Jos de Roover

Mr. J.C.M. (Jos) de Roover (1958) * Nederlands recht Universiteit van Tilburg * 2005 Capra Advocaten * ambtenarenrecht, arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, aanbestedingsrecht, grensarbeid, Wet Sociale Werkvoorziening, Wet gemeenschappelijke regelingen * kwaliteitscoördinator

Na de HEAO – opleiding Personeelsmanagement en Bedrijfsrecht heb ik de opleiding Nederlands recht voltooid aan de Universiteit van Tilburg met als afstudeerrichting Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

Na ruim 20 jaar in verschillende managementfuncties werkzaam te zijn geweest in de wereld van de gesubsidieerde arbeid binnen de overheid en het bedrijfsleven en in het bijzonder op het terrein van de Wsw, heb ik in 2005 de overstap gemaakt naar Capra Advocaten. Als klant kende ik Capra Advocaten al vele jaren als een deskundige en betrouwbare partner die op een creatieve wijze naar een oplossing zocht voor het aangedragen probleem. In dat opzicht is Capra Advocaten niets veranderd.

Binnen Capra Advocaten houd ik mij, zoals mijn kantoorgenoten, bezig met alle facetten van arbeidsverhoudingen binnen de overheid. Hierbij komt mijn opleiding en ervaring als P&O-adviseur en Hoofd P&O bijzonder van pas. De oplossing voor een probleem is namelijk niet altijd een juridische. Daarnaast houd ik mij binnen Capra Advocaten bezig met juridische vraagstukken die de uitvoering van de Sociale werkvoorziening (Wsw) betreffen. Vanuit die achtergrond adviseer ik regelmatig over samenwerkingsverbanden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Met name  als gevolg van de dualisering binnen de overheid zijn de laatste tijd veel Gemeenschappelijke Regelingen aangepast.

De ambitie van Capra Advocaten is om de kwaliteit van haar dienstverlening constant te verbeteren. Het continue verbeteren van de kwaliteit vraagt om een gestructureerde aanpak en daarom heeft Capra Advocaten ervoor gekozen haar gehele proces van dienstverlening te laten certificeren naar de normen van ISO 9001. Als kwaliteitscoördinator binnen Capra Advocaten ben ik nauw bij de certificering betrokken.

Naast het werken bij Capra Advocaten vind ik het belangrijk om ook maatschappelijk actief te zijn en je kennis en ervaring in te zetten voor een maatschappelijk doel. Om die reden ben ik betrokken bij het onderwijs, de sport en denk ik actief mee over de ontwikkeling van mijn (directe) leefomgeving.

Artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen van Jos de Roover.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl