Zorg

Capra Advocaten is specialist arbeidsverhoudingen. De zorgsector heeft onze bijzondere aandacht. In deze sector komen publieke en private belangen samen. Het is een sector die sterk in beweging is en die vrijwel continu onderwerp is van politieke, maatschappelijke en juridische discussie.

Sector in beweging

Dé zorg bestaat niet. De sector is immers zeer divers: ziekenhuizen, GGD’s, ambulancezorg, bedrijfsgezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg, etc. Deze instellingen hebben gemeen dat zij de zorg hebben voor kwetsbare mensen. Dit brengt een speciale verantwoordelijkheid mee voor de mensen die er werken. Tegelijkertijd is de zorg een zakelijke sector. Dat maakt de arbeidsverhoudingen in de zorg bijzonder en complex.

Affiniteit met de zorg

Onze advocaten kennen de zorgsector goed. Jarenlange ervaring met de sector en een praktische insteek bieden meerwaarde bij ondersteuning en advisering over alle juridische vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen in de zorg.

Direct
naar

Thema’s


Arbeidsverhoudingen

Medewerkers in de zorg zijn aan de ene kant ‘gewone’ werknemers. Ook voor hen geldt dat er aandacht is voor het functioneren, en dat het bijvoorbeeld raadzaam is dit functioneren te monitoren. Maar de zorgsector kent ook enkele speciale vraagstukken waarbij Capra u graag ondersteunt.


Integriteit

Het streven naar integriteit speelt niet alleen bij de relatie  zorgverlener-patiënt, maar ook in de onderlinge relaties tussen zorgverleners en in de relatie tussen de zorgverlener en de instelling waar hij of zij werkt. Capra ondersteunt bij vraagstukken rondom integer handelen.


Medezeggenschap

Een goede zorgondernemer weet om te gaan met de medezeggenschap, onder meer door de spelregels goed te kennen en te hanteren. Het is daarbij de kunst een balans te vinden tussen de verschillende belangen. De  ervaren advocaten van Capra helpen u bij vraagstukken over medezeggenschap.

Zorgbestuurder en medisch specialist

Bestuurders en medisch specialisten in de zorg bekleden een bijzonder positie. De bestuurder wordt tegenwoordig meer aangesproken en afgerekend op een efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering. Ook medisch specialisten moeten hier vandaag de dag meer oog voor hebben.

Actueel

Overplaatsing ter verbetering van de teamsfeer toegestaan? 150 150 Capra Advocaten

Overplaatsing ter verbetering van de teamsfeer toegestaan?

Artikel

lees meer
Cursus Inleiding ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding ambtenarenrecht

In twee dagdelen een goed overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Integriteit binnen de zorg 150 150 Capra Advocaten

Integriteit binnen de zorg

Artikel

lees meer
Actualiteitendagen 2020 150 150 Capra Advocaten

Actualiteitendagen 2020

Vierdaagse interactieve cursus over actualiteiten verspreid over 2020

lees meer
Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid

Korte introductie van het arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden

lees meer
Masterclass Vaststellingsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vaststellingsovereenkomsten

Masterclass over vaststellingsovereenkomsten binnen het publieke domein

lees meer

Specialisten

Specialisten zorg

Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen binnen de overheid en kunnen vanuit hun ervaring antwoord geven op een breed scala aan vragen. Of het nu gaat om arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, ziekte, reorganisaties, medezeggenschap, sociale zekerheid, Wet openbaarheid van bestuur, Wet normering topinkomens, bestuurlijke samenwerking of integriteit: wij hebben de juiste kennis in huis.

Onze nieuwsbrief

Capra Zorg

Ontvang automatisch per e-mail onze nieuwsbrief voor de sector zorg. Meld u hier eenvoudig aan.

Klik hier voor het archief van de Nieuwsbrief Zorg.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl