Onderwijsrecht

Onder het onderwijsrecht valt een breed spectrum van wetten en regels. De veelheid aan wet- en regelgeving houdt direct verband met de rechtspositie tussen ouders, kind en school. Voorbeelden hiervan zijn de Leerplichtwet, het recht op onderwijs, de sectorwetten (bijvoorbeeld de Wet op primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs) en het recht op passend onderwijs.

Bijzondere arbeidsrechtelijke verhoudingen

De sector onderwijs heeft daarnaast nog te maken met een bijzondere arbeidsrechtelijke verhouding. De medewerkers binnen het openbaar onderwijs zijn ambtenaar en vallen onder het ambtenarenrecht. De arbeidsverhouding binnen het bijzonder onderwijs valt onder het arbeidsrecht. De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (naar verwachting op 1 januari 2020) brengt met zich mee dat alle medewerkers onder  het arbeidsrecht vallen.

Capra Advocaten voor sector onderwijs

Capra Advocaten is zeer actief binnen de sector onderwijs. We adviseren cliënten over uiteenlopende vraagstukken op het brede terrein van arbeidsverhoudingen binnen het onderwijs.
Onze advocaten kunnen u bijstaan op onder meer de volgende beleidsterreinen:

 • rechten en plichten van personeel;
 • medezeggenschap;
 • huisvesting en bekostiging;
 • good governance en integriteit;
 • regels van het Vervangings- en Participatiefonds;
 • toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen;
 • het recht van ouders op informatie over hun kinderen;
 • organisatiewijzigingen.
Direct
naar

Onder het onderwijsrecht valt een breed spectrum van wetten en regels. De veelheid aan wet- en regelgeving houdt direct verband met de rechtspositie tussen ouders, kind en school. Voorbeelden hiervan zijn de Leerplichtwet, het recht op onderwijs, de sectorwetten (bijvoorbeeld de Wet op primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs) en het recht op passend onderwijs.

Bijzondere arbeidsrechtelijke verhoudingen

De sector onderwijs heeft daarnaast nog te maken met een bijzondere arbeidsrechtelijke verhouding. De medewerkers binnen het openbaar onderwijs zijn ambtenaar en vallen onder het ambtenarenrecht. De arbeidsverhouding binnen het bijzonder onderwijs valt onder het arbeidsrecht. De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (naar verwachting op 1 januari 2020) brengt met zich mee dat alle medewerkers onder  het arbeidsrecht vallen.

Capra Advocaten voor sector onderwijs

Capra Advocaten is zeer actief binnen de sector onderwijs. We adviseren cliënten over uiteenlopende vraagstukken op het brede terrein van arbeidsverhoudingen binnen het onderwijs.
Onze advocaten kunnen u bijstaan op onder meer de volgende beleidsterreinen:

 • rechten en plichten van personeel;
 • medezeggenschap;
 • huisvesting en bekostiging;
 • good governance en integriteit;
 • regels van het Vervangings- en Participatiefonds;
 • toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen;
 • het recht van ouders op informatie over hun kinderen;
 • organisatiewijzigingen.

Specialisten

Advocaten gespecialiseerd in onderwijsrecht

De ervaren onderwijsadvocaten van Capra

Onze jarenlange ervaring in het bijstaan van bestuurders en directeuren in het primair en voortgezet onderwijs en het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs garandeert dat wij de onderwijssector goed kennen. Een aantal van onze advocaten heeft eerder bij werkgeversorganisaties binnen de onderwijssector gewerkt. Daarnaast is een aantal advocaten actief als bestuurder binnen deze sector of lid van een bezwaren- of geschillencommissie. Deze praktijkervaring biedt een waardevolle ondersteuning bij de advisering.

Brede juridische dienstverlening binnen Overheid, Onderwijs en Zorg

Ook de diensten van Capra zijn divers. Van advies en bijstand tot procesvoering en van feitenonderzoek tot training en opleiding: Capra biedt all-in-oplossingen.

Ad Kerkhof

Ad Kerkhof

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 54
Anco Balke

Anco Balke

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 18 50 19 92
Bart Jeroen Boiten - Zwolle - Capra Advocaten

Bart Jeroen Boiten

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 18 15 94

Artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente artikelen binnen het expertisegebied Onderwijsrecht.

Actueel

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de komende kennisbijeenkomsten.

Geen berichten gevonden.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl