Update UWV Werkwijzer Poortwachter

Update UWV Werkwijzer Poortwachter

Update UWV Werkwijzer Poortwachter 150 150 Capra Advocaten

In augustus 2022 heeft het UWV een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijze biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers. In het document staat hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV de geleverde re-integratie-inspanningen beoordelen. Voor de werkgever is de Werkwijzer dan ook een bijzonder nuttig document omdat het voorspelbaarheid op de uitkomst van de toetsing door het UWV geeft.

Eerste twee ziektejaren in het kort

Werkgever en werknemer hebben in de eerste 2 ziektejaren de primaire verantwoordelijkheid van verzuimbegeleiding en re-integratie. Als deze periode is doorlopen kan de zieke werknemer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Alvorens het UWV besluit een WIA-uitkering toe te kennen, beoordeelt het UWV eerst of de werkgever genoeg heeft gedaan in de verzuim- en re-integratieaanpak. Is dat naar het oordeel van het UWV niet het geval dan volgt een loonsanctie. Bij een loonsanctie moet de werkgever maximaal een jaar het loon doorbetalen aan de zieke werknemer en geldt het opzegverbod bij ziekte. In de Werkwijzer staat aangegeven wat van partijen in de praktijk in redelijkheid wordt verwacht in de eerste 2 ziektejaren.

 

Wat is nieuw in de Werkwijzer?

 

1. Extra inspanningen voor werknemers Participatiewet
In paragraaf 6.3 is de bijzondere arbeidsverhouding uitgewerkt van arbeid met een WSW-indicatie en beschut werk vanuit de Participatiewet. Hierin staat onder meer dat als deze werknemers gedetacheerd zijn, het UWV van de formele werkgever een extra inspanning verwacht om passend werk binnen de eigen organisatie te vinden en om het werk aan te passen aan de mogelijkheden van de werknemer. De formele werkgever is de werkgever waar de werknemer een dienstbetrekking heeft (dat kan zijn bij de gemeente, een Gemeenschappelijke Regeling of een regulier bedrijf).

2. Verduidelijking Werkwijzer
In de nieuwe Werkwijzer heeft het UWV teksten aangepast en teksten verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn in de kantlijn van elke pagina zichtbaar met een blauwe streep.

3. Update addendum COVID-19
Eind juli is er update verschenen van het COVID-19-addendum op de Werkwijzer. Dit addendum verscheen voor het eerst in mei 2020. Er staat in beschreven hoe het UWV de re-integratie-inspanningen van een werkgever beoordeelt tijdens de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen.

Extra: Quick Startdocument
Naast de Werkwijzer heeft het UWV nog een document beschikbaar om de werkgever te helpen met de stappen die hij moet nemen en om zijn verantwoordelijkheid te benadrukken. Dat is het zogeheten Quick Startdocument. Dit document is een aanvulling op de Werkwijzer en is specifiek gericht op de werkgever.

Capra helpt bij een juiste aanpak van de re-integratie

De Werkwijzer Poortwachter is een nuttig document voor de werkgever. Van belang is dat er ook nog een aantal uitzonderingssituaties bestaat. Capra helpt werkgevers stap voor stap bij een juiste aanpak van de re-integratie van zieke werknemers, en helpt – daar waar nodig – wanneer het UWV van mening is dat de re-integratieaanpak te kort schiet.

Contact over dit onderwerp

Sjoerd Richters

Sjoerd Richters

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 97 21 37

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

Integriteit politiek ambtsdragers: heikel onderwerp

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl