Leo Burger

Mr. L.M. (Leo) Burger (1959) * Nederlands Recht UvA* 2004 Capra Advocaten * voorheen werkzaam in overheidssector * ambtenarenrecht, arbeidsrecht, reorganisaties, subsidies, integriteit, medezeggenschap * docent

Sinds 1 april 2004 ben ik werkzaam bij Capra Advocaten. Die stap was een heel bewuste keuze. Ik had toen al ruim 20 jaar werkervaring binnen met name de overheidssector; provincie, rijksoverheid en politie. Mijn opleidingsachtergrond HBO Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid en Rechten, verraadt al dat mijn bijzondere interesse ligt bij de arbeidsverhoudingen en in het bijzonder die binnen de overheid. In de loop van de jaren heb ik mij daarin ook in verdiepende zin kunnen en mogen ontwikkelen.

Uit hoofde van mijn werkzaamheden kende ik Capra Advocaten al; het was en is een landelijk gerenommeerd bureau op het gebied van onder andere het arbeidsrecht bij de overheid. De keuze om de overstap naar Capra Advocaten te maken was dan ook niet vreemd. De overstap naar de advocatuur met de mogelijkheid om arbeidsrecht te koppelen aan het bredere spectrum van personeelsbeleid en het daarbij horende instrumentarium, was en blijft een geweldige uitdaging. En dat is Capra Advocaten!

Vraagstukken op het gebied van integriteit, medezeggenschap, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individuele dossiers, subsidies, om maar een paar te noemen, ze komen allemaal aan de orde. Afhankelijk van de vraagstelling en het onderwerp, wordt voorzien in een advies, worden conceptbesluiten aangereikt, wordt er onderhandeld of wordt er geprocedeerd (indienen en/of opstellen van stukken).

Wat het werk zo leuk maakt, is dat –naast uiteraard de juridische expertise- geappelleerd wordt aan inlevingsvermogen (wat wordt gevraagd en ook denken in termen van mogelijkheden), aan het vermogen om de casus in een bredere en samenhangende context te plaatsen en ook aan het hebben van bestuurlijke en politieke affiniteit. Ik streef er dan ook altijd naar om verder te kijken dan alleen naar de juridische regels. Het onderhouden van de persoonlijke contacten vind ik in dat verband heel belangrijk. Daarnaast verzorg ik cursussen/workshops en ben ik mede docent ten behoeve van een postacademische opleiding.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl