Tarieven

De behandeling van uw zaak door een advocaat van Capra Advocaten geschiedt op basis van een overeenkomst tot opdracht. Daarbij worden afspraken gemaakt over het uurtarief. Op de behandeling van uw zaak zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Op onze declaraties worden de werkzaamheden in algemene zin weergegeven. Wij voeren een geautomatiseerde administratie, zodat op verzoek echter altijd het gewenste overzicht van de in uw zaak verrichte werkzaamheden beschikbaar is. Het in rekening gebrachte uurtarief wordt verhoogd met 5% kantoorkosten. Eventuele reistijd is aan de zaak bestede tijd.

Niet zijn inbegrepen de overige ‘bijzondere’ in een zaak te maken kosten, verschotten geheten. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van uittreksels uit het bevolkingsregister of handelsregister, griffierecht, deurwaarderskosten, getuigengelden en in het algemeen alle kosten van derden waarvoor aan die derden opdrachten zijn verstrekt, zoals expertisekosten.

Eenmaal per jaar, op 1 januari, worden onze tarieven aangepast op basis van een aantal gegevens, zoals de inflatie, de stijging van de kosten en de loonontwikkeling.

Capra Advocaten beschikt niet over een Derdengeldenrekening.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl