Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Verdieping van het begrip integriteit en omgaan met integriteitsschendingen

Berichten over intimidatie halen regelmatig het nieuws. De zorgsector blijkt relatief gevoelig te zijn voor ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De nauwe, vaak fysieke, samenwerking tijdens lange diensten in een vaak emotioneel belastende context brengen bijvoorbeeld met zich dat het risico op grensoverschrijdend gedrag aanzienlijk is. Maar wat doet u als geluiden van intimidatie op de werkvloer binnen uw organisatie de kop opsteken? Vanuit juridisch perspectief is een zorgvuldige reactie noodzakelijk. Arbeidsrechtelijk en gezondheidsrechtelijk zijn er vele voetangels en klemmen.

Blik vanuit de praktijk

Wanneer spreken we nu precies van intimidatie op de werkvloer? Maakt het daarbij uit van wie het gedrag uitgaat, bijvoorbeeld van een leidinggevende of een collega? Is de context relevant? En de vorm waarin wordt geïntimideerd, bijvoorbeeld pesten of seksuele intimidatie? Deze vragen moeten eerst worden beantwoord voor de volgende stap kan worden gezet.

Als er een vermoeden van intimidatie is, raakt dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een werkgever moet immers zorgen voor een veilige werkomgeving. Wat kunt u als werkgever doen? Kunt u onderzoek (laten) verrichten? Moeten medewerkers dan verklaringen afleggen? Wat is de juridische waarde daarvan? Hoe zit het met de privacy? Kunnen telefoon en mail gecontroleerd worden? Kort gezegd: welke stappen moet u nemen

Indien er eenmaal onderzoek is verricht, is het de vraag wat er met de resultaten van het onderzoek (juridisch) gedaan kan worden. Is schorsing mogelijk? Wanneer moet worden overgegaan tot ontslag? Voor de zorgsector spelen daarbij enkele specifieke vragen. Moet u bijvoorbeeld bij de Inspectie IGJ melding doen van (een vermoeden van) intimidatie? Kan een tuchtprocedure worden opgestart? Ook over deze vragen is het goed om als werkgever na te denken.

Wat weet u na het volgen van de masterclass?

De masterclass “Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief” bestaat uit de volgende modules:

  1. Integriteit & bewustzijn. In deze module wordt een algemene introductie gegeven op het fenomeen intimidatie en de juridische context waarbinnen het plaatsvindt (arbo-wetgeving, eisen van goed werkgeverschap e.d). Verder bestaat de module uit een dilemma training en wordt ingegaan op de (juridische) mogelijkheden voor preventie.
  2. Een voorval en dan? In deze module wordt een stappenplan besproken. Waaraan moet u denken als er sprake is van een voorval? Welke afwegingen moet u maken? Moet u een onderzoek instellen of niet? En indien u een onderzoek (laat) instellen, aan welke eisen moet dat onderzoek dan voldoen? ?
  3. Maatregelen en procedures. Tijdens deze module komt de vraag aan de orde wat u met de resultaten van een onderzoek kunt doen. Hoe dient u de vastgestelde feiten te wegen? Wat zijn de arbeidsrechtelijke mogelijkheden? Ook het tuchtrecht en de Wkkgz worden behandeld.

Voor wie?

De masterclass is bestemd voor managers en leidinggevenden in de zorg

Incompany cursus

De masterclass wordt incompany gegeven. Ook kunt u deze met meerdere organisaties gezamenlijk volgen. De masterclass wordt afgestemd op de specifieke vragen binnen uw organisatie, waarbij wij desgewenst ook nadere expertise inschakelen (bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon en/of een medewerker van een onderzoeksbureau), zodat de problematiek van meerdere kanten wordt belicht.

Praktische informatie

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen van de Capra Academie via 088 – 57 90 001 of met één van de docenten: Esther van Gaal, Jacobien Frederix-Gianotten, Mark van de Laar.

Contact over dit onderwerp

Manuela Dieters Capra Maastricht

Manuela Dieters

Opleidingscoördinator
Telefoon:
088 - 579 000 1

De Capra Academie is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). Onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitscode en zijn daarom vrijgesteld van btw.

Deelnemers waarderen onze cursussen met een 8,3

Gerelateerd

Stoomcursus Arbeidsrecht bij de gemeente en GR 150 150 Capra Advocaten

Stoomcursus Arbeidsrecht bij de gemeente en GR

Stoomcursus Arbeidsrecht bij de gemeente en GR

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’ 150 150 Capra Advocaten

Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl