Integriteitsanalyse bestuurders (GS) en PS-leden van provincies

Met de Integriteitsanalyse bestuurders (GS) en PS-leden van provincies bevordert u bestuurlijke integriteit

In de benoemingsprocedure van de kandidaat-bestuurders verdient (de bewustwording van) integer handelen nadrukkelijk aandacht. Van leden van provinciebesturen wordt ook verwacht dat zij integer handelen. Capra Advocaten en Integriteit.nl bieden ondersteuning bij het bevorderen van de bestuurlijke integriteit van provincies.

Hoe draagt wij bij aan het bevorderen van een integer provinciebestuur?

We bieden drie mogelijkheden aan om het integriteitsbewustzijn van leden van Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) te vergroten:

 1. Integriteitsanalyse van kandidaat gedeputeerden
 2. (Vrijwillige) integriteitsanalyse van PS-leden
 3. Workshop Integriteit voor leden van PS- en GS

Door inzet van genoemde mogelijkheden wordt een vakkundige, bestendige en integrale aanpak van integriteit binnen het bestuur gerealiseerd.

Integriteitskwesties zijn een belangrijke reden
voor het vertrek van publieke ambtsdragers

1. Integriteitsanalyse van kandidaat gedeputeerden

De integriteitsanalyse wordt uitgevoerd door een advocaat van Capra Advocaten en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • verstrekken gegevens door de kandidaat-bestuurder
 • bewustwordingsgesprek
 • analyse van de informatie
 • rapportage
 • kosteloos sparren met een advocaat

Verstrekken gegevens door de kandidaat- bestuurder
Aan de hand van een vragenformulier verstrekt de kandidaat-bestuurder gegevens over onder meer nevenfuncties. Hierbij wordt ook de kennis van de gedragscode getoetst. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor een gesprek met de kandidaat-bestuurder.

Met het inwerkingtreden van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur dient een te benoemen bestuurder in bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG) die niet ouder is dan drie maanden. Dit houdt in dat de VOG onderdeel uitmaakt van de gegevens die de kandidaat-bestuurder dient te overleggen.

Het gesprek met de kandidaat-bestuurder
Het gesprek met de kandidaat-bestuurder duurt ongeveer een uur. Dit gesprek bestaat uit twee onderdelen:

Bewustwording: het onderwerp integriteit wordt ingevuld aan de hand van voorbeelden die relevant zijn voor de kandidaat-bestuurder. Hierbij staat de bewustwording van de kandidaat-bestuurder in zijn handelen als toekomstig gedeputeerde centraal.

Scan op integriteitsrisico’s: aan de hand van de door de kandidaat-bestuurder verstrekte informatie worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd en besproken. Te denken valt aan persoonlijke of financiële belangenverstrengeling en nevenfuncties. Niet alleen de kandidaat-bestuurder zelf, maar ook zijn of haar directe relaties en netwerk zijn onderwerp van gesprek.

Analyse en rapportage na afloop van gesprek
Na afloop van het gesprek analyseren we de gegevens en het gesprek. Vervolgens stelt de advocaat van Capra een korte rapportage op. Deze rapportage wordt, na instemming van de kandidaat-bestuurder, aan de commissaris van de Koning gezonden. Het rapport bestaat uit een weergave van de geraadpleegde stukken, de met de kandidaat gedeputeerde besproken onderwerpen, de mogelijke integriteitsrisico’s en eventuele aanbevelingen. Het is een persoonlijk advies aan de commissaris van de Koning dat bedoeld is voor intern beraad. Provinciale Staten benoemt de gedeputeerden en dat betekent dat de commissaris van de Koning de PS-leden zal moeten informeren over de conclusies van de risicoanalyse.

Kosteloos sparren met een advocaat inbegrepen bij de integriteitsanalyse
Krijgt een gedeputeerde tijdens de zittingsperiode te maken met een integriteitsdilemma, dan bieden wij kosteloos de mogelijkheid om een eerste advies in te winnen bij één van onze advocaten. Deze service is onderdeel van ons totaalpakket. Aan de hand van de door de kandidaat-wethouder verstrekte informatie worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd en besproken. Te denken valt aan persoonlijke of financiële belangenverstrengeling en nevenfuncties. Zowel de kandidaat-wethouder zelf als zijn directe relaties zijn onderwerp van gesprek.

Capra Advocaten heeft een lange traditie
op het gebied van integriteit

2. (Vrijwillige) integriteitsanalyse van leden

De procedure en de inhoud van de integriteitsanalyse van PS-leden is vergelijkbaar met de integriteitsanalyse van de kandidaat gedeputeerden, met het verschil dat de rapportage alleen naar het betreffende lid wordt gestuurd. Deze kan zelf bepalen of de analyse met de voorzitter of anderen wordt gedeeld. Vanwege het verschil in positie wordt gebruikt gemaakt van een aangepaste vragenlijst.

3. Workshop integriteit

De dochteronderneming van Capra Advocaten, Integriteit.nl biedt de mogelijkheid om voor Provinciale Staten leden en/of voor gedeputeerden door middel van een interactieve workshop integriteit het integriteitsbesef verder te ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak als ook in de gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid. Deze workshop begint met een verkenning van het integriteitsbegrip. Wet- en regelgeving die op het onderwerp integriteit betrekking heeft wordt besproken.

Het grootste deel van de workshop bestaat uit het voorleggen van dilemma’s en het voeren van het onderlinge gesprek hierover, vanuit de overtuiging dat het bespreekbaar maken en houden van integriteit van essentieel belang is voor een integer bestuur. De workshop staat onder leiding van een ervaren trainer die tevens als advocaat werkzaam is. Integriteit.nl biedt deze workshop al een aantal jaren voor verschillende doelgroepen aan. De aanpak wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Meer informatie over deze workshop kunt u vinden op de website van Integriteit.nl.

Meer informatie of onze brochure aanvragen?

Heeft u vragen over de Integriteitsanalyse of wilt u deze inzetten voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of met een van onze specialisten onderaan deze pagina. Zij helpen u graag verder. Via het formulier hieronder kunt u ook direct onze brochure aanvragen.

  • Aanhef heermevrouw
  Direct
  naar

  Contact

  Heeft u vragen over de Integriteitsanalyse bestuurders (GS) en PS-leden van provincies? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

  Jan Blanken Capra Den Haag

  Jan Blanken

  Advocaat
  Vestiging:
  Den Haag
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Schadevergoedingsrecht, Rechtspositie bestuurders
  Telefoon:
  070 - 364 81 02
  Mobiel:
  06 18 50 10 59
  Marion Kolijn-van de Merwe Capra Zwolle

  Marion Kolijn-van de Merwe

  Advocaat
  Vestiging:
  Zwolle
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Normalisering
  Telefoon:
  038 - 423 54 14
  Mobiel:
  06 42 79 89 96
  Jos de Roover Capra Den Bosch

  Jos de Roover

  Advocaat
  Vestiging:
  's-Hertogenbosch
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
  Telefoon:
  073 - 613 13 45
  Mobiel:
  06 41 66 02 66
  Mark van de Laar Capra Maastricht

  Mark van de Laar

  Advocaat
  Vestiging:
  Maastricht
  Sector:
  Overheid, Zorg
  Expertteam:
  Arbeidsrecht,
  Telefoon:
  043 - 7 600 600
  Mobiel:
  06 15 05 42 23

  Onze nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  s-gravenhage@capra.nl
  Kvk nr. 27333997

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-760 06 09
  maastricht@capra.nl