Masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg
Print pagina

Masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Een gebrek aan integriteit wordt regelmatig als oorzaak aangewezen voor incidenten in de zorg.’ Dat is de eerste zin in een publicatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) uit 2016. Twee jaar later ziet het CEG zich genoodzaakt om opnieuw met deze regel te beginnen. Is er de afgelopen jaren niets gebeurd?

Zorginstellingen besteden veel aandacht aan de vorming van integriteitsbeleid. Maar wat verstaat uw organisatie onder integriteit, hoe gaan leidinggevenden om met het bevorderen van de integriteit van zorgorganisaties en is dit wat het bestuur ervan verwacht? De masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg helpt u bij het beantwoorden van deze vragen.

Integriteitskwesties zorgen voor incidenten
Botsende belangen en verwachtingen, omgaan met fouten, beloning van bestuurders, perverse systeemprikkels en groepsdruk. Dat zijn de vijf belangrijkste onderwerpen die in de zorg worden geduid als risico’s voor integriteitsschendingen.

Veel vragen rondom (vermoedelijke) incidenten
Veel zorginstellingen hebben regels opgesteld over de vraag wat mag en wat niet mag, maar ook welke sanctie wordt opgelegd wanneer de regels worden overtreden. Maar volstaat het enkel opstellen van regels? Hoe gaan organisaties om met voorvallen in de grijze gebieden die vaak complex zijn en waar de niet-integere handelwijze niet van tevoren vast staat? Doorziet een zorgprofessional altijd de mogelijke aanwezigheid van een integriteitsschending?

De masterclass Integriteit en bewustwording geeft antwoorden
Wij bieden u een instrument om vorm te geven aan de verantwoordelijkheid die u als leidinggevende hebt: de masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg. Deze masterclass vergroot uw eigen bewustwording en daarmee die van uw medewerkers om zo integriteitskwesties te onderkennen en te voorkomen.

Waaruit bestaat de masterclass?
Aan de hand van dilemma’s worden situaties besproken waarmee leidinggevenden en medewerkers in de zorg mogelijk te maken krijgen. Het benoemen en bespreken van deze dilemma’s vergroot de bewustwording en verkleint daarmee de kans op incidenten. Bij de dilemmatraining besteden we aandacht aan de binnen uw organisatie geldende regelgeving en aan maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van integriteit in de zorg.

Voor wie is de masterclass bedoeld?
De masterclass is in het bijzonder bedoeld voor leidinggevenden in de zorg. Na het volgen van deze masterclass zijn ze goed voorbereid als zich in de toekomst een integriteitsschending voordoet. Ook zijn ze na deze masterclass alerter op mogelijke incidenten.

Maatwerk
Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, maken we maatwerk van elke masterclass. Voor een optimaal resultaat hebben we voorafgaand aan de masterclass een kennismakingsafspraak. Hierbij bespreken we met een medewerker van de afdeling HRM, een leidinggevende of directielid de vraag wat uw organisatie uniek maakt. Aan de hand van deze informatie en uw wensen stellen we de masterclass samen.

Duur en kosten
De masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg vraagt in de regel een tijdsbesteding van 2 uur, maar hierover kunnen we ook maatwerkafspraken maken. De kosten voor een masterclass van 2 uur bedragen € 2.450. Over dit bedrag bent u geen btw verschuldigd. Hierbij zijn inbegrepen de voorbereiding en de mogelijkheid om achteraf nog contact op te nemen als u nog vragen heeft.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg dan kunt u contact opnemen met een van onze contactpersonen.

Contact over dit onderwerp

Jacobien Frederix-Gianotten

's-Gravenhage

Jacobien Frederix-Gianotten

Telefoon 070-364 81 02

Esther van Gaal

's-Hertogenbosch

Esther van Gaal

Telefoon 073-6131345

Gerdin Boelens

Zwolle

Gerdin Boelens

Telefoon 038-423 54 14

Mark van de Laar

Maastricht

Mark van de Laar

Telefoon 043-7600600

Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken