Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling

Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling

Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling 150 150 Capra Advocaten

Deze zaak gaat over een docente op een school voor speciaal basisonderwijs. Op 10 maart 2023 stond een klassenuitje naar de Space Expo in Noordwijk gepland voor de groep leerlingen van de docente. De docente had eerder voorgesteld om naar de Efteling te gaan, maar hiervoor had de directeur van de school geen toestemming gegeven. Op 10 maart 2023 is de groep leerlingen onder leiding van de docente, een collega en een externe kracht niet naar de Space Expo, maar naar de Efteling gegaan. Vervolgens heeft de docente dit niet aan haar werkgever gemeld en heeft ze een vervalst bericht geplaatst in de nieuwsbrief van de school, waarin zij verslag heeft gedaan van een excursie naar de Space Expo. Op 21 maart 2023 is de ‘black box’ van de schoolbus uitgelezen, waaruit volgde dat de bus te hard heeft gereden op de A2 en dat de eindbestemming de Efteling was. In een gesprek met de directeur op 24 maart 2023 heeft de docente toegegeven dat ze naar de Efteling is gegaan. Vervolgens is de docente naar aanleiding hiervan op 27 maart 2023 op staande voet ontslagen. De dringende reden voor het ontslag was dat de docente zonder toestemming de leerlingen heeft meegenomen naar de Efteling in plaats van naar de Space Expo, een onwaar bericht in de nieuwsbrief heeft geplaatst en willens en wetens haar werkgever heeft voorgelogen over waar zij met het klassenuitje is geweest.

Verweer docente

Volgens de docente is haar arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opgezegd, omdat het ontslag niet onverwijld is gegeven. Het ontslag is namelijk op 27 maart, 17 dagen na het klassenuitje naar de Efteling, gegeven. Daarnaast stelt zij dat er geen dringende reden was voor het ontslag op staande voet. Volgens de docente was het de bedoeling dat het klassenuitje een verrassing was en wilde zij geen ‘scheve gezichten’ veroorzaken bij collega’s en andere klassen. Dit was ook de reden om in de nieuwsbrief te liegen en een bericht te schrijven over de Space Expo. Verder stelt de docente dat er geen toestemming voor een uitje naar de Efteling was gegeven wegens de kosten. Aangezien de externe begeleider de kosten voor de Efteling wilde betalen, heeft zij besloten om alsnog naar de Efteling te gaan, ook aangezien veel van de kinderen uit kansarme gezinnen komen. Omdat de docente geen kwade bedoelingen had, stelt zij dat ze niet zodanig verwijtbaar is geweest dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

Onverwijldheid

Volgens de kantonrechter is het ontslag onverwijld gegeven. De waarheid over de bestemming van het klassenuitje is pas op 21 maart 2023 bekend geworden, aangezien op die dag de ‘black box’ van het gebruikte busje is uitgelezen. Vervolgens heeft de school de docente in de gelegenheid gesteld om haar verhaal te doen op 24 maart 2023, een dag later dan gepland wegens een studiedag op 23 maart 2023. Vervolgens is de docente direct de maandag erna, op 27 maart 2023, door de daartoe bevoegde bestuurder ontslagen. Dat het ontslag 17 dagen na het klassenuitje naar de Efteling heeft plaatsgevonden, is te wijten aan het feit dat de docente tot het gesprek van 24 maart 2023 de waarheid heeft verzwegen.

Ontslag op staande voet

De kantonrechter is ook van oordeel dat er een dringende reden voor ontslag op staande voet aanwezig was. De docente had geen toestemming om naar de Efteling te gaan, maar heeft dat toch gedaan. Daarmee heeft zij een onaanvaardbaar risico genomen, wat tot zeer ernstige gevolgen had kunnen leiden. Dat het ‘goed is afgelopen’ maakt dit volgens de kantonrechter niet anders. Daarnaast wordt het de docente zwaar aangerekend dat zij heeft gelogen over de bestemming van het klassenuitje en daarbij een vervalst verslag in de nieuwsbrief heeft geplaatst. Het ontslag op staande voet wordt daarom in stand gehouden.

Contact over dit onderwerp

Lucia van Kooten Niekerk

Lucia van Kooten Niekerk

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
,
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 61

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl