Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ en Nieuwjaarsborrel in Den Haag

Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ en Nieuwjaarsborrel in Den Haag

Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ en Nieuwjaarsborrel in Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Kijk voor actuele kennisbijeenkomsten van Capra in onze Agenda.

 

De eerste kennisbijeenkomst in 2020 bij Capra Advocaten in Den Haag betrof natuurlijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Voor alle werkgevers brengt deze wet enkele nieuwigheden mee. Zo is de ketenregeling weer veranderd en moet aan oproepkrachten na 12 maanden een aanbod worden gedaan voor een vaste urenomvang. Het eerste aanbod hoort dan ook in deze maand (februari) te worden uitgebracht.

Verder is de berekening van de transitievergoeding gewijzigd en is flexibele arbeid duurder geworden. De WW-premie die de meeste werkgevers moeten afdragen is namelijk gedifferentieerd naar de aard van het contract. Bij een tijdelijk contract is de af te dragen premie hoger dan bij een vast contract. Overheidswerkgevers merken een hogere prijs, vooral bij uitzendkrachten en payroll-werknemers.

Aan de ontslaggronden is de cumulatiegrond toegevoegd, artikel 7:669, lid 3 onder i BW). Deze grond beoogt ontslag mogelijk te maken in die gevallen dat de onderbouwing van één ontslaggrond onvoldoende sterk is om te kunnen fungeren als redelijke grond. Door twee ontslaggronden te combineren en op te tellen, kan het geheel van de onderbouwing mogelijk wel een redelijke grond opleveren. Hoe de kantonrechter de aangevoerde optelsom van gronden precies zal waarderen, moet nog worden afgewacht.

Andere actualiteiten betroffen onder meer de regeling compensatie transitievergoeding, de wijziging van de bepalingen over ‘geen arbeid, wel loon’, en de vraag of bij een gedeeltelijk einde van de arbeidsovereenkomst een gedeeltelijke transitievergoeding is verschuldigd. Over dit laatste vraagstuk zijn prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat, zal Capra u daarover informeren.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl