Risicoanalyse integriteit wethouder

Met de Risicoanalyse integriteit wethouder bevordert u bestuurlijke integriteit

Direct na de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen, maar soms ook op andere momenten, vindt een zoektocht naar een geschikte wethouder plaats. In de benoemingsprocedure van de wethouders verdient de bewustwording van integer handelen nadrukkelijk aandacht.

Integriteitskwesties zorgen voor instabiel bestuur

Uit onderzoek van De Collegetafel blijkt dat integriteitskwesties een belangrijke reden zijn voor het vertrek van een wethouder. Als een wethouder voortijdig moet vertrekken, levert dat veel onrust op in de gemeenteraad en mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de samenwerking tussen coalitiepartijen. Als bestuurder wilt u dat uiteraard zoveel mogelijk voorkomen in het belang van een stabiel gemeentebestuur.

Integriteitskwesties zijn een belangrijke reden
voor het vertrek van een wethouder

Dat is natuurlijk niet de enige reden om aandacht te besteden aan de integriteit. Integriteit is immers een bestaansvoorwaarde voor goed openbaar bestuur. Niet voor niks wordt de burgemeester in artikel 170 van de Gemeentewet aangewezen als de hoeder van de integriteit binnen de gemeente.

Wij bieden u een instrument om vorm te geven aan deze verantwoordelijkheid: de risicoanalyse integriteit. Deze analyse heeft tot doel om de mogelijke integriteitsrisico’s in kaart te brengen die verbonden zijn aan de benoeming van een wethouder. Tegelijkertijd wordt bij de (kandidaat-)wethouder de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid voor de integriteit bevorderd

Waaruit bestaat onze Risicoanalyse integriteit wethouder?

We gaan bij het uitvoeren van de risicoanalyse integriteit als volgt te werk.

1. Vragenformulier
De risicoanalyse integriteit begint met het aan de hand van een digitaal vragenformulier verstrekken van gegevens door de kandidaat-wethouder over onder andere de privésituatie, nevenfuncties en kennis van de gedragscode.

2. Gesprek met kandidaat-wethouder
Vervolgens voert een advocaat van Capra een gesprek met de kandidaat-wethouder. Dit gesprek kent twee onderdelen:

Bewustwording
Aan de hand van voorbeelden, zoveel mogelijk gerelateerd aan de maatschappelijke positie van de kandidaat-wethouder, wordt het begrip integriteit ingevuld. Centraal staat de bewustwording van de kandidaat-wethouder in zijn handelen als toekomstig wethouder en in het bijzonder de onafhankelijke positie die de wethouder moet innemen. Niet de intenties van de kandidaat-wethouder, maar de maatschappelijke opvattingen bepalen of er integer is gehandeld.

Scan op integriteitsrisico’s
Aan de hand van de door de kandidaat-wethouder verstrekte informatie worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd en besproken. Te denken valt aan persoonlijke of financiële belangenverstrengeling en nevenfuncties. Zowel de kandidaat-wethouder zelf als zijn directe relaties zijn onderwerp van gesprek.

3. Rapportage
Na afloop van het gesprek stelt de advocaat van Capra een rapportage op. Deze rapportage wordt, na instemming van de kandidaat-wethouder, aan de burgemeester gezonden. Het rapport bestaat uit een weergave van de geraadpleegde stukken, de met de kandidaat-wethouder besproken onderwerpen, de mogelijke integriteitsrisico’s en eventuele aanbevelingen.

Het is een persoonlijk advies aan de burgemeester dat bedoeld is voor intern beraad. Daarmee valt het rapport niet onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeenteraad benoemt de wethouders en dat betekent dat de burgemeester de raadsleden zal moeten informeren over de conclusies van de risicoanalyse.

De maatschappelijke opvattingen bepalen
of er integer is gehandeld

Nazorg

Krijgt een wethouder tijdens zijn zittingsperiode te maken met een integriteitsdilemma, dan bieden wij kosteloos de mogelijkheid om daarover te sparren met een van onze advocaten. Deze service is onderdeel van ons totaalpakket.

Reikwijdte risicoanalyse integriteit

Capra voert de risicoanalyse uit aan de hand van schriftelijke informatie die de kandidaat-wethouder vooraf aan Capra toestuurt en gegevens die de kandidaat-wethouder tijdens het persoonlijke gesprek met de advocaat van Capra deelt.

Brochure aanvragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de Risicoanalyse integriteit wethouder of wilt u deze inzetten voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of met een van onze specialisten onderaan deze pagina. Zij helpen u graag verder. U kunt ook direct onze brochure Risicoanalyse integriteit wethouder aanvragen via het formulier.

  • Aanhef heermevrouw
  Direct
  naar

  Contact

  Heeft u vragen over de risicoanalyse integriteit wethouder? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

  Jan Blanken

  Jan Blanken

  Advocaat
  Vestiging:
  Den Haag
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Schadevergoedingsrecht, Rechtspositie bestuurders
  Telefoon:
  070 - 364 81 02
  Mobiel:
  06 18 50 10 59
  Marion Kolijn-van de Merwe

  Marion Kolijn-van de Merwe

  Advocaat
  Vestiging:
  Zwolle
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Normalisering
  Telefoon:
  038 - 423 54 14
  Mobiel:
  06 42 79 89 96
  Jos de Roover

  Jos de Roover

  Advocaat
  Vestiging:
  's-Hertogenbosch
  Sector:
  Overheid
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
  Telefoon:
  073 - 613 13 45
  Mobiel:
  06 41 66 02 66
  Geen berichten gevonden.

  Onze nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  s-gravenhage@capra.nl
  Kvk nr. 27333997

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-760 06 09
  maastricht@capra.nl