Jacobien Frederix-Gianotten

Mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten (1972) * Nederlands recht Universiteit Utrecht * Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht (cum laude) * voorheen coördinator juridische zaken bij een brancheorganisatie * 2009 Capra Advocaten * ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht * docent * auteur * trainer bij Integriteit.nl

Sinds 1 januari 2009 ben ik werkzaam bij Capra Advocaten. Daarvoor heb ik ruim 12 jaar bij een brancheorganisatie gewerkt, alwaar ik ondernemers bijstond in allerlei juridische geschillen, zoals contractuele en bestuursrechtelijke aangelegenheden en -met name- arbeidsrechtelijke kwesties. De laatste jaren stuurde ik ook de andere juristen en advocaten aan.

Na verloop van tijd heb ik besloten om de overstap te maken naar de advocatuur en mij te specialiseren in het arbeids- en ambtenarenrecht. Omdat Capra Advocaten de specialist is op deze terreinen en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, was de keuze voor Capra Advocaten snel gemaakt.

Zeker in de overheidssector is het belangrijk om kwesties niet alleen op hun juridisch-inhoudelijke merites te bezien, maar in de advisering ook de maatschappelijke aspecten en de bijzondere positie van de werkgever te betrekken. Deze brede focus spreekt mij bijzonder aan. Ik zie het daarbij als een uitdaging, en als mijn toegevoegde waarde, om ook oog te hebben voor oplossingsrichtingen die niet direct voor de hand liggen. Mijn insteek is om juridische twisten op praktische wijze te benaderen en, zo mogelijk, in der minne op te lossen.

In 2013 heb ik de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht cum laude afgerond. Ik ben lid van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA).

Naast de reguliere werkzaamheden als advocaat verzorg ik met groot plezier cursussen, bijvoorbeeld over het civiele arbeidsrecht, het cao-recht en ziekte en arbeidsongeschiktheid (cursus “WIA en het eerste en tweede ziektejaar”). Daarnaast ben ik als trainer verbonden aan Integriteit.nl. In die rol verzorg ik geregeld workshops en andere bijeenkomsten over integriteit en dilemma’s op het werk. Doel van deze bijeenkomsten is om de deelnemers bewust te maken van het belang van integer handelen en om de onderlinge dialoog te stimuleren, over integere keuzes en de risico’s en valkuilen waarmee zij in en rondom het werk geconfronteerd kunnen worden.

Verder ben ik lid van de geschillencommissie van een werkleerbedrijf voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en lid van de bezwaaradviescommissie van een veiligheidsregio.

Artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen van Jacobien Frederix-Gianotten.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl