Medezeggenschap

Medezeggenschap in de zorg

Verandering is aan de orde van de dag in de zorgsector: decentralisatie, steeds meer zzp’ers, zelfsturende teams, krimpende organisaties, etc. In Nederland vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen over deze veranderingen samen inspraak en verantwoordelijkheid krijgen en hebben. Ondernemingsraad, patiëntenraden en vakbonden spelen allemaal een rol bij medezeggenschap in de zorg.

Medezeggenschap door de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Zo bevordert de OR dat er voldoende werkoverleg is, er goede arbeidsomstandigheden zijn, regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd, en medewerkers gelijk behandeld en beloond worden.

Vakbond

De primaire taak van een vakbond is het bundelen van de krachten van werknemers zodat een collectief kan worden gevormd, dat  op een gelijkwaardig niveau kan spreken met werkgevers en politieke organen. De vakbond onderhandelt over de rechten en plichten van de werknemers.

Patiëntenraad/cliëntenraad

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de invloed van cliënten op de bedrijfsvoering van een zorginstelling. Een greep uit de belangrijkste rechten van cliënten:

  • De zorginstelling is verplicht een cliëntenraad in te stellen
  • De zorginstelling moet de cliëntenraad de mogelijkheid geven om te adviseren
  • De cliëntenraad heeft naast een adviesrecht, voor bepaalde besluiten ook een instemmingsrecht
  • De zorginstelling met minstens 50 werknemers moet de cliëntenraad het recht van enquête geven

Heeft u vragen over medezeggenschap in de zorg?

Een goede zorgondernemer weet om te gaan met de medezeggenschap, onder meer door de spelregels goed te kennen en te hanteren. Het is daarbij de kunst een balans te vinden tussen de verschillende belangen. Voor vragen over medezeggenschap kunt u terecht bij de ervaren advocaten van Capra.

Direct
naar

Actueel

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer

Specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Martijn Steuten

Martijn Steuten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht (militair)
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 98 00 10
Esther van Gaal

Esther van Gaal

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenreacht
Telefoon:
073 - 61 31 345
Mobiel:
06 38 77 17 22

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl