Op staande voet of de e-grond? Werkgever, kies snel en bewust!

Op staande voet of de e-grond? Werkgever, kies snel en bewust!

Op staande voet of de e-grond? Werkgever, kies snel en bewust! 150 150 Capra Advocaten

Het ontslag op staande voet is voor overheidswerkgevers een nieuw middel dat zij sinds de normalisering kunnen inzetten tegen werknemers die het wel erg bont hebben gemaakt. Dat dat soms nog even wennen is, bleek wel uit een uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch waar Sjoerd Richters u onlangs in een artikel over informeerde. Een ontslag op staande voet moet onverwijld (lees: zo spoedig als mogelijk) worden verleend. Als dat pas na 11 dagen wordt gedaan, zoals in de casus waar het hof over moest oordelen, dan zal de rechter dat niet snel goedkeuren.

Een dringende reden die een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen, levert meestal ook een grondslag op voor ontbinding op de ‘e-grond’. Dit betreft de situatie waarin de werknemer zo verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, dan van de werkgever niet kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Voor een ontbinding op de e-grond zal de kantonrechter vooraf toestemming moeten verlenen en dat proces duurt natuurlijk langer dan het verlenen van ontslag op staande voet, waarbij het dienstverband per direct eindigt. Daar staat (onder meer) tegenover dat de wens tot ontbinding niet onverwijld aan de werknemer hoeft te worden medegedeeld.

Verwijtbaar versus uiterste sanctie

Bij een ontslag op staande voet is niet vereist dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, laat staan ‘ernstig verwijtbaar’. Relevant is of de situatie zo ernstig is dat dringend handelen door de werkgever vereist is. Een ontslag op staande voet moet volgens vaste rechtspraak wel een uiterste sanctie zijn waar een werkgever alleen naar mag grijpen als een minder ingrijpende maatregel, bijvoorbeeld een waarschuwing, geen effect zou sorteren. Dit is voor een ontbinding op de e-grond dan weer geen vereiste, zo heeft de Hoge Raad in een arrest van 28 mei 2021 bepaald:

Voor een ontslag op de e-grond is niet vereist dat dit een laatste redmiddel is, in die zin dat een ontslag alleen mogelijk zou zijn als de werkgever met minder ingrijpende middelen niet kan volstaan. Voor een dergelijke opvatting biedt noch de tekst van de wet, noch de wetsgeschiedenis een aanknopingspunt.

Financieel risico

Houd u er ook rekening mee dat als een rechter bepaalt dat een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is verleend, dit een fikse rekening tot gevolg kan hebben. De werknemer kan vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst, maar kan in plaats daarvan ook kiezen voor een billijke vergoeding. Voor toekenning daarvan hoeft de werknemer niet aan te tonen dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, want dat volgt al uit het feit dat de werkgever in strijd met de wet heeft opgezegd. De werknemer kan eveneens aanspraak maken op een vergoeding wegens zogenoemd ‘onregelmatig ontslag’ omdat ontslag is verleend zonder de opzegtermijn te respecteren. Het financiële risico is bij een ontbindingsverzoek op de e-grond is al bij al wat beperkter.

Duizelt het u al? Wat u vooral moet onthouden is dat het verstandig is om bij een casus waar de neiging bestaat ontslag op staande voet te verlenen, ook altijd stil te staan bij de optie van ontbinding op de e-grond. Om te beoordelen welke route het verstandigst is, zullen alle feiten en omstandigheden goed moeten worden gewogen. De advocaten van Capra staan voor u klaar om u snel en deskundig van advies te voorzien.

Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2018:3676)

Hoge Raad: (ECLI:NL:HR:2021:781)

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl