Jacobien Frederix-Gianotten

Mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten (1972) * Nederlands recht Universiteit Utrecht * Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht (cum laude) * voorheen coördinator juridische zaken bij een brancheorganisatie * 2009 Capra Advocaten * ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht * docent * auteur

Sinds 1 januari 2009 ben ik werkzaam bij Capra Advocaten. Daarvoor heb ik ruim 12 jaar bij een brancheorganisatie gewerkt, alwaar ik rechtsbijstand verleend heb aan ondernemers. Ik stond hen bij in allerlei contractuele en bestuursrechtelijke aangelegenheden en -met name- in arbeidsrechtelijke kwesties. De laatste jaren heb ik daarnaast de andere juristen en advocaten aangestuurd.

Na verloop van tijd heb ik besloten om mij te specialiseren in het arbeids- en ambtenarenrecht. Omdat Capra Advocaten de specialist is op deze terreinen, heb ik voor Capra Advocaten gekozen.

Zeker in de overheidssector is het van belang om kwesties niet alleen op hun juridisch-inhoudelijke merites te bezien, maar in de advisering ook de maatschappelijke aspecten en de bijzondere positie van de werkgever te betrekken. Deze brede focus spreekt mij bijzonder aan. Ik zie het daarbij als een uitdaging, en als mijn toegevoegde waarde, om oog te hebben voor oplossingsrichtingen die niet direct voor de hand liggen. Mijn uitgangspunt is om juridische twisten op praktische wijze te benaderen en, zo mogelijk, in der minne op te lossen.

Ik heb de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht cum laude afgerond en ben lid van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN).

Naast de reguliere werkzaamheden als advocaat verzorg ik met groot plezier cursussen, bijvoorbeeld over het civiele arbeidsrecht, het cao-recht en ziekte en arbeidsongeschiktheid (cursus “WIA en het eerste en tweede ziektejaar”.)

Naast mijn werk als advocaat ben ik lid van een geschillencommissie van een werkleerbedrijf voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en een bezwaaradviescommissie van een veiligheidsregio.

Artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen van Jacobien Frederix-Gianotten.

X

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl