Bart Jeroen Boiten

Mr. B.J. (Bart Jeroen) Boiten (1968) * 1993 Nederlands Recht Universiteit Utrecht * 2001 Capra Advocaten * vestiging Zwolle * voorheen werkzaam bij werkgeversorganisatie * auteur Kennisbank rechtspositie ambtenaren * sinds 2012 lid van de maatschap

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij een werkgeversorganisatie, waarbij ik de juridische kant van de geldstromen behandelde, was ik op zoek naar een functie waarbij de menselijke kant van zaken meer aan de orde kwam. Capra Advocaten bood mij die mogelijkheid.

Binnen Capra Advocaten ben ik actief voor diverse sectoren, van Rijk tot provincies, van onderwijs tot zorg. Ik ben daarnaast lid van de praktijkgroep Onderwijs. Ook geef ik regelmatig cursussen en trainingen bijvoorbeeld over integriteit. Vanuit de maatschap draag ik onder meer verantwoordelijkheid voor ons eigen opleidingsinstituut, de Capra Academie.

Ik ben een pragmaticus; klanten zijn vooral gebaat bij een goede oplossing en niet altijd bij het halen van hun gelijk. In gesprek is dan ook vaak meer te bereiken dan in rechte. Binnen de publieke sector verdient daarbij de integriteit en betrouwbaarheid van het bestuur alle aandacht. Dat hoeft aan snelle en professionele advisering overigens niet in de weg te staan.

Het gaat in mijn werk veelal om mensen; dat mag je ook bij geschillen en conflicten nooit vergeten. Daarnaast gaat het veelal om publieke middelen, daar moet je dan ook zuinig mee zijn.

Naast mijn werk als advocaat ben ik onder meer lid van een geschillencommissie in het MBO en voorzitter van een adviescommissie personele aangelegenheden.

Artikelen

Hieronder leest u een overzicht van de artikelen van Bart Jeroen Boiten.

Blijf op de hoogte

Onze nieuwsbrief Capra Concreet verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. In de Capra Concreet leest u over interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuurlijke samenwerking en andere actuele thema’s die voor u van belang kunnen zijn.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl