Verdiepende Leergang Publiek Arbeidsrecht

Verdiepende Leergang Publiek Arbeidsrecht

Verdiepende Leergang Publiek Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Verdiepende Leergang i.s.m. prof. mr. B. Barentsen en mr. M.A. Schneider van de Universiteit Leiden

De VLPA in het kort

Deze Verdiepende Leergang is, in overleg met professor Barend Barentsen van de Universiteit Leiden, speciaal ontworpen voor arbeidsjuristen en HR-adviseurs die werken voor en bij overheidswerkgevers. Het arbeidsrecht wordt behandeld vanuit dat specifieke perspectief. Er is dan ook veel aandacht voor de bijzondere facetten van het arbeidsrecht in het publieke domein. De Leergang wordt verzorgd door ervaren en deskundige advocaten/docenten van Capra Advocaten en docenten van de Universiteit Leiden. Het kleine deelnemersaantal, de individuele intake en de huiswerkopdrachten waarborgen dat de inhoud van de Leergang goed aansluit op de wensen van de deelnemers en uiteindelijk goed zal beklijven. De deelnemers mogen zich na het uitreiken van het certificaat dan ook met recht ‘specialist publiek arbeidsrecht’ noemen!

Praktische zaken

 • Vooraf vindt een online intake per individuele deelnemer plaats door één van de docenten.
 • Voor elke bijeenkomst wordt een compacte huiswerkopdracht ingeleverd.
 • Per bijeenkomst wordt een syllabus verstrekt met relevante artikelen en rechtspraak.
 • Met certificaat en afsluitend etentje.

Uitgebreide cursusinhoud

Eerste cursusdag (2 dagdelen), 4 november 2021
Locatie: Capra Den Bosch

1. Inleiding publiek arbeidsrecht prof. mr. B. (Barend) Barentsen en mr. G.H. (Gerdin) Boelens
Het ochtenddeel vormt de inleiding van de Leergang. Aan bod komen de bijzondere kenmerken van de arbeidsverhouding bij de overheid: de Ambtenarenwet 2017, grondrechten en integriteit/aanpak ambtelijk wangedrag.

2. Ontslagrecht bij de overheid, mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten
In de middag staat het ontslagrecht centraal. De voor de overheid meest relevante ontslaggronden komen aan bod, waarbij steeds een verband wordt gelegd met de financiële kant: de vergoedingen en uitkeringsrechten. Voor voorbeelden wordt geput uit de laatste WNRA-rechtspraak.

Online modules (2,5 uur excl. pauze)

3. Sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten, mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens | 18 november 2021
Tijdens deze module duiken de deelnemers in sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten, met bijzondere aandacht voor de meer publieke aspecten: het eigenrisicodragerschap voor de WW, de verantwoordelijkheid van de overheidswerkgever voor de re-integratie en de implicaties van een eventueel derde ziektejaar.

4. Overplaatsing/wijzigen arbeidsvoorwaarden, mr. T. (Tom) Koomen | 2 december 2021
De WNRA heeft veel impact gehad op het onderwerp wijzigingen arbeidsvoorwaarden op het niveau van de individuele werknemer. Dat onderwerp wordt in deze praktische verdiepingsmodule behandeld vanuit het perspectief van de (eenzijdige) overplaatsing van een medewerker naar een functie met een lager salarisniveau.

5. Arbeidsprocesrecht, mr. dr. M.Y.H.G. (Yvonne) Erkens | 16 december 2021
Deze module behandelt het arbeidsprocesrecht. Daarbij staat de ontbindingsprocedure centraal, waarbij de nadruk ligt op de praktische kant van de zaak.

6. Rechtspositie bestuurder, mr. drs. (Marien) M.P. Korevaar | 13 januari 2022
De rechtspositie van de politiek bestuurder is een bijzondere. De arbeidsvoorwaardelijke kant komt aan bod, evenals de meer ingewikkelde APPA-vraagstukken. Ook is aandacht voor het politiek verlof én ontslag na politiek verlof, een onderwerp dat door de WNRA ingrijpend is gewijzigd.

7. Wet normering topinkomens, mr. V.L.S. (Vincent) van Cruijningen | 27 januari 2022
Een specialistisch en belangrijk onderwerp met een hoog afbreukrisico: de WNT. Vanuit de arbeidsrechtpraktijk vooral interessant als de overheidswerkgever afscheid wil nemen van een topfunctionaris. De docent maakt de belangrijkste voetangels en klemmen van zo’n traject inzichtelijk.

8. Collectief arbeidsrecht, mr. J.J. (Jan) Blanken | 10 februari 2022
In deze module komt de vorming van de arbeidsvoorwaarden aan bod, zowel op cao-niveau als ‘lokaal’. Er is aandacht voor het ‘lokaal overleg’, dat bij veel overheidswerkgevers een belangrijke rol speelt. Ook de problematiek van binding aan cao’s voor genormaliseerde werknemers komt aan bod.

9. Medezeggenschap/politiek primaat, mr. G.P.F. (Gregoor) van Duren | 10 maart 2022
Sinds de jaren negentig is de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing bij de overheid. Medezeggenschap in een publiekrechtelijke context kent zijn eigen dynamiek. De docent behandelt de ins en outs, met extra aandacht voor het politiek primaat. Een belangrijk thema, dat de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen in de rechtspraak.

Slotdag (2 dagdelen), 24 maart 2022
Locatie: Capra Den Bosch

10. Organisatiewijzingen bij de overheid, mr. drs. M.L.M. (Mark) van de Laar & mr. M.A. (Marije) Schneider
Veel overheden hebben te maken met organisatiewijzigingen of reorganisaties. De docenten staan in dit ochtenddeel stil bij de complicaties die daarbij kunnen optreden. Zij nemen de deelnemers mee langs de vereisten die UWV of de cao-ontslagcommissie stelt aan een ontslag op de a-grond. Marije Schneider is voorzitter van de cao-ontslagcommissie van de VNG.

11. Overgang van onderneming, mr. M.J.J. (Maartje) Rutten
Het laatste inhoudelijk deel van de Leergang gaat over ‘ovo’, een onderwerp dat door de WNRA sterk aan belang heeft gewonnen. De docent staat stil bij de juridische kaders en zoekt daarlangs de verdieping in thema´s als (de)privatisering, de ontmanteling van een gemeenschappelijke regeling en herindelingen.

* De Leergang wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van de certificaten en een etentje.

Voor wie?

De leergang kent maximaal 12 deelnemers en is geschikt voor opleidingsniveau HBO+/WO en voor deelnemers met meerjarige ervaring in ambtenarenrecht/arbeidsrecht.

Praktische informatie

 • Intake: vooraf vindt een online intake per individuele deelnemer plaats door één van de docenten
 • Duur: de leergang bestaat uit 2 cursusdagen op locatie en 7 online modules
 • Kosten: de kosten bedragen € 3.495,– (over dit bedrag is geen BTW verschuldigd)
 • Docent: de leergang wordt verzorgd door diverse docenten van Capra Advocaten, prof. mr. B. Barentsen, mr. M.A. Schneider en mr. dr. M.Y.H.G. (Yvonne) Erkens
 • Deelnemers: maximaal 12 (eventuele RIVM-richtlijnen worden strikt in acht genomen)

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met opleidingscoördinator Monique Jansen van de Capra Academie via 088 – 57 90 001 of via het formulier hieronder.

  • Persoonsgegevens

   Geslacht ManVrouw

   De velden met een * zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van het formulier

  Werkt het formulier bij u niet goed?
  Stuur ons dan een mail en we nemen contact met u op.

  Contact over dit onderwerp

  Monique Jansen

  Monique Jansen

  Opleidingscoördinator
  Telefoon:
  088 - 579 000 1

  De Capra Academie is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). Onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitscode en zijn daarom vrijgesteld van btw.

  Deelnemers waarderen onze cursussen met een 8,3

  Gerelateerd

  Cursus Actualiteiten ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

  Cursus Actualiteiten ambtenarenrecht

  In een dagdelen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ambtenarenrecht ‘oude stijl’

  lees meer
  Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’ 150 150 Capra Advocaten

  Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

  Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

  lees meer
  Online kennisbijeenkomst – Integriteit in de zorg: de GGD’s 150 150 Capra Advocaten

  Online kennisbijeenkomst – Integriteit in de zorg: de GGD’s

  4 november 2021

  lees meer

  Blijf op de hoogte

  Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  denhaag@capra.nl

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-7 600 609
  maastricht@capra.nl