Ambtenarenrecht

Capra Advocaten is dé expert in ambtenarenrecht. Al sinds 1928, het jaar van onze oprichting, adviseren wij de overheid: het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen, politie, veiligheidsregio’s, de Kamers van Koophandel, het OM en de rechtspraak. Bij ons kunt u terecht met vragen over uiteenlopende kwesties zoals:

  • Disfunctioneren: hoe bouwt u een dossier op van een disfunctionerende medewerker?
  • Ontslag: is een algemene ontslaggrond of een specifieke ontslaggrond bijvoorbeeld wegens ongeschiktheid, wegens verstoorde verhoudingen of wegens plichtsverzuim van toepassing?
  • Arbeidsongeschiktheid: hoe voldoet u aan uw re-integratieverplichtingen?
  • Integriteit: hoe gaat u om met een integriteitsschending?
  • Reorganisatie: is er sprake van het opheffen van een betrekking en boventalligheid en hoe moet u de plaatsingsprocedure inrichten? Wij kunnen u ook adviseren over het opstellen van een Sociaal statuut.
  • Medezeggenschap: is er een rol voor de OR enof het GO in het door u voorgestane traject?
  • Arbeidsvoorwaarden: wij beantwoorden uw vragen over een aanstellingsbesluit, bezoldiging (met aandacht voor de Wet normering topinkomens), arbeidstijden, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaardelijke aspecten.

Capra Advocaten is specialist in ambtenarenrecht

Onze advocaten beschikken over een gedegen kennis van de verschillende rechtspositieregelingen zoals het ARAR, de CAR/UWO, de CAP en het Barp. Uiteraard zijn ze op de hoogte van de meest recente rechtspraak. Belangrijker nog is dat we sinds jaar en dag gewend zijn om de overheidssector te adviseren. Wij zijn ons dus als geen ander bewust van zowel de specifieke organisatorische context (waaronder het spanningsveld tussen bestuur en politiek), als de wederzijdse afhankelijkheid in een arbeidsrelatie en de spanningen die daar in sommige gevallen bij horen.

Bezoek de website normalisering-ambtenarenrecht.nl

De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 heeft gevolgen voor uw organisatie. Door onze ervaring met het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht en met transities kunnen wij u uitstekend bijstaan bij het goed implementeren van de veranderingen. Bezoek ook onze speciale website over vraagstukken én oplossingen rondom de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren.

Heeft u vragen over het ambtenarenrecht of de Wnra?

Onze specialisten kunnen uw vragen over het ambtenarenrecht of de gevolgen van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren beantwoorden.

Direct
naar

Actueel

Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint) 1508 826 Capra Advocaten

Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint)

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan? 150 150 Capra Advocaten

Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan?

Artikel

lees meer
Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek! 150 150 Capra Advocaten

Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek!

Artikel

lees meer

Specialisten

Specialisten ambtenarenrecht

Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen binnen het ambtenarenrecht en kunnen vanuit hun ervaring antwoord geven op een breed scala aan vragen. Of het nu gaat om disfunctioneren, ontslag, arbeidsongeschiktheid, integriteit, reorganisatie, medezeggenschap of arbeidsvoorwaarden: : wij hebben de juiste kennis in huis.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl