Jan Blanken

Mr. J.J. Blanken (1964) * Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht (afstudeerrichtingen: staats- en bestuursrecht alsmede privaatrecht, met het predicaat ‘met genoegen’). * Van februari 1989 tot augustus 1994 als advocaat en procureur en werkzaam in een algemene praktijk, gaandeweg specialiserend in het bestuursrecht * Sinds 1994 verbonden aan Capra Advocaten en sedert 2002 in de hoedanigheid van vestigingsdirecteur respectievelijk lid van de maatschap.

Ik heb voor Capra Advocaten gekozen, omdat dit het beste kantoor is op het terrein van de arbeidsverhoudingen bij de overheid. Mijn ambitie is om deze positie verder te verstevigen en de dienstverlening zo mogelijk nog verder te verbeteren. Doelstelling is om in korte tijd maximale resultaten te behalen ten behoeve van onze opdrachtgevers, waarbij de belangen van wederpartijen niet uit het oog worden verloren. Bij voorkeur ook wordt ernaar gestreefd om oplossingen te bereiken buiten de rechter om en onnodig procederen te voorkomen. Indien echter noodzakelijk, gaan we een procedure geenszins uit de weg.

De arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector hebben mijn specifieke aandacht, omdat het gaat om mensen met een bijzondere en verantwoordelijke positie. Nergens wordt zoveel over het begrip ‘integriteit’ gesproken als binnen de overheidssector en dat is maar goed ook. Bij dit onderwerp ben ik betrokken als gemachtigde, onderzoeker, adviseur en docent/trainer.

Ik houd mij niet alleen bezig met het geven van adviezen over individuele rechtspositionele kwesties en (mogelijke) geschillen met vakbonden en ondernemingsraden, onder meer inzake reorganisaties. De adviespraktijk is veel breder en ziet op alles wat te maken heeft met mens, organisatie en recht. Ook advisering over vraagstukken op het terrein van bestuurlijke samenwerking, openbaarheid van bestuur en privacybescherming behoort daarbij. Daarnaast worden regelmatig feitenonderzoeken verricht, onder meer met betrekking tot integriteitskwesties. Voorts is er een uitvoerige procespraktijk. In dat kader worden onder meer bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd alsmede civielrechtelijke procedures. Ook ben ik regelmatig betrokken bij alternatieve geschillenbeslechting, zoals arbitrage en mediation.

Daarnaast geef ik cursussen inzake diverse onderwerpen op met name de terreinen ambtenarenrecht en arbeidsrecht en ben ik verbonden als redacteur, redactievoorzitter en auteur aan Kluwer. Voorts ben ik lid van het bestuur van de Vereniging Ambtenaar & Recht, en voorzitter van de Stichting Max Cohen Fonds.

Artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen van Jan Blanken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl