Integriteit

Nederland hecht veel waarde aan een integere en transparante samenleving. We stellen hoge eisen aan overheden, zorg- en onderwijsinstellingen. Steeds vaker worden dergelijke hoge eisen ook gesteld aan bedrijven, die ten behoeve van genoemde sectoren werkzaam zijn en aan instellingen die door middel van gemeenschapsgeld gefinancierd worden, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties of het omroepbestel. Veel aandacht gaat uit naar niet-integer gedrag: onderwerpen als (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en belangenverstrengeling halen regelmatig het nieuws. Dit ondermijnt het vertrouwen van de samenleving en betekent dat integriteit continu om aandacht vraagt van werkgevers, medewerkers en (politiek) bestuurders. Daarnaast vragen regelmatig nieuwe wetten, regels en richtlijnen om aanpassing van bestaande processen en handelingen.

Capra Advocaten: expert in integriteitskwesties

Capra Advocaten kent binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg, maar ook binnen andere maatschappelijke instellingen de geldende regels en bestaande risico’s. Die expertise beperkt zich niet alleen tot juridisch advies maar voorziet ook in ondersteuning bij het kweken van integriteitsbesef en bewustwording van (niet) integer handelen. Een aantal van onze advocaten is ook als trainer werkzaam bij de dochteronderneming van Capra, Integriteit.nl.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Capra Advocaten staat voor een integrale aanpak van het integriteitsvraagstuk. Dat wil zeggen dat we ondersteuning bieden zowel bij het bevorderen van het integriteitsbesef als bij het omgaan met een integriteitsschending. Wat kunnen wij daarvoor voor u betekenen?

1. Opstellen, toetsen, complementeren of actualiseren van het integriteitsbeleid

Integriteit binnen een organisatie vindt haar basis in een consistent en goed uitgedragen integriteitsbeleid. Zijn de beleidsregels, zoals bijvoorbeeld een gedragscode, een regeling melden misstanden of gebruikersovereenkomsten voor bedrijfsmiddelen, op orde, compleet en actueel? Wij helpen u graag om dit in beeld te krijgen en waar nodig aan te vullen of te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld voor u nagaan of uw regelingen voldoen aan de Europese klokkenluidersrichtlijn. Lees meer over de Quickscan Klokkenluidersregeling.

2. Scholing en training

Het opstellen van interne regels en richtlijnen is nog niet voldoende voor het waarborgen van integer handelen in de organisatie. Kennis van bestaande regels, richtlijnen en procedures, maar ook het bevorderen van het integriteitsbesef van bestuurders, management en overige medewerkers is van belang. Capra Advocaten biedt daartoe, via de Capra Academie en via Integriteit.nl, diverse (incompany) cursussen en trainingen aan die helpen kennis en bewustwording te bevorderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een training specifiek gericht op dilemma’s rond grensoverschrijdend gedrag te volgen. Meer informatie over deze en andere trainingen en cursussen vindt u op Integriteit.nl en de Capra Academie.

3. Risicoanalyse integriteit

Het aantreden van nieuwe bestuurders of het starten van een nieuwe bestuursperiode is een goed moment om met de (kandidaat)bestuurders bij integriteit stil te staan. We voeren integriteitsanalyses uit voor bestuurders van gemeentenprovincies of waterschappen, maar ook voor bestuurders in de zorg, het onderwijs of andere maatschappelijke instellingen.

4. Advisering bij integriteitsschending

Ondanks een goed geformuleerd beleid en regelmatige aandacht voor het onderwerp binnen de organisatie is een schending van de integriteitsregels niet altijd te voorkomen. Als u signalen ontvangt over een mogelijke integriteitskwestie, zoals een melding grensoverschrijdend gedrag of een mogelijke belangenverstrengeling, dan kunnen we u in het hele besluitvormingsproces begeleiden. We zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd en we adviseren over de belangenafweging. Als het nodig is, voeren we uiteraard een gerechtelijke procedure.

Door onze uitgebreide kennis op het gebied van de rechtspositie van bestuurders kunnen wij u ook adviseren over de consequenties van een bestuurlijke integriteitsschending.

5. Feiten- en integriteitsonderzoek

Wanneer u een signaal krijgt van een integriteitsschending, ontstaan er vaak veel vragen, niet alleen over de te volgen procedures, maar ook wat er nu feitelijk aan de hand is. Om dit in beeld te brengen kan een integriteits- of feitenonderzoek uitkomst bieden. Capra Advocaten heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van deze onderzoeken op basis van een duidelijk protocol. U vindt hier meer informatie over integriteits- of feitenonderzoek en ons protocol.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over één van onze diensten? Neem dan contact op met één van onze contactpersonen.

Direct
naar

Integriteit in de sectoren

Teaser Home

Integriteit binnen de sector

Overheid

Teaser Onderwijs

Integriteit binnen de sector

Onderwijs

Teaser Zorg

Integriteit binnen de sector

Zorg

Actueel

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer
Wangedrag van de ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

Wangedrag van de ambtenaar

Artikel

lees meer

Specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Jacobien Frederix-Gianotten Capra Den Haag

Jacobien Frederix-Gianotten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 69
Maartje Rutten Capra Den Bosch

Maartje Rutten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Medezeggenschapsrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 17 89 42
Bart-Jeroen Boiten Capra Zwolle

Bart Jeroen Boiten

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 18 15 94
Mark van de Laar Capra Maastricht

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl