Quickscan Richtlijn voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Richtlijn voorspelbare arbeidsvoorwaarden is van toepassing: Wat doet u ermee?

 • Inwerkingtreding afwachten?
 • Actie ondernemen?
 • Wel of niet nu de eigen modellen aanpassen?
 • Welke actie is noodzakelijk?
 • Wat is praktisch wenselijk?

De wijzigingen die verband houden met de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Richtlijn (EU) 2019/1152) zijn per 1 augustus 2022 ingegaan en hebben onmiddellijk werking.

De veranderingen in het kort

Nu zult u zich afvragen: Wat voor gevolgen heeft dat dan voor mij als werkgever? Wat gaat er allemaal veranderen?  De veranderingen komen, kort samengevat, neer op het volgende:

 • een uitbereiding van de informatieplicht van de werkgever, zoals opgenomen in artikel 7:655 BW;
 • de kosten van wettelijk verplichte opleidingen kunnen niet op de werknemer worden verhaald en de opleiding moet onder werktijd kunnen worden volbracht (artikel 7:611a BW);
 • er is geen verplichting tot werk in geval van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon. Er komt een schadevergoeding voor de werknemer bij niet tijdig annuleren (artikel 7:628b BW);
 • de werkgever mag de werknemer niet belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever, tenzij er een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is (artikel 7:653a BW);
 • werknemers kunnen na 26 weken een keuze maken voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

Welke gevolgen heeft het voor u?

De eerste vraag is natuurlijk in hoeverre de wijzigingen voor u of uw organisatie van toepassing zijn. De wijziging van de informatieplicht geldt voor iedereen, maar betekent dat nu ook dat u alle werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst moet aanbieden? Wat betreft de scholing en de kosten ervan zullen veel werkgevers die de scholing van hun werknemers nog niet naar geest en letter van deze wetswijziging uitvoeren hun werkwijze moeten aanpassen. De bij veel werkgevers gangbare studieovereenkomst, met een terugbetalingsregeling bij vroegtijdig verstrek, zal in veel gevallen niet meer mogelijk zijn. Dat geldt ook voor bestaande contracten.

Als uw organisatie werkt met oproepkrachten, dan is extra aandacht eveneens vereist. En ook de nieuwe bepalingen over nevenwerkzaamheden van de werknemers mogen niet onopgemerkt voorbijgaan. Heeft uw organisatie voldoende objectieve redenen om een beperking van de vrijheid van nevenwerkzaamheden te mogen uitvoeren te rechtvaardigen?

Inzicht met onze praktische QuickScan

Capra kan uw organisatie behulpzaam zijn bij het maken van een keuze met een QuickScan van uw huidige modellen en arbeidsovereenkomsten. Capra kan uw modellen (arbeidsovereenkomsten, studieovereenkomst, eventuele regelingen op het gebied van nevenwerkzaamheden en studiekosten) toetsen en met een praktisch advies aangeven in hoeverre het nu wenselijk of noodzakelijk is actie te ondernemen en welke acties dan prioriteit verdienen.

Waar bestaat de QuickScan uit?

 • Capra beoordeelt de huidige modellen en regelingen die in uw organisatie worden gebruikt.
 • Capra geeft aan in hoeverre de bestaande modellen moeten worden aangepast en zo ja op welke wijze.
 • Capra beoordeelt of er ook op andere punten reden is de modellen aan te passen.
 • Capra geeft een praktisch advies over de vraag in hoeverre bestaande arbeidsovereenkomsten/modellen/regelingen moeten worden aangepast.

Kortom, met deze QuickScan wordt u volledig ontzorgd.

Dit kost een QuickScan

Capra kan deze QuickScan uitvoeren voor een vast bedrag van € 995,- exclusief BTW. Het is uiteraard ook mogelijk maatwerkafspraken te maken met uw contactpersoon.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de QuickScan transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden of wilt u deze inzetten voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of met één van onze specialisten onder aan deze pagina. Zij helpen u graag verder.

  • Aanhef heermevrouw
  Direct
  naar

  Contact

  Heeft u vragen over de Quickscan? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

  Jacobien Frederix-Gianotten

  Jacobien Frederix-Gianotten

  Advocaat
  Vestiging:
  Den Haag
  Sector:
  Overheid, Onderwijs
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Normalisering
  Telefoon:
  070 - 364 81 02
  Mobiel:
  06 18 50 10 69
  Gerdin Boelens

  Gerdin Boelens

  Advocaat
  Vestiging:
  Zwolle
  Sector:
  Overheid, Zorg
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Amtenarenrecht
  Telefoon:
  038 - 423 54 14
  Mobiel:
  06 81 28 84 84
  Ad Kerkhof

  Ad Kerkhof

  Advocaat
  Vestiging:
  's-Hertogenbosch
  Sector:
  Onderwijs, Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
  Telefoon:
  073 - 613 13 45
  Mobiel:
  06 18 50 10 54

  Onze nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  s-gravenhage@capra.nl
  Kvk nr. 27333997

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-760 06 09
  maastricht@capra.nl