Ambtenarenrecht

Capra Advocaten is dé expert in ambtenarenrecht. Al sinds 1928, het jaar van onze oprichting, adviseren wij de overheid: het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen, politie, veiligheidsregio’s, de Kamers van Koophandel, het OM en de rechtspraak. Bij ons kunt u terecht met vragen over uiteenlopende kwesties zoals:

  • Disfunctioneren: hoe bouwt u een dossier op van een disfunctionerende medewerker?
  • Ontslag: is een algemene ontslaggrond of een specifieke ontslaggrond bijvoorbeeld wegens ongeschiktheid, wegens verstoorde verhoudingen of wegens plichtsverzuim van toepassing?
  • Arbeidsongeschiktheid: hoe voldoet u aan uw re-integratieverplichtingen?
  • Integriteit: hoe gaat u om met een integriteitsschending?
  • Reorganisatie: is er sprake van het opheffen van een betrekking en boventalligheid en hoe moet u de plaatsingsprocedure inrichten? Wij kunnen u ook adviseren over het opstellen van een Sociaal statuut.
  • Medezeggenschap: is er een rol voor de OR enof het GO in het door u voorgestane traject?
  • Arbeidsvoorwaarden: wij beantwoorden uw vragen over een aanstellingsbesluit, bezoldiging (met aandacht voor de Wet normering topinkomens), arbeidstijden, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaardelijke aspecten.

Capra Advocaten is specialist in ambtenarenrecht

Onze advocaten beschikken over een gedegen kennis van de verschillende rechtspositieregelingen zoals het ARAR, de CAR/UWO, de CAP en het Barp. Uiteraard zijn ze op de hoogte van de meest recente rechtspraak. Belangrijker nog is dat we sinds jaar en dag gewend zijn om de overheidssector te adviseren. Wij zijn ons dus als geen ander bewust van zowel de specifieke organisatorische context (waaronder het spanningsveld tussen bestuur en politiek), als de wederzijdse afhankelijkheid in een arbeidsrelatie en de spanningen die daar in sommige gevallen bij horen.

Heeft u vragen over het ambtenarenrecht?

Onze specialisten kunnen uw vragen over het ambtenarenrecht of de gevolgen van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren beantwoorden.

Direct
naar

Actueel

Ambtenaren blijven bijzondere werknemers 1508 826 Capra Advocaten

Ambtenaren blijven bijzondere werknemers

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen 1508 826 Capra Advocaten

Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Cursus Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Cursus Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer

Specialisten

Specialisten ambtenarenrecht

Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen binnen het ambtenarenrecht en kunnen vanuit hun ervaring antwoord geven op een breed scala aan vragen. Of het nu gaat om disfunctioneren, ontslag, arbeidsongeschiktheid, integriteit, reorganisatie, medezeggenschap of arbeidsvoorwaarden: : wij hebben de juiste kennis in huis.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl