uitspraak van de Commissie”. Deze voetnoot ontbreekt in de Cao PO. De kantonrechter stelt dat de wijze waarop artikel 19 lid 5 van de Cao VO is geredigeerd onvoldoende steun biedt voor de opvatting dat de uitspraak van de Commissie als een bindend advies moet worden aangemerkt. Daarom doet de kantonrechter de zaak helemaal over en de kantonrechter oordeelt tegengesteld aan de Commissie van Beroep. De zaak gaat over de toezegging van een LD-functie en de kantonrechter vindt dat er geen onvoorwaardelijke toezegging was gedaan.

Rechtbank Den Haag 14 juni 2023 (ECLI:Nl:RBDHA:2023:8181)

5. Succesvol bezwaar klassenassistenten bij Landelijke Bezwarencommissie functiebeschrijving en -waardering

Een onderwijswerkgever had de functie van Klassenassistent in het PO opnieuw beschreven en gewaardeerd. De uitkomst was een indeling in schaal 5. De werknemers stelden dat zij een aantal functieoverstijgende werkzaamheden verrichten en dienden met succes bezwaar in bij de Landelijke Bezwarencommissie. Volgens de commissie hebben de betrokken werknemers een aantal ondersteunende taken vervuld die niet in de beschrijving zijn opgenomen. Volgens de commissie hebben zij een grote mate van zelfstandigheid en expertise. De werkgever krijgt de opdracht om de functies opnieuw te beschrijven en te waarderen.

Landelijke bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO 23 juni 2023 (41846/41849/41845/41848)

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor het onderwijs? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Sjoerd Richters Capra Den Bosch

Sjoerd Richters

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 97 21 37

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl