Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van oktober 2021 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Ontslag brandweerman in verband met lidmaatschap Hells Angels

Centrale Raad van Beroep 1 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1360

De Centrale Raad van Beroep heeft zich op 1 juli 2021 uitgesproken over het ontslag van een brandweerman die naast zijn dienstverband bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een bestuursfunctie vervulde bij Hells Angels. Deze uitspraak is om meerdere redenen interessant. Sanne Dassen schreef voor het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB 2021/258) een noot bij deze uitspraak. Noot AB: Ontslag brandweerman in verband met lidmaatschap Hells Angels – Capra Advocaten

2. Hoger beroep over een kerstcadeau

Centrale Raad van Beroep 18 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1484

Een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een zaak aanhangig gemaakt vanwege het niet feitelijk verstrekken van het kerstcadeau van 2017. Daarnaast meent de ambtenaar dat de minister om voornoemde reden een dwangsom verschuldigd is. Voor het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB 2021/259) schreef  een collega een noot bij deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Noot AB: Hoger beroep over een kerstcadeau – Capra Advocaten

3. Ontslag op staande voet dronken gemeenteambtenaar

Rechtbank Gelderland 15 september 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4850

Een gemeenteambtenaar is op staande voet ontslagen, omdat hij tijdens een bijeenkomst met burgers en externe partijen onder invloed van alcohol was. De ambtenaar heeft zich met terugwerkende kracht ziekgemeld en volgens de bedrijfsarts was sprake van arbeidsongeschiktheid. Volgens de kantonrechter had de gemeente moeten kiezen voor een andere sanctie dan ontslag op staande voet, omdat het gedrag van de ambtenaar samenhangt met een vermoedelijke alcoholverslaving en dus met ziekte.

4. Wel of geen compensatie transitievergoeding?

Rechtbank Rotterdam 28 juli 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7053 en 7054
Rechtbank Midden-Nederland 28 juli 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3534

Op 1 april 2020 is artikel 7:673e BW in werking getreden. Dit artikel voorziet in een compensatie voor de door de werkgever betaalde transitievergoeding in geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In de praktijk zien we nog wel eens dat het UWV oordeelt dat er geen recht op compensatie bestaat of dat er wel recht bestaat op een compensatie, maar dat die compensatie € 0,- bedraagt. De vraag is of dit oordeel juist is. De rechtbanken denken hier verschillend over.

5. Cao-ontslagcommissie niet bevoegd om toestemming te verlenen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Rechtbank Den Haag 28 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:8371

Als gevolg van een reorganisatie is werknemer per 1 december 2018 boventallig verklaard. De werkgever verzoekt de Cao ontslagcommissie om toestemming om de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen op grond van artikel 7:669 lid 3 sub a BW. Deze toestemming wordt verleend. Werknemer verzoekt om vernietiging van het ontslag en voert kort samengevat aan dat de Cao ontslagcommissie niet bevoegd was om toestemming te verlenen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met werknemer. De kantonrechter deelt dit standpunt.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de overheid? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl